خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مطلب قصد داریم در مورد ابطال علامت تجاری ، کلیات و نحوه درخواست آن بپردازیم ، متقاضیان پس از ثبت برند تجاری بهتر است با نحوه ابطال علامت تجاری آشنایی کامل داشته باشند که به طور توضیح داده ایم .

ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود و ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .

ابطال علامت تجاری

کلیات نحوه ابطال علامت تجاری

طبق قانون ثبت علائم تجاری شما می توانید با ثبت برند ، نسبت به برند خود حق انحصاری پیدا نمایید و در واقع ، برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات ، حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد .

به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند ، نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری ، برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند .
علامت تجاری ثبت شده قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود و این امر تابع مقرراتی است که به آن ها اشاره می کنیم .

درخواست ابطال علامت تجاری

درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده

وفق ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات ، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است ، اعتراض کنند :

  • کسانی که آن علامت را ، علامت تجاری خود می دانند .
  • کسانی که آن علامت ، با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد .

مرجع رسیدگی ، دادگاه عمومی تهران می باشد و دادخواستی که به منظور ابطال علامت تجاری ثبت شده به دادگاه تقدیم می شود ، باید دارای ضمایم ذیل باشد :

  1. مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی ، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود
  2. اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض
  3. وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد .
  4. مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده ، سه سال است .

در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : 

کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال ، اعتراض نکرده باشد ، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن ، اعتراض نماید .
مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت ، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده و قبلاً به طور مستمر استعمال کرده ، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است ، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد .

در هر دو مورد مزبور، یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم در درخواست ابطال علامت ثبت شده، هر گاه معترض، در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت، به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت ، حق تقدم داشته ، دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض، قبلاً در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد، حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال، و علامت به نام معترض ثبت گردد .

ترتیب های مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می رود .
شایان ذکر است در اعتراض بر رد تقاضای ثبت ، معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند .
از وجه مزبور ، در صورتی که معترض محکوم به بی حقی شود ، خسارت طرف پرداخت خواهد شد و در صورتی که طرف، بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد ، می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای ابطال علامت تجاری

شما میتوانید جهت آشنایی بیشتر با ابطال علامت تجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .