اسم برند

لیست اسامی خاص برای برند

راهنمای انتخاب اسم برند تجاری

یکی از کلیدی ترین مباحث در ثبت برند تجاری ، تبلیغات و فروش انتخاب اسم برند تجاری می باشد که دارای شرایط و ضوابط مختص به خود است .
اگر در انتخاب اسم برند این نکات و شرایط را در نظر داشته باشید ، به راحتی برند شما در میان مشتریان رواج پیدا می کند و موجبات توسعه و پیشرفت گسترش کار شما را فراهم می آورد .

برای ثبت برند خود ، با ما تماس بگیرید

02183320

نام تجاری یا همان برند پس از فروش محصول یا خدمات تنها موردی است که در ذهن مشتریان نقش می بندد و باعث می شود در خرید های بعدی محصول شما را انتخاب نمایند .

اطلاعات نادرست ، نا آگاهی در انتخاب اسم برند شما می تواند تأثیرات منفی قابل توجهی را در فروش و تبلیغات کالا یا خدمات شما داشته باشد .
چنانچه دانستن این قوانین و نکات در انتخاب اسم برند به شما کمک شایانی می کند .

پیشنهاد انتخاب اسم برند تجاری

قوانین انتخاب اسم برند

 • اسم برند مربوطه نباید بر خلاف قوانین و موازین شرعی باشد .
 • در صورتی که برند متمایز کننده کالا ، خدمات مربوطه نباشد ، امکان ثبت آن وجود نخواهد داشت .
 • نام برند نباید موجب گمراهی و به اشتباه افتادن مشتریان آن محصول یا خدمت در طبقه مربوطه گردد .
  یا به عبارتی دیگر در انتخاب اسم برند در نظر داشته باشید که عین یا مشابه علامت مربوطه نباید ب ه ثبت رسیده باشد. حتی در مواردی که ترجمه برند های ثبت شده را به عنوان اسم برند انتخاب نمایید و این امر موجب گمراهی مشتریان دیگری گردد ، قابل ثبت نیست .
 • بهره گیری از نشان های مملکتی و دولتی فقط در صورتی امکان پذیر است که مجوز مربوطه از مراجع ذی صلاح اخذ گردد .
 • اسامی و عناوینی که باعث فریب اذهان عمومی و سایرین شود نیز به عنوان یک نام تجاری نمی تواند به ثبت برسد .

همچنین در ثبت برند بخوانید :
اولین گام در ثبت برند تجاری ، انتخاب طرح مناسب با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به ثبت علامت تجاری می باشد .
به عنوان نمونه برند باید فاقد کلمات غیر متعارف باشد و از چارچوب و قواعدی خاص برای انتخاب نام برند بهره گیرید .

نکات کلیدی انتخاب اسم برند

 • پیش از انتخاب اسم برند با توجه به حوزه و گستره فعالیتی که در یکی از 45 طبقه علامت تجاری قرار می گیرد ، باید نامی مرتبط با محدوده فعالیتی تان پیدا کنید .
  بهتر است این اسامی خلاقانه باشد.
 • یکی از مهمترین مواردی که در انتخاب اسم برند باید به آن توجه نمود آن است که نام انتخابی باید انتقال دهنده مفهوم محصول یا خدمات مربوطه باشد .
 • نام انتخابی باید ساده و صریح باشد چنانچه دشوار بودن تلفظ ، نوشتار می تواند تأثیر منفی در فروش ، تبلیغات و به یاد ماندن آن در حافظه مشتریان داشته باشد .
 • نام برند نمایانگر یکی از ویژگی ها و نکات مثبت کالا یا خدمات شما می باشد پس بهتر است از نام هایی بهره بگیرید که به محض مشاهده آن ، ذهن مشتری متصور یکی از ویژگی های محصول شما باشد ، مانند شرکت آمازون که با شنیدن نام آن به یاد وسعت و بزرگی این مجموعه خواهید افتاد .
 • خاص بودن نام برند تاثیر به سزایی در تبلیغات شما دارد چنانچه متمایز بودن نام انتخابی مسئله بسیار اساسی است که نباید آن را نادیده گرفت .
 • در نظر داشته باشید در صورتی که می خواهید لاتین کلمه را نیز به ثبت برسانید بهتر است از کلمات پیچیده استفاده ننمایید .
 • از دیگر مسائلی که کمتر به آن توجه می شود آوا و شنیداری کلمه می باشد و اگر این ویژگی را در نظر داشته باشید برای همیشه برند تان در ذهن مشتریان حک خواهد شد .
 • انتخاب اسم برند با توجه به نکات ذکر شده بسیار آسان و راحت می باشد چنانچه این خدمت نیز در مؤسسه حقوقی نیک صورت می گیرد و پیش از ثبت برند ، اطلاعات کاملی در مورد برند های ثبت شده مشابه در طبقه مربوطه به متقاضیان ارائه می شود .

مقاله مرتبط :

ثبت شرکت در تهران

ثبت برند تجاری

 

لیست اسامی خاص برای برند ( اسامی لوکس و خلاقانه )

پیشنهاد نام برند با الف

ناممعنیناممعنی
آرﺗﺎننام برادر داریوشآراﯾﻪآرایش و زیبایی
آﺗﯽاسم پسرانه ترکیآدرﯾﻦنام یکی از پادشاهان روم
اﺗﮏرودآرﺗﯿﻦپاکی و تقدس
آرﺗﻤﯿﺎگونه هاآﯾﻨﺪهآتی ، آجل
اﯾﺘﻮکخبر خوشآواآواز ، بانگ
آﺳﺎن ﺑﺮآسانسورآﺑﺸﺎرآبی که به طور طبیعی از بلندی به پستی فرو می ریزد
اﺳﮑﺎناستقراراﻟﺒﺮزکوه بلند یا کوه بزرگ
آﭘﺎﻣﻪخوش رنگآرﻣﯿﺘﺎالهه نعمت
اﻃﻤﯿﻨﺎناعتماداﻓﺮوزافروختن
آﺑﻨﯿﮏآرﺗﻤﻦنام پسر بزرگ تر خشایار شاه
آﺗﯿﻪآیندهآذرانآتش ها
آﻣﯿﺘﯿﺲشاهدخت شاهدخت ایرانی نوه ی کیاکسار پادشاه ماداﻫﻮرااهورامزدا
آرﻣﺎنمراد ، خواسته ، ایدهاﻣﯿﺪآرزو
آرامخاموش، خلوتآذرآتش
آدﻧﯿﺲاسم دخترانه گلی به رنگ قرمزآرازارس
آزﻣﺎآزمایندهاﯾﮑﺎداستوار کردن
آﻻﻟﻪلالهاﺧﺘﺮستاره
آذرﺧﺶرعدآﮔﻮرخشت پخته
اﯾﺴﺘﺎبی حرکت ، راکدآﮐﺎمپشته ها ، تپه ها
آﯾﺴﺎناسم دختر ، همانند ماهآرﻣﯿﻦمرد همیشه پیروز
اﻧﺮژیتوان ، کارمایهآرادنام فرشته ای است موکل بر دین
آﺳﺎکنام شهر در زمان ساسانیاناﯾﺮﺳﺎسوسن
آرﯾﻮنام یکی از سرداران بزرگ هخامنشیانآﺳﺎنساده
ارمبهشتاﺑﻨﯿﻪخانه ها
اﻃﻠﺲنقشه ، پرنیاناﻧﺪﯾﺸﻪپندار
آرﺗﺎپاک، نام پهلوان ایرانیآداکجزیره
اﯾﻠﯿﺎنام حضرت علی (ع) در توراتاﺑﺮﯾﺰ
اﻓﺸﺎنپراکندگیاﺑﺮﯾﺸﻢپیله
اﯾﺪهآرمان ، اندیشهآﺗﺎﺑﻮ
آزادآزده ، حرآذرﯾﻦآتش رنگ
ارﮐﯿﺪهگلی با رنگهای درخشاناﺳﮑﺎناستقرار
آروﯾﻦآزمایشآرﺷﯿﺖمهربانی
آﻧﯽبلافاصلهاﻓﺮااسپندان
اﺑﺘﮑﺎرابداع ، اختراعاﻃﻤﯿﻨﺎنآرامش
آﺗﺮﯾﻦآتشینارژناز شخصیت های شاهنامه
آﯾﺮﯾﺎآریاآوﯾﮋهخالص
اﻟﻤﺎسسنگی بی‌رنگ، گران‌بهااﮐﺴﯿﺮکیمیا
آﺳﯿﺎدستگاهی که به‌وسیلۀ آن غلات را آرد کنند.آﻟﯿﺎژهم جوش
اﮐﺴﯿﻦآﻓﺎقجهان
آﭘﺎداﻧﺎبارگاه پادشاهان ایرانیآﻣﺎﺗﯿﺲکوارتز شفاف به رنگ بنفش یا صورتی
اﺳﭙﺎداﻧﺎنام قدیم اصفهانآﻓﺘﺎبخورشید
ارﺷﯿﺎعرشاﻟﻮﻧﺪنام یک کوه
اﻓﺮﻧﺪفر و نیکوییآﺑﺎدﯾﺲنام یکی از پزشکان دوره هخامنشی
آﻻننام مملکت و قومی نزدیک به ارمینیهاﯾﻤﻦدر امان ، سالم
آﭘﺎﻣﻪخوش آب و رنگآﺑﺘﯿﻦنام پدر فریدون

