اسم برند

لیست اسامی خاص برای برند

راهنمای انتخاب اسم برند تجاری

یکی از کلیدی ترین مباحث در ثبت برند تجاری ، تبلیغات و فروش انتخاب اسم برند تجاری می باشد که دارای شرایط و ضوابط مختص به خود است .
اگر در انتخاب اسم برند این نکات و شرایط را در نظر داشته باشید ، به راحتی برند شما در میان مشتریان رواج پیدا می کند و موجبات توسعه و پیشرفت گسترش کار شما را فراهم می آورد .

برای ثبت برند خود ، با ما تماس بگیرید

02183320

نام تجاری یا همان برند پس از فروش محصول یا خدمات تنها موردی است که در ذهن مشتریان نقش می بندد و باعث می شود در خرید های بعدی محصول شما را انتخاب نمایند .

اطلاعات نادرست ، نا آگاهی در انتخاب اسم برند شما می تواند تأثیرات منفی قابل توجهی را در فروش و تبلیغات کالا یا خدمات شما داشته باشد .
چنانچه دانستن این قوانین و نکات در انتخاب اسم برند به شما کمک شایانی می کند .

پیشنهاد انتخاب اسم برند تجاری

قوانین انتخاب اسم برند

 • اسم برند مربوطه نباید بر خلاف قوانین و موازین شرعی باشد .
 • در صورتی که برند متمایز کننده کالا ، خدمات مربوطه نباشد ، امکان ثبت آن وجود نخواهد داشت .
 • نام برند نباید موجب گمراهی و به اشتباه افتادن مشتریان آن محصول یا خدمت در طبقه مربوطه گردد .
  یا به عبارتی دیگر در انتخاب اسم برند در نظر داشته باشید که عین یا مشابه علامت مربوطه نباید ب ه ثبت رسیده باشد. حتی در مواردی که ترجمه برند های ثبت شده را به عنوان اسم برند انتخاب نمایید و این امر موجب گمراهی مشتریان دیگری گردد ، قابل ثبت نیست .
 • بهره گیری از نشان های مملکتی و دولتی فقط در صورتی امکان پذیر است که مجوز مربوطه از مراجع ذی صلاح اخذ گردد .
 • اسامی و عناوینی که باعث فریب اذهان عمومی و سایرین شود نیز به عنوان یک نام تجاری نمی تواند به ثبت برسد .

همچنین در ثبت برند بخوانید :
اولین گام در ثبت برند تجاری ، انتخاب طرح مناسب با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به ثبت علامت تجاری می باشد .
به عنوان نمونه برند باید فاقد کلمات غیر متعارف باشد و از چارچوب و قواعدی خاص برای انتخاب نام برند بهره گیرید .

نکات کلیدی انتخاب اسم برند

 • پیش از انتخاب اسم برند با توجه به حوزه و گستره فعالیتی که در یکی از 45 طبقه علامت تجاری قرار می گیرد ، باید نامی مرتبط با محدوده فعالیتی تان پیدا کنید .
  بهتر است این اسامی خلاقانه باشد.
 • یکی از مهمترین مواردی که در انتخاب اسم برند باید به آن توجه نمود آن است که نام انتخابی باید انتقال دهنده مفهوم محصول یا خدمات مربوطه باشد .
 • نام انتخابی باید ساده و صریح باشد چنانچه دشوار بودن تلفظ ، نوشتار می تواند تأثیر منفی در فروش ، تبلیغات و به یاد ماندن آن در حافظه مشتریان داشته باشد .
 • نام برند نمایانگر یکی از ویژگی ها و نکات مثبت کالا یا خدمات شما می باشد پس بهتر است از نام هایی بهره بگیرید که به محض مشاهده آن ، ذهن مشتری متصور یکی از ویژگی های محصول شما باشد ، مانند شرکت آمازون که با شنیدن نام آن به یاد وسعت و بزرگی این مجموعه خواهید افتاد .
 • خاص بودن نام برند تاثیر به سزایی در تبلیغات شما دارد چنانچه متمایز بودن نام انتخابی مسئله بسیار اساسی است که نباید آن را نادیده گرفت .
 • در نظر داشته باشید در صورتی که می خواهید لاتین کلمه را نیز به ثبت برسانید بهتر است از کلمات پیچیده استفاده ننمایید .
 • از دیگر مسائلی که کمتر به آن توجه می شود آوا و شنیداری کلمه می باشد و اگر این ویژگی را در نظر داشته باشید برای همیشه برند تان در ذهن مشتریان حک خواهد شد .
 • انتخاب اسم برند با توجه به نکات ذکر شده بسیار آسان و راحت می باشد چنانچه این خدمت نیز در مؤسسه حقوقی نیک صورت می گیرد و پیش از ثبت برند ، اطلاعات کاملی در مورد برند های ثبت شده مشابه در طبقه مربوطه به متقاضیان ارائه می شود .

