خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

اسم شرکت

انتخاب اسم شرکت یکی از مهمترین مراحل در ثبت شرکت و تاسیس یک کسب و کار است، نام انتخابی نقش بسیار مهمی در تجارت خواهد داشت.
مخصوصا که امروزه به دلیل زیاد شدن شرکت ها انتخاب اسم شرکت مناسب برای آنها بیش از پیش سخت شده  و پر از نکات ریز و درشتی است که می تواند در انتخابمان، تأثیر گذار باشد.
یک نام خوب باید منحصر بفرد بوده و به آسانی به خاطر سپرده شود و موجب سودآوری در آینده شود. بعد از خواندن قوانین، نمونه اسم شرکت برای شما ارائه شده.

برای ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت خود ، با ما تماس بگیرید

02188888832

اسم شرکت

نمونه نام های مناسب جهت ثبت اسم شرکت

• در انتخاب نام برای شرکت موارد ذیل را در نظر داشته باشید :

  • دارای ریشه فارسی باشد.
  • لاتین نباشد.
  • با شئونات انقلاب اسلامی ایران  منافات نداشته باشد.
  • تکراری نباشد.
  • اسم شرکت باید دارای نام خاص باشد.
  • از اعداد به صورت ریاضی در آن استفاده نشود، بلکه به صورت حروف نوشته شود.
  • از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امورایثارگران می باشد، استفاده نشود.
  • ازعنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان درعصر حاضر استفاده نشود.
  • عدم استفاده ازحروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.
  • عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل : پی وی سی و… در اسم شرکت

 

در ادامه راهمای انتخاب اسم شرکت به برخی از نام های اصیل ایرانی جهت انتخاب برای ثبت شرکت، اشاره ای خواهیم داشت :

پیشنهاد انتخاب نام خاص و مناسب اسم شرکت

انتخاب نام شرکت

اسم شرکت با حرف ( الف )