پیشنهاد نام برند با ب

ناممعنیناممعنی
ﺑﺎرانبارشﺑﺮﻫﺎنحجت ، دلیل
ﺑﺎدﯾﺰنام دهی در کرمانﺑﻬﻨﻤﺎ
ﺑﻬﺴﺎدختر زیباروﺑﮑﺮباکره
ﺑﺎرﺑﺪپرده دارﺑﻬﯿﻨﻪبهترین
ﺑﻠﻮرشیشهﺑﻬﺎرآبسال
ﺑﺎﻣﺪادصبحﺑﺎﺗﺮنام مردی مجهول
ﺑﺮدﯾﺎبلند پایهﺑﻬﺒﻮدتندرستی
ﺑﻠﻮطمازوجﺑﺮﺗﺮافضل
ﺑﻬﮑﺎرﺑﯿﻨﺶبصیرت ، بینایی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞفرامرزیﺑﺮﺳﺎمنام یکی از سرداران یزگرد ساسانی
ﺑﺴﭙﺎرسفارش کردنﺑﯿﺴﺘﻮنمحل عبادت خدا
ﺑﯿﻨﺶبصیرت ، بیناییﺑﺎرﮐﺎوموزون ، هماهنگ

پیشنهاد نام برند با پ

ناممعنیناممعنی
ﭘﺮﺗﻮاشعهﭘﯽاساس
ﭘﺨﺖطبخﭘﯿﺸﺮوپرچمدار
ﭘﺮﻫﻮنهالهﭘﯿﺸﺘﺎزمقدم
ﭘﯿﺎمپیغامﭘﺮﮔﺎستلاش کردن و درهم آویختن
ﭘﻮﯾﺎروانﭘﺘﺮوگرما رود
ﭘﺪﯾﺪهمظهرﭘﻬﻨﻪعرصه
ﭘﺎرﺗﯿﺎنﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
ﭘﺎدنگهبانﭘﺎرﺳﻮﻣﺎشسرزمین شاهان پارسی
ﭘﺎرﺳﺎبا تقواﭘﺎرتموسسین دولت اشکانی
ﭘﻮﯾﺶهدهدﭘﺮدﯾﺲبهشت
ﭘﺎرﻣﯿﺪانام دختر بردیا ونوه کوروشﭘﮋواکانعکاس
ﭘﺎﮐﺎنطاهرانﭘﺮدﯾﺴﺎنمنطقه ای در قم
ﭘﺎرﺗﺎکپارتاسن ولایتی بجانب جنوب شرقی سغدﭘﺎرﺳﯿﺲشکل یونانی پارسی
ﭘﺎرﺳﻪگداییﭘﯿﻤﺎنتعهد
ﭘﻮﯾﺎنروانﭘﺎراﮐﺲمهندس معمار در زبان هخامنشی
ﭘﯿﺮوزبرندهﭘﺎﻧﯽآب
ﭘﯿﺸﮕﺎمپیش آهنگ

پیشنهاد نام برند با ت

ناممعنیناممعنی
ﺗﺪﺑﯿﺮچاره اندیشیﺗﺎواقدرت قوت توانایی
ﺗﺤﺴﯿﻦستایشﺗﺎوبرهان
ﺗﯿﻮابی پرواییﺗﯿﺎراآراینده ی چشم
ﺗﺘﯿﺲالهه دریاﺗﯿﻔﻮسمحرقه
ﺗﻮﮐﺎنپرنده ای با منقار بزرگﺗﺮﻧﮓبانگ کمان است
ﺗﻤﺪنشهرنشینیﺗﺮﻧﻢزمزمه
ﺗﻨﺪﯾﺲپیکرﺗﯿﺴﺎخالص
ﺗﺎجافسرﺗﯿﻮابی پروایی
ﺗﻮﺳﻌﻪگسترشﺗﺪاوماستمرار
ﺗﯿﺮاژهرنگین کمانﺗﺮازهم سطح
ﺗﺮﻧﺞبالنگ