مقاله مرتبط :

ثبت شرکت در تهران

ثبت برند تجاری

 

لیست اسامی خاص برای برند ( اسامی لوکس و خلاقانه )

پیشنهاد نام برند با الف

ناممعنیناممعنی
آرﺗﺎننام برادر داریوشآراﯾﻪآرایش و زیبایی
آﺗﯽاسم پسرانه ترکیآدرﯾﻦنام یکی از پادشاهان روم
اﺗﮏرودآرﺗﯿﻦپاکی و تقدس
آرﺗﻤﯿﺎگونه هاآﯾﻨﺪهآتی ، آجل
اﯾﺘﻮکخبر خوشآواآواز ، بانگ
آﺳﺎن ﺑﺮآسانسورآﺑﺸﺎرآبی که به طور طبیعی از بلندی به پستی فرو می ریزد
اﺳﮑﺎناستقراراﻟﺒﺮزکوه بلند یا کوه بزرگ
آﭘﺎﻣﻪخوش رنگآرﻣﯿﺘﺎالهه نعمت
اﻃﻤﯿﻨﺎناعتماداﻓﺮوزافروختن
آﺑﻨﯿﮏآرﺗﻤﻦنام پسر بزرگ تر خشایار شاه
آﺗﯿﻪآیندهآذرانآتش ها
آﻣﯿﺘﯿﺲشاهدخت شاهدخت ایرانی نوه ی کیاکسار پادشاه ماداﻫﻮرااهورامزدا
آرﻣﺎنمراد ، خواسته ، ایدهاﻣﯿﺪآرزو
آرامخاموش، خلوتآذرآتش
آدﻧﯿﺲاسم دخترانه گلی به رنگ قرمزآرازارس
آزﻣﺎآزمایندهاﯾﮑﺎداستوار کردن
آﻻﻟﻪلالهاﺧﺘﺮستاره
آذرﺧﺶرعدآﮔﻮرخشت پخته
اﯾﺴﺘﺎبی حرکت ، راکدآﮐﺎمپشته ها ، تپه ها
آﯾﺴﺎناسم دختر ، همانند ماهآرﻣﯿﻦمرد همیشه پیروز
اﻧﺮژیتوان ، کارمایهآرادنام فرشته ای است موکل بر دین
آﺳﺎکنام شهر در زمان ساسانیاناﯾﺮﺳﺎسوسن
آرﯾﻮنام یکی از سرداران بزرگ هخامنشیانآﺳﺎنساده
ارمبهشتاﺑﻨﯿﻪخانه ها
اﻃﻠﺲنقشه ، پرنیاناﻧﺪﯾﺸﻪپندار
آرﺗﺎپاک، نام پهلوان ایرانیآداکجزیره
اﯾﻠﯿﺎنام حضرت علی (ع) در توراتاﺑﺮﯾﺰ
اﻓﺸﺎنپراکندگیاﺑﺮﯾﺸﻢپیله
اﯾﺪهآرمان ، اندیشهآﺗﺎﺑﻮ
آزادآزده ، حرآذرﯾﻦآتش رنگ
ارﮐﯿﺪهگلی با رنگهای درخشاناﺳﮑﺎناستقرار
آروﯾﻦآزمایشآرﺷﯿﺖمهربانی
آﻧﯽبلافاصلهاﻓﺮااسپندان
اﺑﺘﮑﺎرابداع ، اختراعاﻃﻤﯿﻨﺎنآرامش
آﺗﺮﯾﻦآتشینارژناز شخصیت های شاهنامه
آﯾﺮﯾﺎآریاآوﯾﮋهخالص
اﻟﻤﺎسسنگی بی‌رنگ، گران‌بهااﮐﺴﯿﺮکیمیا
آﺳﯿﺎدستگاهی که به‌وسیلۀ آن غلات را آرد کنند.آﻟﯿﺎژهم جوش
اﮐﺴﯿﻦآﻓﺎقجهان
آﭘﺎداﻧﺎبارگاه پادشاهان ایرانیآﻣﺎﺗﯿﺲکوارتز شفاف به رنگ بنفش یا صورتی
اﺳﭙﺎداﻧﺎنام قدیم اصفهانآﻓﺘﺎبخورشید
ارﺷﯿﺎعرشاﻟﻮﻧﺪنام یک کوه
اﻓﺮﻧﺪفر و نیکوییآﺑﺎدﯾﺲنام یکی از پزشکان دوره هخامنشی
آﻻننام مملکت و قومی نزدیک به ارمینیهاﯾﻤﻦدر امان ، سالم
آﭘﺎﻣﻪخوش آب و رنگآﺑﺘﯿﻦنام پدر فریدون

پیشنهاد نام برند با ب

ناممعنیناممعنی
ﺑﺎرانبارشﺑﺮﻫﺎنحجت ، دلیل
ﺑﺎدﯾﺰنام دهی در کرمانﺑﻬﻨﻤﺎ
ﺑﻬﺴﺎدختر زیباروﺑﮑﺮباکره
ﺑﺎرﺑﺪپرده دارﺑﻬﯿﻨﻪبهترین
ﺑﻠﻮرشیشهﺑﻬﺎرآبسال
ﺑﺎﻣﺪادصبحﺑﺎﺗﺮنام مردی مجهول
ﺑﺮدﯾﺎبلند پایهﺑﻬﺒﻮدتندرستی
ﺑﻠﻮطمازوجﺑﺮﺗﺮافضل
ﺑﻬﮑﺎرﺑﯿﻨﺶبصیرت ، بینایی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞفرامرزیﺑﺮﺳﺎمنام یکی از سرداران یزگرد ساسانی
ﺑﺴﭙﺎرسفارش کردنﺑﯿﺴﺘﻮنمحل عبادت خدا
ﺑﯿﻨﺶبصیرت ، بیناییﺑﺎرﮐﺎوموزون ، هماهنگ

پیشنهاد نام برند با پ

ناممعنیناممعنی
ﭘﺮﺗﻮاشعهﭘﯽاساس
ﭘﺨﺖطبخﭘﯿﺸﺮوپرچمدار
ﭘﺮﻫﻮنهالهﭘﯿﺸﺘﺎزمقدم
ﭘﯿﺎمپیغامﭘﺮﮔﺎستلاش کردن و درهم آویختن
ﭘﻮﯾﺎروانﭘﺘﺮوگرما رود
ﭘﺪﯾﺪهمظهرﭘﻬﻨﻪعرصه
ﭘﺎرﺗﯿﺎنﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
ﭘﺎدنگهبانﭘﺎرﺳﻮﻣﺎشسرزمین شاهان پارسی
ﭘﺎرﺳﺎبا تقواﭘﺎرتموسسین دولت اشکانی
ﭘﻮﯾﺶهدهدﭘﺮدﯾﺲبهشت
ﭘﺎرﻣﯿﺪانام دختر بردیا ونوه کوروشﭘﮋواکانعکاس
ﭘﺎﮐﺎنطاهرانﭘﺮدﯾﺴﺎنمنطقه ای در قم
ﭘﺎرﺗﺎکپارتاسن ولایتی بجانب جنوب شرقی سغدﭘﺎرﺳﯿﺲشکل یونانی پارسی
ﭘﺎرﺳﻪگداییﭘﯿﻤﺎنتعهد
ﭘﻮﯾﺎنروانﭘﺎراﮐﺲمهندس معمار در زبان هخامنشی
ﭘﯿﺮوزبرندهﭘﺎﻧﯽآب
ﭘﯿﺸﮕﺎمپیش آهنگ

پیشنهاد نام برند با ت

ناممعنیناممعنی
ﺗﺪﺑﯿﺮچاره اندیشیﺗﺎواقدرت قوت توانایی
ﺗﺤﺴﯿﻦستایشﺗﺎوبرهان
ﺗﯿﻮابی پرواییﺗﯿﺎراآراینده ی چشم
ﺗﺘﯿﺲالهه دریاﺗﯿﻔﻮسمحرقه
ﺗﻮﮐﺎنپرنده ای با منقار بزرگﺗﺮﻧﮓبانگ کمان است
ﺗﻤﺪنشهرنشینیﺗﺮﻧﻢزمزمه
ﺗﻨﺪﯾﺲپیکرﺗﯿﺴﺎخالص
ﺗﺎجافسرﺗﯿﻮابی پروایی
ﺗﻮﺳﻌﻪگسترشﺗﺪاوماستمرار
ﺗﯿﺮاژهرنگین کمانﺗﺮازهم سطح
ﺗﺮﻧﺞبالنگ

پیشنهاد نام برند با ج چ ح خ

ناممعنیناممعنی
ﺟﻮانبرناﺟﺎوﯾﺪپایدار
ﭼﯿﺴﺘﺎنام فرشته دانش و معرفتﭼﺎﺑﮏچالاک
ﺣﺮارتگرماﺧﻼقآفریننده
ﺧﺎورشرقﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪآسیای باختری

پیشنهاد نام برند با د ذ

ناممعنیناممعنی
داﺗﮏداﻧﺎخردمند
درﺳﺎگران قیمت و ارزشمنددﻧﺎنام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس
درﻧﯿﮑﺎبه معنای مروارید خوبدﯾﺒﺎابریشمی
داراتوانگردﻣﺎﮐﺎر
داﻧﺶاندیشهداﻣﻮندشت و صحر
دارﻣﺎناز شخصیتهای شاهنامهدرﺧﺸﺎنتابان
درﯾﺎاقیانوسدﮐﺎﻣﻮﻧﺪدهی از خرم آباد
درﻧﺎپرندهدﻟﻮارنام شهری در استان بوشهر
دیبنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادهادﯾﺪهچشم
دﻟﺴﺘﺎندلبر

پیشنهاد نام برند با ر

ناممعنیناممعنی
راﺷﯿﻦسر سبز و خرم و با طراوتراﺷﺎسرسبز و خرم و با طراوت
رﻋﺪآسمان غرهرﺧﺴﺎرچهره
رواقایوانرﺿﻮانبهشت
روژانروزهارزاسنام دلاور ایرانی
راﻣﺶخنیاروﻧﯿﮑﺎزیبا روی
روﻧﺎکروشنراﯾﺤﻪبو
راﺣﯿﻞدر عبری گوسفندرﺳﺘﺎکزاده ی درخت مو
روﻫﺎمنام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسیرﻫﺠﻮ
روﯾﺎاحلامرﺳﺎمتصویرگر
روﯾﺶبالشراﺳﯿﻦشاعر فرانسوی
راﮔﺎروﯾﺎنروینده
رادﯾﻦجوانمردرادﻣﻬﺮخورشید بخشنده
رادجوانمردرﻓﺎهآسایش
رﺳﺎپختهراﯾﺎننام کوهی در حجاز
رﻫﭙﻮﯾﺎنجستجو کنندگانراﯾﺎفکر، اندیشه، تأمل
رﻫﭙﻮجستجو کنندهروﭼﯽدهی است از دهستان زیبد بخش شهرستان گناباد
رﻫﺎمنام پسر گودرز پهلوان ایرانیراموحشی ، سرکش
راﯾﮑﺎمحبوب و مطلوب

پیشنهاد نام برند با ز ژ

ناممعنیناممعنی
زﻣﺎندورانزرﯾﻦزرگون
زﯾﮕﻮراتزاﮔﺮسنام رشته کوهی که از مغرب ایران تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد
زﻧﮕﺎننام شهریست مابین قزوین و تبریززرﭼﯿﻦ
زاوﯾﻪکنجژرفعمیق