نام مفهوم نام مفهوم
آبادان خرم و باصفا آذرمهر نام موبدی است در زمان کواد
آبتین نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی آذرنوش در اوستا به دوستدار فرهنگ
آبدوس نام یکی از درباریان ادوان سوم اشکانی آذین زیور،نام فرمانده لشکر بابک خرمدین
آبستا اوستا آراستی نام عموی اشو زرتشت و پدر میدیوماه
آتروپات نام والی آتروپاتن ( آذر آبادگان) آرتمیس نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه
آترین نام پسر اوپدرم در زمان داریوش یزرگ آرتین نام هفتمین پادشاه ماد
آتش فروغ و روشنایی آرش پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
آخیشج نماد،عنصر آرمان آرزو، خواسته
آدُر آذر، آتش آرمین آرمش،آسودگی
آدُرباد نام موبد موبدان دوران شاپور
* موبد : روحانی دین زرتشتی. دانشمند. مشاور. روایت کننده
آریا اصیل و آزاد، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش
آذر بُرزین نام موبدی بوده آریامن نام فرمانده ناوگان خشایار شاه
آذر آیین نام پسر آذر ساسان آریامنش نام پسر داریوش
آذز افروز نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار آریامهر دارنده مهر ایران
آذر باد نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم آرتاباز از نام های برگزیده
آذربُد نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند آریوبَرزَن دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
آذربود موبدی در زمان یزدگرد آزاد نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده
آذرپَژوه پسر آذر آیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش آزاد منش راد، جوانمرد،دارنده خوی آزادگی
آذرپناه نام یکی از ساتراپ آذر آبادگان آزادمهر از نام های برگزیده
آذرخش صاعقه،برق آژمان بی زمان
آدرفر در اوستا به دارنده فر آذر آسا نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده
آذرکیوان از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ آستیاک نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد
آونگ آویخته، نگهدارنده اَرشَن نام برادر کاووس
آویز آویختن، نگهداری اروتَدنر فرمان گذار. نام پسر پسرمیانی اشوزرتشت
آیریک نام نیای یازدهم اشوزرتشت اروَند شریف_ نجیب. نام پدر لهراسب
اُبدَه بی آغاز اَزیرن گاه پسین
اَببیش بی رنج اسپاد دارنده سپاه نیرومند
اپرنگ نام پسر سام اسپنتمان نام خانونادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت
اَپروَند دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند اسپهبُد نام پدربزرگ خسرو انوشیروان
اَپروَیژ پیروزمند و شکست ناپذیر اسفندیار نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن
اَپیوه نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی اشا راستی، درستی، راه خوشبختی
اَترس دلیر، بی ترس اشاداد داده پاکی و پارسایی
اَرتان راستگو. نام پسر ویشتاسب اشتاد راستی
ارج ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت اشکان نام سومین نیای پاکر
ارجاسب اوستایی آن یعنی دارای اسبان پر ارزش اشهن گاه سپیده دم، آغاز روشنایی
ارجمند با ارزش اَشوداد نام برادر هوشنگ پیشدادی
ارد نام سیزدهمین پادشاه اشکانی اشوفَرَوَهَر پاکروان
اردشیر نام پادشاه هخامنشی و ساسانی شومنش پاک منش
اردلان از واژه ارد ایرانی است افروغ روشنایی و فروغ. از مفسرات اوستا در زمان ساسانیان
اردوان در اوستا، پشتیبان راستی و درستی است. ارژنگ نام سالار مازندران
افشین نام سردار ایرانی ارشا راست و درست
اقاقیا درختی با گل های سپید ارشاسب دارنده اسب های نر
اَگومان بی گمان اَرشام پسر عموی داریوش بزرگ
البرز کوه بلند.نام پهلوانی است اَرشان نام نیای داریوش بزرگ
الوند توانا و تیز پا ارشک نام نخستین پادشاه اشکانی
ایدون این چنین، اینگونه ایران پناه از نام های برگزیده
امیدوار نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار ایرانشاه نام یکی از بزرگان ایران
امید نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد اندریمان کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است
ایرانپور از نام های برگزیده ایرانمهر روشنایی ایران
اَنوش بی مرگ. جاویدان ایرج یاری دهنده آریایی ها
انوشیروان پاکروان، پادشاه ساسانی ایزد ستایش و ستودن
اهنَوَد رهبری و فرمانداری.نخستین بخش از سروده گات ها ایزدیار یاور ستودنی
ایسَدواستَر خواستار کشتزار و آباد کننده، بزرگترین پسر اهورا هستی بخش، خداوند
اوتانا نام یکی از یاران داریوش اَوَخششیا بخشاینده
اَوَرداد از سرداران کورش بزرگ اَوَرکام نام پسر داریوش هخامنشی
اَورمزدیار خدایار، یاور اهورا اُورنگ تخت پادشاهی. نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن
اوژن زننده و شکست دهنده دشمن اوس در اوستا به چم دارنده چشمه ها
اوستا دانش، کتاب دینی اوستانَه نام سردار سغد در زمان هخامنشی
اوشَه بامداد و سپیده در اوشهین گاه اوشیدر پروراننده قانون مقَدس

اسم شرکت با حرف ( ب )

نام مفهوم نام مفهوم
بابک نام پسر ساسان در زمان اشکانیان باتیس نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم
بادرام کشاورز باربُد نام نوازنده و رامشگر نامهی زمان خسرو پرویز
بامداد نام پدر مزدک بامشاد نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان
بامگاه هنگام بامداد بایگان نگهدارنده
بخت آفرین نام پدر هیربد شهریار بَختیار از فرزندان رستم در رزگار خسرو پرویز
بَخشا از نام های روزگار هخامنشیان بَدخشان لعل
بیژن نام پسر گیو بدره بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه
بَرازمان بلند اندیشه بَردیا نام پسر کوچک کورش
بُرزو بلند بالا. نام پسر سهراب بُرزویه نام رئیس پزشکان شاهی در روزگار خسرو
بَرسام نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی بَرَسم شاخه های گیاهی
بَرِشنوم پاک و تمیز بَرمک نام وزیر شیروی ساسانی
بُزرگمهر نام مهین دستور انوشیروان دادگر بَگاداد نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی
بَگاش نام یکی از سرداران هخامنشی بلاش نام نوزدهمین پادشاه ساسانی
بُندار دارنده اصل و بنیاد بُنشاد شاد بنیاد
بَهاوند در اوستا به چم و هوونت دارنده نیکی بِهراد نیکی بخش
بهرام فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه بَهرامشاه نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی
بِهروز روزگار نیک و خوش بِهزاد نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور
بِهمرد از نام های برگزیده بهمن نیک منش. نام پسر اسفندیار
بهنام نیک نام بوبار دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار
بوجه رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی بوخشا رستگار