پیشنهاد نام برند با ج چ ح خ

ناممعنیناممعنی
ﺟﻮانبرناﺟﺎوﯾﺪپایدار
ﭼﯿﺴﺘﺎنام فرشته دانش و معرفتﭼﺎﺑﮏچالاک
ﺣﺮارتگرماﺧﻼقآفریننده
ﺧﺎورشرقﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪآسیای باختری

پیشنهاد نام برند با د ذ

ناممعنیناممعنی
داﺗﮏداﻧﺎخردمند
درﺳﺎگران قیمت و ارزشمنددﻧﺎنام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس
درﻧﯿﮑﺎبه معنای مروارید خوبدﯾﺒﺎابریشمی
داراتوانگردﻣﺎﮐﺎر
داﻧﺶاندیشهداﻣﻮندشت و صحر
دارﻣﺎناز شخصیتهای شاهنامهدرﺧﺸﺎنتابان
درﯾﺎاقیانوسدﮐﺎﻣﻮﻧﺪدهی از خرم آباد
درﻧﺎپرندهدﻟﻮارنام شهری در استان بوشهر
دیبنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادهادﯾﺪهچشم
دﻟﺴﺘﺎندلبر

پیشنهاد نام برند با ر

ناممعنیناممعنی
راﺷﯿﻦسر سبز و خرم و با طراوتراﺷﺎسرسبز و خرم و با طراوت
رﻋﺪآسمان غرهرﺧﺴﺎرچهره
رواقایوانرﺿﻮانبهشت
روژانروزهارزاسنام دلاور ایرانی
راﻣﺶخنیاروﻧﯿﮑﺎزیبا روی
روﻧﺎکروشنراﯾﺤﻪبو
راﺣﯿﻞدر عبری گوسفندرﺳﺘﺎکزاده ی درخت مو
روﻫﺎمنام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسیرﻫﺠﻮ
روﯾﺎاحلامرﺳﺎمتصویرگر
روﯾﺶبالشراﺳﯿﻦشاعر فرانسوی
راﮔﺎروﯾﺎنروینده
رادﯾﻦجوانمردرادﻣﻬﺮخورشید بخشنده
رادجوانمردرﻓﺎهآسایش
رﺳﺎپختهراﯾﺎننام کوهی در حجاز
رﻫﭙﻮﯾﺎنجستجو کنندگانراﯾﺎفکر، اندیشه، تأمل
رﻫﭙﻮجستجو کنندهروﭼﯽدهی است از دهستان زیبد بخش شهرستان گناباد
رﻫﺎمنام پسر گودرز پهلوان ایرانیراموحشی ، سرکش
راﯾﮑﺎمحبوب و مطلوب

پیشنهاد نام برند با ز ژ

ناممعنیناممعنی
زﻣﺎندورانزرﯾﻦزرگون
زﯾﮕﻮراتزاﮔﺮسنام رشته کوهی که از مغرب ایران تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد
زﻧﮕﺎننام شهریست مابین قزوین و تبریززرﭼﯿﻦ
زاوﯾﻪکنجژرفعمیق

پیشنهاد نام برند با س

ناممعنیناممعنی
ﺳﭙﻨﺪاسفندﺳﯿﻤﺮغعنقا
ﺳﮕﺎلاندیشهﺳﻮﺷﯿﺎننجات دهنده
ﺳﺮامنام قله یک کوه که از ایران و عراق عبور می کندﺳﺮآﻣﺪبرجسته
ﺳﻠﯿﻢمطیعﺳﻼﻣﺖبهداشت
ﺳﺎﻋﯽتلاشگرﺳﺎﭘﺮا
ﺳﺒﻼننام کوهی در آذربایجانﺳﭙﯿﺪسفید
ﺳﻮرﻧﺎشهناﺳﺮزﻣﯿﻦاقلیم
ﺳﺎﺣﻞکناردریاﺳﺪﯾﺪمحکم
ﺳﺮودرخت سروﺳﯿﺎلجاری
ﺳﻬﯿﻞروشن ترین ستاره ی صورت فلکی کشتیﺳﺎﻣﺎنکران
ﺳﺮوشفرشتهﺳﭙﻬﺮآسمان
ﺳﺎروجآهک خاکستر آمیختهﺳﯿﻮاندهی از شهرستان خوی
ﺳﻮرنهجومﺳﺎﺗﯿﺎرنام یکی از سرداران داریوش
ﺳﮑﻮنتوقفﺳﻮرﯾﻦتوانا
ﺳﺎرﯾﻨﺎخالصﺳﻤﺎآسمان
ﺳﺘﺎرهاخترﺳﭙﻨﺘﺎپاک و مقدس
ﺳﺘﺎﯾﺶآفرین

پیشنهاد نام برند با ش

ناممعنیناممعنی
ﺷﺎﯾﺎنبرازندهﺷﯿﮏدلپذیر
ﺷﻤﺲخورشیدﺷﻔﺎالتیام
ﺷﻌﻠﻪشرارهﺷﺮﯾﻒارجمند
ﺷﯿﺪحیلهﺷﯿﻤﯽکیمیا
ﺷﻤﯿﻢخوشبو

جهت انتخاب نام شرکت میتوانید به صفحه اسم شرکت مراجعه نمایید.

سامانه ثبت شرکت نیک
مشاوره انتخاب اسم برند تجاری

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از ثبت برند تجاری  و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02187790 تماس حاصل فرمایید.

شرایط ثبت علامت تجاری

پیش از ثبت علائم باید با شرایط ثبت علامت تجاری به اندازه کافی آشنایی داشته باشید تا بتوانید به راحتی اظهارنامه علامت تجاری مورد نظرتان را اخذ نمایید .
افزایش رقبا در بازار های کسب و کار امروزی سبب شد تا کارفرمایان به فکر به خاطر سپردن محصول یا کالای خود در ذهن مشتریان و متمایز کردن محصول خود بیافتند که به همین دلیل به ثبت علامت تجاری رو آوردند .

با اطلاعات کامل از شرایط ثبت علامت تجاری می توانید برند خود را به آسانی به ثبت برسانید و از این رو هم در ذهن مشتری خواهد ماند و هم نشان دهنده وجه تفاوت آن کالا یا خدمت در مقابل سایرین باشد .
علامت تجاری بهتر است به گونه ای باشد که در حافظه تصویری مشتریان برای همیشه بماند ، مانند بسیاری از شرکت های الکترونیکی و تجاری بزرگ جهانی که تصویر علامت تجاری شان از کلمه آن بیشتر جلب توجه می کند .

طراحی و ساخت علامت تجاری بسیار ساده صورت می گیرد و در آن از حروف ، اشکال ، خطوط و کلمات به کار گرفته می شود .
علامت تجاری نشانگر ویژگی ها ، وجه تمایز ، ارزش و اعتبار یک کالا یا خدمت است لذا با توجه به شرایط ثبت علامت تجاری باید اقدام به انتخاب طرح و یا لوگویی منحصر به فرد نمایید .

در این مطلب قصد داریم به طور مفصل درباره شرایط ثبت علامت تجاری ، مفهوم علامت تجاری ، مراحل ، مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری و هر آنچه که باید در مورد ثبت علامت تجاری بدانید توضیح دهیم .
چنانچه جهت آگاهی از شرایط ثبت علامت تجاری و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان مجرب موسسه از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید .

شرایط ثبت علامت تجاری

علامت تجاری عبارت است از هرگونه تصویر ، نقش ، عبارت  و … که به عنوانی برای تشخیص یک محصول ، خدمت با سایرین به کار گرفته می شود چنانچه ممکن است علامت تجاری نشان دهنده کالا چندین نفر یا یک شهر و منطقه باشد .
من جمله مهم ترین اهداف از ثبت علامت تجاری استفاده از آن در فعالیت های تجاری است که ممکن است به صورت فارسی یا لاتین به ثبت رسیده باشند .

قوانین و شرایط ثبت علامت تجاری

علامت تجاری دارای شرایط و ضوابط متعددی است که با در نظر گرفتن و درک کامل از آن ها به راحتی می توانید علامت تجاری مورد نظرتان را به ثبت برسانید .
این ویژگی ها و شرایط عبارتند از :

بدیع و جدید بودن علامت

از جمله مهم ترین شرایط ثبت علامت تجاری بدیع بودن آن است چنانچه یک علامت باید خلاقانه و نتیجه آفریدن اثری نو باشد که قبلا مثل آن وجود نداشته است یا به عبارتی دیگر نباید تکراری باشد .
اضافه کردن یک حرف ، اشکال یا خطوط به علامت تجاری که قبلا ثبت شده است ، جدید نمی باشد و قابلیت ثبت شدن نخواهد داشت به این دلیل که مشابه علامت ثبت شده است و از دید مشتریان و افراد غیر متخصص ممکن است به اشتباه بیافتند و محصولی را به اشتباه خریداری نمایند .

لذا تغییرات کوچک و نه چندان در علامت هایی که قبلا به ثبت رسیده باشد مورد قبول واقع نمی شود و ثبت نخواهد شد چراکه باید کاملا متفاوت باشد و نباید شباهات در علامت تجاری به گونه ای باشد که مشتریان آن دسته از محصول گمراه شوند .