پیشنهاد نام برند با س

ناممعنیناممعنی
ﺳﭙﻨﺪاسفندﺳﯿﻤﺮغعنقا
ﺳﮕﺎلاندیشهﺳﻮﺷﯿﺎننجات دهنده
ﺳﺮامنام قله یک کوه که از ایران و عراق عبور می کندﺳﺮآﻣﺪبرجسته
ﺳﻠﯿﻢمطیعﺳﻼﻣﺖبهداشت
ﺳﺎﻋﯽتلاشگرﺳﺎﭘﺮا
ﺳﺒﻼننام کوهی در آذربایجانﺳﭙﯿﺪسفید
ﺳﻮرﻧﺎشهناﺳﺮزﻣﯿﻦاقلیم
ﺳﺎﺣﻞکناردریاﺳﺪﯾﺪمحکم
ﺳﺮودرخت سروﺳﯿﺎلجاری
ﺳﻬﯿﻞروشن ترین ستاره ی صورت فلکی کشتیﺳﺎﻣﺎنکران
ﺳﺮوشفرشتهﺳﭙﻬﺮآسمان
ﺳﺎروجآهک خاکستر آمیختهﺳﯿﻮاندهی از شهرستان خوی
ﺳﻮرنهجومﺳﺎﺗﯿﺎرنام یکی از سرداران داریوش
ﺳﮑﻮنتوقفﺳﻮرﯾﻦتوانا
ﺳﺎرﯾﻨﺎخالصﺳﻤﺎآسمان
ﺳﺘﺎرهاخترﺳﭙﻨﺘﺎپاک و مقدس
ﺳﺘﺎﯾﺶآفرین

پیشنهاد نام برند با ش

ناممعنیناممعنی
ﺷﺎﯾﺎنبرازندهﺷﯿﮏدلپذیر
ﺷﻤﺲخورشیدﺷﻔﺎالتیام
ﺷﻌﻠﻪشرارهﺷﺮﯾﻒارجمند
ﺷﯿﺪحیلهﺷﯿﻤﯽکیمیا
ﺷﻤﯿﻢخوشبو

جهت انتخاب نام شرکت میتوانید به صفحه اسم شرکت مراجعه نمایید.

سامانه ثبت شرکت نیک
مشاوره انتخاب اسم برند تجاری

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از ثبت برند تجاری  و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02187790 تماس حاصل فرمایید.

اسم شرکت

پیشنهاد انتخاب اسم و نام مناسب برای شرکت

اسم شرکت

انتخاب اسم شرکت یکی از مهمترین مراحل در ثبت شرکت و تاسیس یک کسب و کار است، نام انتخابی نقش بسیار مهمی در تجارت خواهد داشت.
مخصوصا که امروزه به دلیل زیاد شدن شرکت ها انتخاب اسم شرکت مناسب برای آنها بیش از پیش سخت شده  و پر از نکات ریز و درشتی است که می تواند در انتخابمان، تأثیر گذار باشد.
یک نام خوب باید منحصر بفرد بوده و به آسانی به خاطر سپرده شود و موجب سودآوری در آینده شود. بعد از خواندن قوانین، نمونه اسم شرکت برای شما ارائه شده.

برای ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت خود ، با ما تماس بگیرید

02183320

اسم شرکت

نمونه نام های مناسب جهت ثبت اسم شرکت

• در انتخاب نام برای شرکت موارد ذیل را در نظر داشته باشید :

 • دارای ریشه فارسی باشد.
 • لاتین نباشد.
 • با شئونات انقلاب اسلامی ایران  منافات نداشته باشد.
 • تکراری نباشد.
 • اسم شرکت باید دارای نام خاص باشد.
 • از اعداد به صورت ریاضی در آن استفاده نشود، بلکه به صورت حروف نوشته شود.
 • از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امورایثارگران می باشد، استفاده نشود.
 • ازعنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان درعصر حاضر استفاده نشود.
 • عدم استفاده ازحروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.
 • عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل : پی وی سی و… در اسم شرکت

 

در ادامه راهمای انتخاب اسم شرکت به برخی از نام های اصیل ایرانی جهت انتخاب برای ثبت شرکت، اشاره ای خواهیم داشت :

پیشنهاد انتخاب نام خاص و مناسب اسم شرکت

انتخاب نام شرکت

اسم شرکت با حرف ( الف )

ناممفهومناممفهوم
آبادانخرم و باصفاآذرمهرنام موبدی است در زمان کواد
آبتیننام پدر فریدون پادشاه پیشدادیآذرنوشدر اوستا به دوستدار فرهنگ
آبدوسنام یکی از درباریان ادوان سوم اشکانیآذینزیور،نام فرمانده لشکر بابک خرمدین
آبستااوستاآراستینام عموی اشو زرتشت و پدر میدیوماه
آتروپاتنام والی آتروپاتن ( آذر آبادگان)آرتمیسنام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه
آتریننام پسر اوپدرم در زمان داریوش یزرگآرتیننام هفتمین پادشاه ماد
آتشفروغ و روشناییآرشپهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
آخیشجنماد،عنصرآرمانآرزو، خواسته
آدُرآذر، آتشآرمینآرمش،آسودگی
آدُربادنام موبد موبدان دوران شاپور
* موبد : روحانی دین زرتشتی. دانشمند. مشاور. روایت کننده
آریااصیل و آزاد، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش
آذر بُرزیننام موبدی بودهآریامننام فرمانده ناوگان خشایار شاه
آذر آییننام پسر آذر ساسانآریامنشنام پسر داریوش
آذز افروزنام پسر مهرنوش پسر اسفندیارآریامهردارنده مهر ایران
آذر بادنام موبد موبدان روزگار شاپور دومآرتابازاز نام های برگزیده
آذربُدنام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساندآریوبَرزَندلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
آذربودموبدی در زمان یزدگردآزادنام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده
آذرپَژوهپسر آذر آیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانشآزاد منشراد، جوانمرد،دارنده خوی آزادگی
آذرپناهنام یکی از ساتراپ آذر آبادگانآزادمهراز نام های برگزیده
آذرخشصاعقه،برقآژمانبی زمان
آدرفردر اوستا به دارنده فر آذرآسانام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده
آذرکیواناز موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظآستیاکنام چهارمین و آخرین پادشاه ماد
آونگآویخته، نگهدارندهاَرشَننام برادر کاووس
آویزآویختن، نگهداریاروتَدنرفرمان گذار. نام پسر پسرمیانی اشوزرتشت
آیریکنام نیای یازدهم اشوزرتشتاروَندشریف_ نجیب. نام پدر لهراسب
اُبدَهبی آغازاَزیرنگاه پسین
اَببیشبی رنجاسپاددارنده سپاه نیرومند
اپرنگنام پسر ساماسپنتماننام خانونادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت
اَپروَنددارنده بلندی و شکوه یا فرهمنداسپهبُدنام پدربزرگ خسرو انوشیروان
اَپروَیژپیروزمند و شکست ناپذیراسفندیارنام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن
اَپیوهنام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانیاشاراستی، درستی، راه خوشبختی
اَترسدلیر، بی ترساشادادداده پاکی و پارسایی
اَرتانراستگو. نام پسر ویشتاسباشتادراستی
ارجارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشتاشکاننام سومین نیای پاکر
ارجاسباوستایی آن یعنی دارای اسبان پر ارزشاشهنگاه سپیده دم، آغاز روشنایی
ارجمندبا ارزشاَشودادنام برادر هوشنگ پیشدادی
اردنام سیزدهمین پادشاه اشکانیاشوفَرَوَهَرپاکروان
اردشیرنام پادشاه هخامنشی و ساسانیشومنشپاک منش
اردلاناز واژه ارد ایرانی استافروغروشنایی و فروغ. از مفسرات اوستا در زمان ساسانیان
اردواندر اوستا، پشتیبان راستی و درستی است.ارژنگنام سالار مازندران
افشیننام سردار ایرانیارشاراست و درست
اقاقیادرختی با گل های سپیدارشاسبدارنده اسب های نر
اَگومانبی گماناَرشامپسر عموی داریوش بزرگ
البرزکوه بلند.نام پهلوانی استاَرشاننام نیای داریوش بزرگ
الوندتوانا و تیز پاارشکنام نخستین پادشاه اشکانی
ایدوناین چنین، اینگونهایران پناهاز نام های برگزیده
امیدوارنام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیارایرانشاهنام یکی از بزرگان ایران
امیدنام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرداندریمانکسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است
ایرانپوراز نام های برگزیدهایرانمهرروشنایی ایران
اَنوشبی مرگ. جاویدانایرجیاری دهنده آریایی ها
انوشیروانپاکروان، پادشاه ساسانیایزدستایش و ستودن
اهنَوَدرهبری و فرمانداری.نخستین بخش از سروده گات هاایزدیاریاور ستودنی
ایسَدواستَرخواستار کشتزار و آباد کننده، بزرگترین پسراهوراهستی بخش، خداوند
اوتانانام یکی از یاران داریوشاَوَخششیابخشاینده
اَوَرداداز سرداران کورش بزرگاَوَرکامنام پسر داریوش هخامنشی
اَورمزدیارخدایار، یاور اهورااُورنگتخت پادشاهی. نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن
اوژنزننده و شکست دهنده دشمناوسدر اوستا به چم دارنده چشمه ها
اوستادانش، کتاب دینیاوستانَهنام سردار سغد در زمان هخامنشی
اوشَهبامداد و سپیده در اوشهین گاهاوشیدرپروراننده قانون مقَدس

اسم شرکت با حرف ( ب )

ناممفهومناممفهوم
بابکنام پسر ساسان در زمان اشکانیانباتیسنام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم
بادرامکشاورزباربُدنام نوازنده و رامشگر نامهی زمان خسرو پرویز
بامدادنام پدر مزدکبامشادنام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان
بامگاههنگام بامدادبایگاننگهدارنده
بخت آفریننام پدر هیربد شهریاربَختیاراز فرزندان رستم در رزگار خسرو پرویز
بَخشااز نام های روزگار هخامنشیانبَدخشانلعل
بیژننام پسر گیوبدرهبهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه
بَرازمانبلند اندیشهبَردیانام پسر کوچک کورش
بُرزوبلند بالا. نام پسر سهراببُرزویهنام رئیس پزشکان شاهی در روزگار خسرو
بَرسامنام یکی از سرداران یزدگرد ساسانیبَرَسمشاخه های گیاهی
بَرِشنومپاک و تمیزبَرمکنام وزیر شیروی ساسانی
بُزرگمهرنام مهین دستور انوشیروان دادگربَگادادنام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی
بَگاشنام یکی از سرداران هخامنشیبلاشنام نوزدهمین پادشاه ساسانی
بُنداردارنده اصل و بنیادبُنشادشاد بنیاد
بَهاونددر اوستا به چم و هوونت دارنده نیکیبِهرادنیکی بخش
بهرامفتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامهبَهرامشاهنام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی
بِهروزروزگار نیک و خوشبِهزادنام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور
بِهمرداز نام های برگزیدهبهمننیک منش. نام پسر اسفندیار
بهنامنیک نامبوباردارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار
بوجهرهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشیبوخشارستگار

اسم شرکت با حرف ( پ )

ناممفهومناممفهوم
پارساپرهیزکارپرهاماز نام های برگزیده
پاکدیندین درست، دین پاکپاکروانپاک باطن،نیک نفس
پاکزادپاک نژاد،نجیبپاکمهراز نام های برگزیده
پالیزکشتزارپَتَه ماتیدادگستر
پدرامنام نبیره سام.درود، شادباشپرچمدرفش
پَرَنگنام پسر سامپیمانمهر،عهد
پَریبُرزبلند بالا،نام پسرکیکاووسپیروزپادشاه ساسانی
پژماناز نام های برگزیدهپیشدادنخستین قانون گذار ،بنیانگذارعدل و دادگری
پشوتَنپیشکش کننده تن یا فداکارپوریانام یکی ازپهلوانان ایران
پولادنام پسر آزادمرد پسر رستمپویاجوینده
پویانپوییدنپیروزگرپیروز،کامیاب
پیلتَنپهلوانی بوده از فرزندان رستم زالپاساکنام برادر زاده داریوش بزرگ
پوروشسبدارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشتپَشَنگنام برادر زاده فریدون پیشدادی
پژدونام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکتمه سرایان نامی زرتشتیپرویزشکسن ناپذیرو پیروزمند.کنیه خسرو دوم ساسانی

اسم شرکت با حرف ( ت )

ناممفهومناممفهوم
تاژبرادر هوشنگ پیشدادیتخشاکوشنده
تَسوواحد زمانتکاپوجستجو
تَنسِرنام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکانتَهماسبازبزرگان ملک دارا پادشاه ایران
تَهمتَنبزرگ پیکرتهمورسدلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی
توانانیرومند، زورمندتورنام پسر شاه فریدون
تورجدلیر و پهلوانتوسنام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران
تیردادبخشنده تیر.نام دومین پادشاه اشکانیانتیسنام درختی است
تیگراننام یکی از سرداران خشایار شاه

اسم شرکت با حرف ( ج ، چ ، خ )

ناممفهومناممفهوم
جان پرورنشاط انگیزجاناندلیر و زیبا
جاویدنام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسانجممخفف جمشید
جمشیداز پادشاهان پیشدادیجهانگیرنام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران
چالشبا ناز و غرورچالیکاز بازی های کودکان
چلیپاگردونه مهرچوگانابزار بازی قدیمی
چینوَدچگونه زیستنخدابخشاز نام های برگزیده
خداداداز نام های برگزیدهخدایاراز نام ها برگزیده
خدیوبلند جایگاه،سرورخردمندنام یکی از پیروان دستور آذر کیوان
خرمشادمان، خوشخسرونیک آواز. نام پادشاه ساسانی
خشاشهاز سرداران ایرانی در دوره گشتاسبخشایارشاه دلیر و مردمنش
خشنودشاد، شادمان، خوشحالخورسندراضی
خوش منشنیک نهادخوشنامدرستکار،نیکنام
خُونیرِتنام یکی از هفت کشور زمین

اسم شرکت با حرف ( د )

ناممفهومناممفهوم
داتَهدادگری،قانوندادمهراز نام های برگزیده
داداردادگر،عادلدادناماز نام های برگزیده
دادباننگهبان قانوندادوَردادگر،عادل
دادبهقانون خوبدارادارنده،نام نهمین پادشاه کیانی
دادپویهاز شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیواندارابنام پسر بهمن،هشتمین پادشاه
دادجوجوینده عدل و دادداریوشنام سومین شاهنشاه هخامنشی
دادخواهخواستار عدل و داددادرسداد رسنده
داژوسوخته، داغدادفراز نام های برگزیده
داناهوشیار، آگاهداورنام موبدی است
دیهیمکلاه پادشاهیدَریزنام داماد داریوش بزرگ
دَسَمفرمانده ده تن سربازدلاوردلیر،قهرمان
دماوندنام سرداری در زمان ساسانیاندهناداز نام های برگزیده
دینشاهیاور و سرور دیندین یاریاری دهنده دین

اسم شرکت با حرف ( ر )

ناممفهومناممفهوم
راتینبخشنده. یکی از سرداران ادشیر دومرشنننام یکی از مفسران اوستا
رادبخشندهرَشنَوایزد دادگری و آزمایش
رادمانسخاوتمند. نام سپهدار خسرو پرویزرشنوادنام سپهدار همای بهمن
رادمهرمهربخش. نام سردار داریوش سومرَنگوشتَرنام برادر بزرگ اشوزرتشت
رادینبخشندگیرهاآزاد
رازقیگل سپید، گونه ای انگوررُهامنام یکی از پهلوانان ایرانی، پسر گودرز
رامتیننام چنگ نواز نامی خسرو پرویزرهیآزاد، رها
رامیارکسی که ایزدرام (شادمانی) یاور اوستروزبِهنام وزیر بهرام گور
رامیننام یکی از فرزندان کیخسروروشاکنام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر
رپیتونگاه نیمروزیروشنتابان، درخشان
رَتوشتَرنام برادر بزرگ اشوزرتشترویین تننام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانی
رَتوناکدارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشیریوندهمیوه ریواس
رَخشانتابان،از سرداران داریوشرَزینواژه پهلوی به چم زورمند
رَسامنام پیکارنگار بهرام گوررستمبالش و روینده. پسر زال پهلوان نامی ایران

اسم شرکت با حرف ( ز )

ناممفهومناممفهوم
زاداننام پدر شهریار از زرتشتیان کازرونزالسالمند،نام پدر رستم
زامیادنگهبان زمینزرواننام خوانسار انوشیروان ساسانی
زَریردارنده جوشن زرینزَمنام یکی از پسران غباد ساسانی
زنگهاز پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانیزَهیرنام یکی از سرداران کیخسرو کیانی
زَوارهپهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستمزوپیریکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل
زیگراه ستاره شناسی

اسم شرکت با حرف ( س )