اسم شرکت با حرف ( پ )

نام مفهوم نام مفهوم
پارسا پرهیزکار پرهام از نام های برگزیده
پاکدین دین درست، دین پاک پاکروان پاک باطن،نیک نفس
پاکزاد پاک نژاد،نجیب پاکمهر از نام های برگزیده
پالیز کشتزار پَتَه ماتی دادگستر
پدرام نام نبیره سام.درود، شادباش پرچم درفش
پَرَنگ نام پسر سام پیمان مهر،عهد
پَریبُرز بلند بالا،نام پسرکیکاووس پیروز پادشاه ساسانی
پژمان از نام های برگزیده پیشداد نخستین قانون گذار ،بنیانگذارعدل و دادگری
پشوتَن پیشکش کننده تن یا فداکار پوریا نام یکی ازپهلوانان ایران
پولاد نام پسر آزادمرد پسر رستم پویا جوینده
پویان پوییدن پیروزگر پیروز،کامیاب
پیلتَن پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال پاساک نام برادر زاده داریوش بزرگ
پوروشسب دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت پَشَنگ نام برادر زاده فریدون پیشدادی
پژدو نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکتمه سرایان نامی زرتشتی پرویز شکسن ناپذیرو پیروزمند.کنیه خسرو دوم ساسانی

اسم شرکت با حرف ( ت )

نام مفهوم نام مفهوم
تاژ برادر هوشنگ پیشدادی تخشا کوشنده
تَسو واحد زمان تکاپو جستجو
تَنسِر نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان تَهماسب ازبزرگان ملک دارا پادشاه ایران
تَهمتَن بزرگ پیکر تهمورس دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی
توانا نیرومند، زورمند تور نام پسر شاه فریدون
تورج دلیر و پهلوان توس نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران
تیرداد بخشنده تیر.نام دومین پادشاه اشکانیان تیس نام درختی است
تیگران نام یکی از سرداران خشایار شاه

اسم شرکت با حرف ( ج ، چ ، خ )

نام مفهوم نام مفهوم
جان پرور نشاط انگیز جانان دلیر و زیبا
جاوید نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان جم مخفف جمشید
جمشید از پادشاهان پیشدادی جهانگیر نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران
چالش با ناز و غرور چالیک از بازی های کودکان
چلیپا گردونه مهر چوگان ابزار بازی قدیمی
چینوَد چگونه زیستن خدابخش از نام های برگزیده
خداداد از نام های برگزیده خدایار از نام ها برگزیده
خدیو بلند جایگاه،سرور خردمند نام یکی از پیروان دستور آذر کیوان
خرم شادمان، خوش خسرو نیک آواز. نام پادشاه ساسانی
خشاشه از سرداران ایرانی در دوره گشتاسب خشایار شاه دلیر و مردمنش
خشنود شاد، شادمان، خوشحال خورسند راضی
خوش منش نیک نهاد خوشنام درستکار،نیکنام
خُونیرِت نام یکی از هفت کشور زمین

اسم شرکت با حرف ( د )