علامت برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد

اسامی و عناوینی که در علامت تجاری به ثبت می رسند نباید بر خلاف موازین شرعی و عرف جامعه باشد ، در غیر این صورت قابلیت ثبت نخواهد داشت .

نشان تجاری

علامت متمایز و متفاوت از دیگر علائم تجاری باشد  

من جمله دیگر شرایط ثبت علامت تجاری که بسیار قابل توجه است تمایز و عدم شباهت آن با سایر علائم است که اگر بر خلاف شریط مذکور علامت به ثبت برسد ، هر ذی نفعی می تواند تقاضا ابطال علامت تجاری را بدهد که مراحل قانونی مختص به خود را دارد .

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری

 • ارائه مدارک هویتی ( شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقوقی و اگر شخصیت حقیقی باشد آخرین روزنامه تغییرات شرکت به همراه مدارک هویتی صاحبین حق امضاء )
 • 10 نمونه کپی از تصویر علامت تجاری در ابعاد 10*10 و در صورتی که علامت تجاری سه بعدی باشد باید از شش جهت متفاوت تهیه گردد .
 • ارائه جواز یا پروانه کسب در زمینه فعالیتی مربوطه
 • آدرس ، کدپستی ، شماره تماس ، پست الکترونیک
 • سایر مدارک درخواستی

اصولی ترین شرایط ثبت علامت تجاری

 • اسامی نامی و مشهور غیرقابل ثبت هستند .
 • استفاده از علامات ، الگو ها ، کلماتی که برخلاف شریعت و غیر معقول باشند موجب رد اظهارنامه برند خواهد شد .
 • عناوین و اسامی عام قابل ثبت نمی باشند ( البته اگر قبل یا بعد اسامی عام ، اسم خاصی قرار بگیرد قابل ثبت خواهد بود)
 • از دیگر مواردی که در علائم تجاری قابلیت ثبت ندارد ، اعداد می باشد که چه به صورت فارسی و چه به صورت لاتین غیر قابل ثبت است .
 • اگر قصد ثبت برند لاتینی داشته باشید و کلمه مربوطه ریشه فارسی نداشته باشد علاوه بر ارائه جواز در رشته مربوطه ملزم به ارائه کارت بازرگانی نیز می باشید .
 • لازم به ذکر است یکی از مواردی که احتمال ثبت برند را افزایش می دهد ، استفاده از چند سیلاب است و کلمات خلاقانه است .
  همچنین ثبت برند در طبقات مواد غذایی و وسایل خانه به دلیل ثبت بسیار زیاد علائم در این دسته از محصولات نیازمند دقت و آگاهی کامل از اسامی خاص و بی همتا است .

علامت هایی که قابل ثبت نمی باشند

 • علائم و نشان های آرم های دولتی مانند هلال احمر و …
 • پرچم های دولتی من جمله ایران و کشور هایی که منع شده باشند .
 • کلمات و اصفاتی که توصیف کننده یک کالا یا چیزی هستند به تنهایی قابل ثبت نمی باشند و حتما باید در کنار آن ها از کلمات خاص نیز به کار گرفته شود .
 • علائم رسمی و دولتی ، سازمان های بین الملل نیز قابلیت ثبت ندارند ( البته در صورتی که از سازمان و نهاد مربوطه مجوز های لازم اخذ گردد ، امکان پذیر است )

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره شرایط ثبت علامت تجاری

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در مورد شرایط ثبت علامت تجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری و ثبت تغییرات شرکت دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید.
همچنین میتوانید صفحه لیست اسامی خاص برای برند را برای دیدن نامهای اصیل و خاص بیشتر ، دنبال کنید.

همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.

اطلاعاتی جامع درباره نشان تجاری و کاربردهای آن

با نشان تجاری خواهیم توانست به معرفی کالا و یا خدماتی که انجام می دهیم بپردازیم و به نوعی آن کالا را منحصر به فرد نماییم.
برای اینکه بتوانیم مشتری های بیشتری را جذب حرفه و کسب و کار  خود کنیم، باید نشان تجاری که استفاده می کنیم جذاب تر و خاص تر باشد و بتواند خود را در بین سایر نشان ها به خوبی نشان دهد.

در این مقاله نیز به بررسی اطلاعاتی درباره علامت تجاری و مزایای آن خواهیم پرداخت تا آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید و در حرفه ی خود موفق تر عمل کنید.

