نخستین گام در افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

در این مقاله قصد داریم در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ، مدارک مورد نیاز برای افزایش سرمایه ، الزام به پرداخت تمام مبلغ افزایش سرمایه و موارد مربوط به آن بپردازیم ، چنانچه جهت ثبت تغییرات شرکت و افزایش سرمایه ، بهتر است این مقاله را مطالعه کنید .
سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است که هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود را که تجارت است ببرد و منتفع شود.
اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه آن ها می توان درک کرد .

نکات کلیدی در فرآیند افزایش سرمایه شرکت

در این مطلب قصد داریم در مورد افزایش سرمایه شرکت ، گزارش بازرسان ، حق تقدم در خرید سهام جدید ، اصلاح اساسنامه توسط هیئت مدیره پس از افزایش سرمایه و کلیه اقدامات لازم برای ثبت تغییرات شرکت با این تصمیم بپردازیم .
همانند دوران حیات انسان ، سرمایه شرکت نیز می تواند افزایش یا کاهش یابد چنانچه تغییرات سرمایه به معنای بالا و پایین بردن سرمایه اولیه و ثبت شده شرکت است و ارتباطی با تغییر سرمایه واقعی ندارد .

مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام و خاص

در این مقاله قصد داریم در مورد مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام و خاص ، روش های افزایش سرمایه شرکت های سهامی ، لزوم ثبت افزایش سرمایه و موارد مربوط به آن بپردازیم .
جهت ثبت تغییرات شرکت مبنی بر افزایش سرمایه که امری ضروری است ، به طور کلی به دو روش قابل تحقق است که بیشتر توضیح خواهیم داد .

افزایش سرمایه به معنای بالا بردن سرمایه اسمی و ثبت شده شرکت است و با افزایش سرمایه مسئولیت صاحبان سهام در قبال دیون شرکت افزایش می یابد . شرکت به دلیل بهره مندی از مزایا افزایش سرمایه می دهد زیرا با افزایش سرمایه شرکت های دیگر ارزش و اعتبار خوبی برای شرکت قائل می شوند .

افزایش سرمایه شرکت و اطلاع آن به اداره ثبت شرکت ها

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که از پنج سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی به یکی از طرقی که در این قانون معین گردیده است افزایش دهند و هیئت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از افزایش سرمایه ظرف مدت یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه، و مقدار سرمایه اضافه شده را جهت اطلاع عموم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید.