ثبت برند مواد غذایی

برند عبارت است از اسم ، اصطلاح ، نشانه ، طرح یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناساندن کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از آن ها از محصولات رقبا می باشد.
برند نه تنها تداعی کننده یک محصول فیزیکی است بلکه ارتباط با مشتری را نیز تداعی می کند و این نقش را نام سازمان و یا نام محصول به عنوان برند بازی می کند .
امروزه ، برندهای متعددی در حوزه های مختلف از جمله مواد غذایی وجود دارد .
با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای ثبت برند مواد غذایی ، بر آن شدیم تا در این مقاله، توضیحاتی را در این رابطه در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.