خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هر شریک به همان میزان سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاظ مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست و به بیان ساده تر مسئولیت شرکاء محدود به همان میزان اسمی سهام آن ها می باشد و منظور از مبلغ اسمی مبلغی است که در ورقه قید گردیده است که ممکن است هزار ریال و یا بیشتر باشد و در مقابل مبلغ اسمی مبلغ رسمی قرار دارد و مبلغ رسمی ارزش روز هر سهم خریداری شده می باشد که معمولاَ از ارزش اسمی بیشتر است هر چند که در مواردی امکان اینکه ارزش آن از مبلغ اسمی کمتر باشد هم وجود دارد.

  • خصوصیات شرکت های سهامی عام

با توجه به ماده 1 قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 خصوصیات شرکت های مزبور را به شرح ذیل می توان نام برد :
1- شرکت شامل سهام مساوی است :
به این معنا که سرمایه شرکت هر چه باشد باید به قسمت های مساوی تقسیم گردد که هر قسمت آن را یک سهم می نامند. همانطوریکه ماده 24 قانون تجارت چنین تصریح دارد : ” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد “.
ورقه سهم سند قابل معامله ایست که صاحب آن در شرکت سهامی دارد و مجموع اوراق سهم مبین تعداد سهام شرکت است. به عنوان مثال اگر سرمایه شرکتی 30 میلیون ریال باشد ممکن است به 30/000 سهم 1000 ریالی و یا 15000 سهم 2000 ریالی تقسیم گردد که کلیه اجزاء سهام باید متساوی باشد و شرکاء در خرید سهام محدودیتی ندارند و هرکس به هر مقدار که بخواهد می تواند از سهام شرکت خریداری نماید. مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت محدودیتی برای این کار وجود نداشته باشد.
2- مسئولیت هر شریک به میزان سهام او می باشد :
منظو.ر اینست که در شرکت سهامی هر کس به میزان سهامی که خریده است مسئولیت دارد و مازاد بر آن، تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر شرکت بیشتر از سرمایه متضرر شود و بدهکار گردد طلبکاران شرکت حق ندارند از شرکاء چیزی مطالبه نمایند. تا آن جایی که میزان سرمایه جوابگوی دیون باشد عمل می شود اما بیشتر از سرمایه در قبال طلبکاران مسئولیتی ندارند.
3- شرکت سهامی شرکت ( بازرگانی ) محسوب می گردد :
هر چند که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد و از بین شرکت های هفت گانه فقط شرکت سهامی است که می تواند عملیات خود را امور غیرتجاری قرار دهد. بنابراین کلیه عملیات و فعالیت های شرکت سهامی تجاری به شمار می رود گرچه مربوط به امور غیرتجاری باشد. همچنانکه ماده 2 قانون تجارت می گوید، ( شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شو.د ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد ).
4- سرمایه شرکت سهامی :
در میزان حداکثر مقدار سرمایه شرکت با توجه به قانون تجارت محدودیتی وجود ندارد اما حداقل سرمایه از مبلغ پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. ( ماده 5 قانون تجارت )
5- حداقل تعداد شرکاء :
حداقل تعداد شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد. یعنی برای تشکیل هر شرکت سهامی حداقل 3 نفر شریک لازمست و با دو نفر نمی توان شرکتی تاسیس نمود. لیکن در حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد و بستگی به اساسنامه و توافق صاحبان سهام دارد.
6- عبارت شرکت سهامی عام :
در شرکت سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام ” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن در کلیه اوراق و نوشتجات و آگهی ها به طور صریح و روشن قید گردد.
در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت نیک ؛ برای ارائه هرگونه خدمات ثبتی در جهت یاری رساندن به متقاضیان گرامی آمادگی کامل دارد.