نشان تجاری

برای اینکه یک نشان تجاری داشته باشید از یک اسم، علامت، طرح و یا حتی ترکیبی از این موارد می توانید استفاده کنید.
با داشتن علامت تجاری خواهید توانست در بین رقبا خود را نشان دهید و بتوانید کالای خود را ذهن مشتری به زیبایی بگنجانید.
هر چه یک علامت تجاری خلاقانه تر باشد، در بین رقبا موفق تر عمل می کند و در بین تمام کالاهای موجود، بهتر تشخیص داده می شود.

یک علامت تجاری باید از دیگر علامت های تجاری فرق داشته باشد و منحصر به فرد باشد و متناسب با ویژگی های کالا و یا خدماتی باشد که ارائه می دهید.
در انتخاب نشان تجاری باید دقت شود که اسامی مشکل و سخت استفاده نشود و نوآوری در آن وجود داشته باشد و هم چنین اسم مورد استفاده عام نباشد.
در صورت نیاز به راهنمایی در زمینه نشان تجاری با شماره تماس های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید و مشاوره های لازم را از کارشناسان مجرب مجموعه دریافت نمایید.

نشان تجاری

اهمیت نشان تجاری

بسیاری از محصولات هستند که تولیدکننده های فراوانی دارند و از این رو مشتری از بین بسیاری از شرکت های تولید کننده محصول مورد نظر، باید یکی را انتخاب کند و در سبد خرید خود قرار دهد.
در این بین مشتری کالایی را انتخاب می کند که به آن اطمینان دارد و در ذهنش به خوبی ثبت شده باشد.
این اطمینان در بهترین حالت از برند به دست می آید و  مسائل دیگری چون گارانتی در رده های بعدی قرار دارند.

از این رو برند بسیار مهم است و درصورتی که به صورت اصولی و خلاقانه انتخاب شده باشد، خواهد توانست اطمینان لازم را در ذهن مشتری ایجاد کند.
برند همان نشان تجاری خواهد بود که از آن به اسم لوگو نیز یاد می شود.
با داشتن نشان تجاری خاص و مبتکرانه خواهید توانست در بین رقبای خود پیروز شوید و در ذهن مشتری حرف اول را بزنید.
نشان تجاری دائما محصول و خدمات مورد نظر را تبلیغ می کند و اگر گیرا باشد، به صورت دائمی در ذهن مشتری ثبت می شود و در بین رقبا پیروز می شود.

مبتکرانه بودن علامت تجاری

وقتی می گوییم یک علامت تجاری باید مبتکرانه باشد، یعنی شکل و شمایل آن ظرایف خاصی داشته باشد طوری که ساده نباشد و مشتری آن را با خود جنس اشتباه نگیرد.
اگر اینطور نباشد محصول مورد نظرتان حمایت لازم را در بازار به دست نخواهد آورد و خصوصیات خوب یک علامت تجاری را نخواهد داشت.
هم چنین باید دقت شود که در طراحی این نشان از اسم های عام استفاده نشود.

اگر در طراحی نشان تجاری از خطوط هندسی به شکل دایره یا لوزی استفاده شود، جالب نخواهد بود.
هم چنین ارقامی که کیفیت جنس را نشان می دهند، حالت مبتکرانه ندارد اما متمایز بودن ارقام با نوع کالا سبب می شود استفاده از آن مشکلی نداشته باشد.

 

ثبت نشان تجاری

ویژگی های نشان تجاری

عاملی موجب می شود یک نشان تجاری خاص و گیرا باشد، اصالت و تازگی خواهد بود.
برای این مهم باید ابتکار به خرج داد و نشانی ایجاد کرد که کسی تاکنون آن را ندیده باشد و جدید باشد.
البته می توان برای کالا و یا خدماتی که مشابه هم نیستند از یک علامت تجاری یکسان استفاده نمود.
این امکان وجود دارد که برای انواع محصولات مربوط به یک شرکت علامت تجاری یکسان انتخاب نمود، اما همان کالاها که توسط شرکت دیگری تولید می شوند، نمی توانند از این علامت تجاری استفاده کنند.

از ویژگی های مهم علامت تجاری می توان به اصالت آن اشاره کرد که اختصاصی بودن آن را نشان می دهد و بدین ترتیب فرد دیگری برای کالایی که مشابه است، آن را نمی تواند استفاده کند.
وقتی می گوییم علامت تجاری باید تازگی داشته باشد یعنی در مقایسه با دیگر نشان های موجود کاملا متفاوت باشد و اگر تغییری در آن حاصل می شود با نشان سابق متفاوت باشد.

