خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است. این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله ، دستگاه ، محصول دارو یا فرآیند صنعتی کاملاَ جدید مربوط باشد یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.
ماده 1 قانون ثبت اختراعات در تعریف اختراع مقرر می دارد : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می نماید.
ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. پس از ثبت و اعطا حق اختراع به مالک و مخترع ، بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود :
1. حمایت ایجابی ، یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.
2. حمایت سلبی . به موجب این حمایت سایرین مکلف می شوند که به این حقوق حاصل از آفرینش های فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقض حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود.
مضاف بر این موارد ، می توان از امتیازات حق اختراع به موارد ذیل اشاره کرد :
–  ابزاری قدرتمند علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان
–  موقعیت ممتاز در بازار و امتیازهای رقابتی
–  دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه
–  خطر کمتر نقض حق
–  دسترسی به بازاهای جدید
–  توانایی بیشتر برای اخذ وام
–  جلوگیری از فعالیت های تکراری
–  حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.
–  ایجاد انگیزه به نوآوری و ابتکار در افراد
–  وجهه مثبت شرکت یا صاحب اختراع
–  استفاده از مزایای ملی نخبگان
–  استفاده از تسهیلات شرکت های فناور و دانش بنیان
–  استفاده از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
–  بعنوان مالک یک اختراع، می توانید حق استفاده از آن را به سایرین تفویض کنید و در مقابل مبالغ و یا حق امتیاز دریافت کنید.
–  ثبت اختراع باعث افزایش ارزش تجاری اختراع و در نتیجه افزایش سود بیشتر خواهد شد.
–  امکان دسترسی به بازارهای جدید
–  تسهیل در پذیرش برای ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور
–  امکان دریافت تسهیلات و مزایای صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
–  امتیاز مثبت برای استخدام
–  تسهیلات اعطایی برای خدمت سربازی
مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است و در قانون ایران مدت آن 20 سال است .کسی که حق استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت علاقه خود را به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپردازد اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حقی تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که درصدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هرگاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت.
مشاوره تخصصی رایگان جهت ثبت اختراع :

  • 02188888822