ناممفهومناممفهوم
ساساننام پدر بزرگ ادشیرسُرخابنام پنجمین پادشاه باوندی
سالارپدر زال، پسر نریمانسُروشگوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار
سامبهدینی از خاندان گرشاسبسزاوارشایسته
ساماننام بزرگ زاده بلخسَلمنام یکی از سه پسران فریدون پیشدادی
سَپرَنگنام پسر سامسهرابتابش سرخ. نام پسر زال
سِپنتامقدس، ورجاوندسورندلیر وپهلوان، توانا
سپندورجاوند و مقدس. اسفندسوشیانتبرگزیده دینی
سِپهرآسمانسیامکنام پسر کیومرث در شاهنامه
سپهردادداده یا آفریده آسمانسیاوخشسیاوش، پسر کیکاووس
سپیداردرخت بلند و راستسیاوشنام پسر کیکاووس
ستایشخوب گفتنسروشنام کورش به پیکره دیگر
ستُرگقوی هیکل، نیرومندسینایکی از نخستین پیروان اشوزرتشت
سرافرازسربلند، با افتخارسُرایشسرودن

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای انتخاب نام شرکت

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از انتخاب نام شرکت  و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02187790 تماس حاصل فرمایید.
همچنین میتوانید صفحه لیست اسامی خاص برای انتخاب اسم برند را برای دیدن نامهای اصیل و خاص بیشتر ، دنبال کنید.

همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.

ثبت علامت تجاری در دماوند

در این مقاله به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری در دماوند می پردازیم .
علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.
ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :

آشنایی با مزایا و ویژگی های ثبت برند در کانادا

ثبت برند در کانادا به وسیله افراد حقیقی ( اشخاص ) و حقوقی ( شرکت ها ) صورت می پذیرد که اگر شرکت از نوع سهامی باشد به دو صورت فدرال و یا استانی قادر به ثبت برند تجاری در کانادا خواهید بود .
اگر بخواهیم برندی که خدمات و محصولات یک شرکت را معرفی می کند و اهمیت زیادی در کسب و کارهای تجاری دارد در کشور کانادا به ثبت برسانیم باید قوانینی را رعایت کنیم که در این مقاله به بررسی اطلاعاتی در رابطه با ویژگی های ثبت برند در کانادا و مزایایی که خواهد داشت ، می پردازیم تا آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید .

ثبت برند در کانادا

اگر شرکتی سهامی بخواهد در کانادا برند خود را به ثبت برساند ، در نوع استانی باید با توجه به قوانینی که آن شهر یا استان دارد ثبت برند خود را انجام دهد که در حالت فدرال نیز باید بر اساس قوانین کشور کانادا به ثبت برند اقدام کند .
برند باید به گونه ای باشد که سبب گمراه شدن مخاطب نشود و آنها دچار اشتباه نشوند و همچنین نیاز به برندی خاص دارید که سبب تمایزش از برند های دیگر شود و این برند باید با توجه به قوانینی که در کشور کانادا وجود دارد تعیین شود و نظم عمومی را به هم نزند .

ثبت برند در کانادا 

مزایا و امتیازات ثبت برند در کانادا

با ثبت برند در کانادا به حمایتی قانونی دست پیدا می کنید تا از برند خود محافظت کنید ، در واقع برای حفاظت از برند خود در برابر دیگر برند هایی که در کانادا به ثبت رسیده اند حق انحصاری خواهید داشت .
نهاد های خارجی و شهروندان با داشتن برندی تجاری در کشور کانادا این اجازه را خواهند داشت که به ثبت دامنه های خود بپردازند و مهم نیست که در این کشور اقامت و دفتر دارند یا خیر .

کانادا در پروتکل مادرید عضو می باشد و از این رو علامت و برند تجاری را در رابطه با ثبت بین المللی می توانید تمدید نمایید که ثبت برند سود بیشتری برایتان خواهد داشت و از مزایای آن بهره مند خواهید شد .

خصوصیات برند ثبت شده در کانادا 

خصوصیات برند ثبت شده در کانادا

اگر بیشتر از ۳ سال از زمانی که برند خود را در کانادا به ثبت رسانده اید گذشته باشد  شخص ثالث می تواند تقاضا کند که آن را به دلیل عدم استفاده لغو کنند که گاهی ممکن است این عدم استفاده توجیه شود و لغو صورت نگیرد و گاهی یک برند حقوقی را دریافت می کند که برند دیگر آن حقوق را نخواهد داشت .
اینکه برند ثبت شده از چه حقوقی برخوردار شود از طریق اداره ثبت بررسی می شود .

برای اینکه برند خود را در کشور کانادا ثبت کنید در ابتدا از طریق حضوری و یا آنلاین برای ثبت کردن برند داخلی می توانید اقدام کنید و وقتی برند تان در کانادا به ثبت رسید تا مدت ده سال اعتبار خواهد داشت .
بعد از اینکه این مدت به پایان رسید صاحب برند تقاضای تمدید می تواند داشته باشد که در این حالت برای ده سال دیگر نیز اعتبار داده می شود که در صورت انقضای برند تجاری برای تمدید آن تا ۶ ماه پس از تاریخ منقضی شدن می توان اقدام کرد و جریمه پرداخت نمود .

مراحل ثبت برند در کانادا

مراحل ثبت برند در کانادا

اولین مرحله این است که ثبت برند داخلی را انجام دهید که برای این منظور به شیوه حضوری یا آنلاین می توانید اقدام کنید که بعد از اینکه درخواست خود را برای ثبت برند به اداره مربوطه فرستادید باید توسط اداره مالکیت صنعتی استعلام بگیرید تا مطمئن شوید که تکراری نیست .
همچنین از این نظر که این برند با قوانین کانادا مطابقت دارد باید بررسی شود و سپس مهلتی داده می شود تا شخص ثالث به تقاضای برند اعتراض کند .