نام مفهوم نام مفهوم
داتَه دادگری،قانون دادمهر از نام های برگزیده
دادار دادگر،عادل دادنام از نام های برگزیده
دادبان نگهبان قانون دادوَر دادگر،عادل
دادبه قانون خوب دارا دارنده،نام نهمین پادشاه کیانی
دادپویه از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان داراب نام پسر بهمن،هشتمین پادشاه
دادجو جوینده عدل و داد داریوش نام سومین شاهنشاه هخامنشی
دادخواه خواستار عدل و داد دادرس داد رسنده
داژو سوخته، داغ دادفر از نام های برگزیده
دانا هوشیار، آگاه داور نام موبدی است
دیهیم کلاه پادشاهی دَریز نام داماد داریوش بزرگ
دَسَم فرمانده ده تن سرباز دلاور دلیر،قهرمان
دماوند نام سرداری در زمان ساسانیان دهناد از نام های برگزیده
دینشاه یاور و سرور دین دین یار یاری دهنده دین

اسم شرکت با حرف ( ر )

نام مفهوم نام مفهوم
راتین بخشنده. یکی از سرداران ادشیر دوم رشنن نام یکی از مفسران اوستا
راد بخشنده رَشنَو ایزد دادگری و آزمایش
رادمان سخاوتمند. نام سپهدار خسرو پرویز رشنواد نام سپهدار همای بهمن
رادمهر مهربخش. نام سردار داریوش سوم رَنگوشتَر نام برادر بزرگ اشوزرتشت
رادین بخشندگی رها آزاد
رازقی گل سپید، گونه ای انگور رُهام نام یکی از پهلوانان ایرانی، پسر گودرز
رامتین نام چنگ نواز نامی خسرو پرویز رهی آزاد، رها
رامیار کسی که ایزدرام (شادمانی) یاور اوست روزبِه نام وزیر بهرام گور
رامین نام یکی از فرزندان کیخسرو روشاک نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر
رپیتون گاه نیمروزی روشن تابان، درخشان
رَتوشتَر نام برادر بزرگ اشوزرتشت رویین تن نام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانی
رَتوناک دارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشی ریونده میوه ریواس
رَخشان تابان،از سرداران داریوش رَزین واژه پهلوی به چم زورمند
رَسام نام پیکارنگار بهرام گور رستم بالش و روینده. پسر زال پهلوان نامی ایران

اسم شرکت با حرف ( ز )

نام مفهوم نام مفهوم
زادان نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون زال سالمند،نام پدر رستم
زامیاد نگهبان زمین زروان نام خوانسار انوشیروان ساسانی
زَریر دارنده جوشن زرین زَم نام یکی از پسران غباد ساسانی
زنگه از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی زَهیر نام یکی از سرداران کیخسرو کیانی
زَواره پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم زوپیر یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل
زیگ راه ستاره شناسی

اسم شرکت با حرف ( س )

نام مفهوم نام مفهوم
ساسان نام پدر بزرگ ادشیر سُرخاب نام پنجمین پادشاه باوندی
سالار پدر زال، پسر نریمان سُروش گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار
سام بهدینی از خاندان گرشاسب سزاوار شایسته
سامان نام بزرگ زاده بلخ سَلم نام یکی از سه پسران فریدون پیشدادی
سَپرَنگ نام پسر سام سهراب تابش سرخ. نام پسر زال
سِپنتا مقدس، ورجاوند سورن دلیر وپهلوان، توانا
سپند ورجاوند و مقدس. اسفند سوشیانت برگزیده دینی
سِپهر آسمان سیامک نام پسر کیومرث در شاهنامه
سپهرداد داده یا آفریده آسمان سیاوخش سیاوش، پسر کیکاووس
سپیدار درخت بلند و راست سیاوش نام پسر کیکاووس
ستایش خوب گفتن سروش نام کورش به پیکره دیگر
ستُرگ قوی هیکل، نیرومند سینا یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت
سرافراز سربلند، با افتخار سُرایش سرودن

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای انتخاب نام شرکت

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از انتخاب نام شرکت  و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02187790 تماس حاصل فرمایید.
همچنین میتوانید صفحه لیست اسامی خاص برای انتخاب اسم برند را برای دیدن نامهای اصیل و خاص بیشتر ، دنبال کنید.

همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − سیزده =