خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

پیش از هر چیز، لازم دانستیم به مناسبت موضوع قبل از آنکه در مورد هزینه ثبت شرکت توضیحانی داده شود برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به انواع شرکت های تجاری اشاره ای داشته باشیم و سپس وارد بحث اصلی شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه با مشاورین ما ، در ثبت شرکت نیک تماس حاصل نمایید.
شرکت به انگلیسی (Company ) یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است.بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ولی این تعریف در بر گیرنده مشاعات نیز می باشد.بنابرمفهومی که از قانون تجارت استنباط می شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضاء یا شرکاء سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.شرکت ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.
• مطابق ماده 20 قانون تجارت ایران، شرکت های تجاری به هفت قسم زیر تقسیم می شوند :
1- شرکت سهامی : شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.
2- شرکت با مسئولیت محدود : شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
3- شرکت تعاونی : شرکتی است که با هدف های هفتگانه مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمهی تعاونی و تابعیت ایرانی از حداقل هفت عضو تشکیل گردند.
4- شرکت نسبی : شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.
5- شرکت مختلط سهامی : شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
6- شرکت مختلط غیر سهامی : شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.
7- شرکت تضامنی : شرکتی است که تحت نام مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد؛هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
این هفت نوع شخصیت حقوقی شرکت هایی هستند که برای ثبت هر یک ، هزینه هایی را باید پرداخت نمود.
• اهمیت وفواید ثبت شرکت
ثبت شرکت، علاوه براینکه وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید، فواید مهم دیگری دارد که ار لحاظ شرکای شرکت ومراجعین آن دارای اهمیت بسیار است وآنها منحصرا عبارتند از:
1.هرگاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهی منعقده بین شرکای رسمی بوده وبعدهاهیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه واساسنامه وسایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده ویا ایراداتی که درباره اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.
2.ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه با آن اغلب نمی توانند معامله کنند. زیرا کسی قرارداد که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه است واختیارمدیران شرکت تا چه حد بوده وبالاخره قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم ولازمهرشرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند، علاوه بر آن، به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هرشخص خارجی ( خارج از شرکت) ولو اینکه ظاهرا ذی نفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه واز محتویات آن اطلاع حاصل کند.
3.همان طور که اشاره شد،ثبت شرکت رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده است یا خیر؟
4.فایده دیگر ثبت شرکت این است که چون شرکت تحت نام مخصوصی فعالیت وتجارت می کند واین اسم ثبت شده ومخصوص آن شرکت می باشدومعمولا اسم شرکت،اسمتجارتی اونیزهستواز این نظر دارای ارزش اقتصادی بوده،قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است ( ماده ۵۷۹ق.ت)؛لذا دیگران اجازه استفاده از آن اسم را ندارند. ولی در صورتی که شرکت ثبت نشده باشد اشخاص دیگر نیز می توانند تحت آن اسم فعالیت وتجارت کنند و از اعتبار نام آن شرکت استفاده کنند.
5.درحال حاضر تمامی سازمان ها،ادارات،نهادهاوبانک های دولتی و غیردولتی در صورتی شرکت را به رسمیت می شناسند وحاضر به عقد قرارداد و همکاری با یک شرکت هستند که شرکت مزبور ثبت شده باشد و مدارک معتبر مثل شرکت نامه یا اظهارنامهوآگهی تاسیس مبنی برتاسیسوبه ثبت رسیدن شرکت داشته باشد ومطمئنا اگر شرکتی به قبت نرسیده باشد بانک هاوموسسات مالی واعتباری از ارائه تسهیلات وپرداخت وام به آن شرکت خودداری خواهند نمود.
هزینه انواع ثبت شرکت  به ترتیب مراحل ثبتی به شرح ذیل می باشد :
هزینه های مربوط به اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه
• هزینه تعیین نام شرکت
• هزینه پستی ثبت شرکت
• هزینه حق الثبت
• هزینه درج در روزنامه محلی یا حق الدرج
• هزینه پاکت و پوشه نیز جزء هزینه های ثبت شرکت می باشند.
• هزینه ی انتشار در روزنامه محلی و روزنامه رسمی
• هزینه پلمپ دفاتر تجاری
• هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
خاطر نشان می شویم ، کلیه ی خدمات ثبتی ، در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه  ( 250 هزار تومان ) ، به صورت vip    توسط تیم مجرب نیک ارائه می گردد.
برای این منظور، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.