مدارک لازم برای ثبت نشان تجاری

ثبت نشان تجاری اجباری نیست مگر در مواردی خاص مثل داروهای اختصاصی، لوازم آرایشی پوست و غیره.
مدارکی که برای ثبت علامت تجاری مورد نیاز است شامل مدارک هویتی مربوط به اشخاص حقیقی خواهد بود که کپی شناسنامه و کارت ملی را شامل می شود.
مدارک هویتی مربوط به اشخاص حقوقی نیز آگهی تاسیسات و دیگر تغییرات می باشد.

اگر نشان به صورت لاتین باشد و یا از ریشه عربی در ایجاد آن استفاده شده باشد، نیاز است که برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کنید.
مدرک دیگر ارائه نمونه علامت است یعنی در ابتدا باید به آپلود نمونه بپردازید  و آن را زمانیکه اظهارنامه را پر می کنید همراه با مدارک دیگر ارسال کنید.
علامت تجاری شما مربوط به هر حوزه ای است باید مدارکی که نشان دهد در آن حوزه فعالیت می کنید نیز ارائه دهید.

از جواز مربوط به تأسیس بهره برداری و پروانه ساخت و یا هر مجوزی که برای فعالیت دارید، باید کپی ارائه دهید.
زمانی که اظهارنامه را ارائه می دهید، چنانچه قصد دارید از حق تقدم استفاده کنید مدرکش را نیز باید ارائه دهید.
نماینده یا وکیلی که دارای حق امضا هستند، باید مدارک خود را ارائه دهند.

اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اظهار نامه باید هزینه ای نیز پرداخت کنند.
اگر فردی که می خواهد علامت تجاری خود را ثبت کند فردی خارجی باشد، باید برای پرداخت هزینه های مربوطه معادل ارزی را پرداخت نماید.

نشان تجاری

قابل انتقال بودن نشان تجاری

از ویژگی های یک علامت تجاری قابل انتقال بودن آن است که برای این منظور با توجه به مقررات باید به ثبت رسیده باشد.
در نتیجه برای معتبر بودن انتقال علامت تجاری به شخص ثالث باید  نحوه انتقال آن به صاحب جدید به ثبت رسیده باشد.
دقت کنید که نشان تجاری را طوری انتخاب کنید که موجب نشود مشتری به اشتباه بیفتد و آن را از علامت های تجاری دیگر تشخیص ندهد، چون اینگونه اعتماد خود را به کالا از دست می دهد و موفقیت های لازم را به دست نخواهید آورد.

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره هزینه ثبت نشان تجاری

جهت آگاهی بیشتر از هزینه های ثبت نشان تجاری با شماره 02188888822 تماس بگیرید.
همچنین میتوانید در تمامی زمینه های ثبتی از جمله ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت با مشاورین ما در تماس باشید.
در صورت تمایل ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.

هزینه ثبت برند تجاری

هزینه ثبت برند تجاری ( ثبت علامت تجاری – ثبت نشان تجاری ) به شرح زیر می باشد :

جدول هزینه ثبت برند تجاری

ردیف

اقلام هزینه

شخص حقیقی

شخص حقوقی

1

حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه
هر طبقه اضافي

200.000
20.000

400.000
40.000

2

حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه
حق ثبت هر طبقه اضافي

1.200.000
100.000

2.400.000
200.000

3

حق ثبت تمديددوره‌هاي ده ساله

معادل حق ثبت علامت

4

جريمه تأخير در تمديد ثبت

معادل نصف حق ثبت علامت

5

هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض

50.000

100.000

6

حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)
حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي

100.000
50.000

200.000
100.000

7

حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ وخاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)
حق ثبت اجازه بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي

100.000
50.000

200.000
100.000

8

هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

50.000

100.000

9

حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر‌ه‌برداري از آن

50.000

100.000

10

حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)

50.000

100.000

11

هزینه صدورگواهی المثنی

100.000

200.000

12

هزینه رونوشت مصدق

5000

10.000

13

هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي‌نامه

15.000

30.000

14

هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

500.000

750.000

15

هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

1.500.000

3.000.000

16

وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه

3.000.000

4.500.000

17

هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره

مبدأ

200.000

400.000

 

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره هزینه ثبت برند تجاری

جهت آگاهی بیشتر از هزینه ثبت برند تجاری و  ثبت انواع علامت های تجاری با شماره 02188888822 تماس بگیرید.
همچنین میتوانید در تمامی زمینه های ثبتی از جمله ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت با مشاورین ما در تماس باشید.
در صورت تمایل ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.