در صورتی که هیچ مخالفتی با ثبت برند وجود نداشته باشد این اقدام صورت می گیرد و برای اینکه اظهارنامه را ثبت و تکمیل کنید باید هزینه ای پرداخت نمایید ، سپس گواهی ثبت برند برایتان صادر می شود .

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره ثبت برند در کانادا

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد ثبت برند در کانادا و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .

مراحل ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی چگونه است؟

ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی یکی از دغدغه های فعالان در حوزه تولید تجهیزات و ابزارات دندانپزشکی می باشد .
لوازم دندان پزشکی یکی از ملزومات اصلی در حرفه دندان پزشکی محسوب می شود و از سوی دیگر تولید این لوازم نیاز به دانش بالایی دارد و شرکت های دانش بنیان بسیاری در این زمینه فعالیت دارند که بسیاری از شرکت های تقلبی نیز سعی در تولید این تجهیزات با کیفیت و قیمت پایین تر دارند اما زمانی که از نام و برند تجاری یک شرکت قوی دانش بنیان استفاده می کنند و تجهیزات خود را با قیمت پایین تر به فروش می رسانند موجب عدم اعتماد مشتری می شوند .

چنانچه پیش از هر چیز باید به صورت قانونی اقدام به ثبت برند تجاری مورد نظر کرده تا بتوانید از آن طریق به تبلیغ و معرفی برند به مشتریان بپردازید و از به اشتباه افتادن مشتریان از این طریق جلو گیری کنید .

ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی

بهداشت ، حفظ دندان ها و ترمیم دندان های آسیب دیده روز به روز در بین جوامع مختلف جایگاه ویژه ای پیدا می کند و از این رو نیاز به تجهیزات دندانپزشکی نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود.
از سوی دیگر از آن جایی که افراد زیادی با این ابزارات معاینه و درمان می شوند نیاز به استریلیزاسیون بسیار مهم و ضروری است ، چنانچه ابزارات مورد استفاده در دندان پزشکی بسیار متنوع هستند و برخی از آنها نیز به طور دائم بروز رسانی می شوند و اشکال و فرم های بهتری وارد بازار می شوند به نحوی که ایرادات ابزار قبلی را پوشش می دهند .

از سوی دیگر علم دندانپزشکی هر روز در حال پیشرفت است اگر در گذشته وظیفه دندان پزشک صرفا کشیدن دندان بود اکنون دندانپزشک وظایف بسیار گسترده ای اعم از حفظ دندان آسیب دیده ، کاشت دندان ، ساخت دندان مصنوعی و … را دارد .
ورود به حرفه تولید و ساخت تجهیزات دندانپزشکی رشته بسیار پر سودی است که پس از ورود به این عرصه در مرحله اول باید شرکت خود را به ثبت برسانید سپس برای محبوبیت در بازار باید برند خود را معرفی و ثبت کنید .

ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی

مزایای ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی

یکی از ارکان اصلی برای حضور فعال در بازار ثبت برند تجهیزات دندان پزشکی می باشد که دارای مزایای بیشماری است که برخی از مزایای ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی عبارتند از :

 1. زمانی که شما برند محصولات خود را به ثبت میرسانند در واقع مالکیت خود برای آن تجهیزات را ثبت کردید .
 2. با ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی خود یک مسیر و جاده قانونی برای محصول مربوطه ایجاد می کنید .
 3. با ثبت برند در صورتی که فردی از فرم ، شکل و یا هر مورد انحصاری در مورد کالای برندتان را بدون اجازه کپی کند شما می توانید از او شکایت کنید .
 4. در صورت مشاهده مواردی که بر ضد مصرف کننده باشد می توانید شکایت کنید .
 5. سند برند ایجاد شده را می توانید در قبال دریافت مبلغی به فرد دیگری انتقال دهید .
 6. در میان مشتریان به طور کامل شناخته می شوید و بسیاری از مشتریان خود را از میان افرادی پیدا میکنید که قبلا از شما خرید کرده و برند شما را می شناسند .
 7. هیچ فردی نمی تواند از محصولات شما کپی کند که در این صورت پیگرد قانونی دارد .

ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی

مدارک لازم برای برند سازی

اگر مالک برند شخص حقیقی باشد مدارک فرد حقیقی و اگر برند مربوط به یک شرکت حقوقی باشد مدارک مدیر عامل شرکت باید ارائه شود .

 • شناسنامه ، کارت ملی به همراه کپی از تمام مدارک
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • نمونه محصول برند باید در قالب یک برگه نشان داده شود
 • تصویر مجوز کسب و کار

مدارک بالا فقط مربوط به اشخاص حقیقی بود برخی از مدارک اشخاص حقوقی عبارتند از :

 • تصویر مدارک کامل شرکت اعم از اساسنامه ، شرکتنامه و …
 • تصویر روزنامه رسمی
 • مدارک مربوط به تغییرات شرکت

مراحل ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی

مراحل ثبت برند چگونه است

برای ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی باید در ابتدا به سامانه مالکیت معنوی مراجعه نمایید و سپس نسبت به ارائه درخواست ، تکمیل اطلاعات و موارد مربوطه اقدام نمایید و پس از آن مراحل زیر را طی کنید که عبارتند از :

 • آپلود کلیه مدارک مورد نیاز
 • پر کردن فرم مشخصات مالک برند
 • پرداخت هزینه
 • کد پیگیری ارسال شده را نزد خود نگه دارید

اگر تمام مراحل با موفقیت طی شود و مشکلی نباشد پس از امضای نسخه اصلی باید یک کپی برابر اصل تهیه کرده و برای مرجع قضایی ارسال شود .

 

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد ثبت برند تجهیزات دندانپزشکی و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید.
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.

1 2 3 8