راهنمای اخذ جواز تاسیس

قبل از اینکه بتوان کسب و کاری را راه اندازی کرد ابتدا باید اقدام به اخذ جواز تاسیس کرد.
جواز تاسیس در ایران یکی از مهم ترین مجوزهایی است که کسب و کارهای تولیدی برای شروع کار خود باید آن را داشته باشند، این مجوز که به افراد حقیقی (شخصی) یا حقوقی (شرکتی) داده می شود به فرد اجازه شروع کسب کار تولیدی_اقتصادی به شکل قانونی را می دهد.