خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد نکات تعیین نام شرکت ، شرایط و قوانینی که باید در تعیین نام شرکت رعایت گردد و موارد مربوط به آن توضیح دهیم .
یکی از مهم ترین مراحل به ثبت شرکت ، تعیین نام شرکت است که باید تمامی موارد قانونی در آن در آن رعایت گردد .
کلیه شرکت های تجاری به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و اعمال آنها برخوردار می شوند .

نکات تعیین نام شرکت

مواد قانونی و نکات تعیین نام شرکت

به منظور اعمال حقوق خود که از جمله آن ها معاملات مرتبط با موضوع شرکت است باید دارای نام مخصوص به خود باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر و همچنین شرکاء شرکت متمایز گردند چنانچه قانون گذار در مواد متعددی از قانون تجارت به لزوم برخورداری شرکت از نام مخصوص تصریح کرده است .
از جمله ماده ۹۴ در شرکت با مسئولیت محدود ، ماده ۱۱۶ در شرکت تضامنی ، ماده ۱۴۱ در شرکت مختلط غیر سهامی ، ماده ۱۶۲ در شرکت مختلط سهامی و ماده ۱۸۳ درمورد شرکت نسبی به این امر تصریح نموده است.

در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اگرچه در مورد شرکت های سهامی هیچ ماده ای از وجود نام مخصوص به صراحت سخن نگفته است ولی از تبصره ماده ۴ لایحه مزبور این امر قابل استفاده است ، چنانچه تبصره فوق بیان می دارد :

در شرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود‌ .
همچنین در ماده ۷ لایحه مزبور در اظهارنامه و در ماده ۸ در طرح اساسنامه و در ماده ۹ در طرح اعلامیه پذیره نویسی به نام شرکت تصریح شده و همه آنها باید متضمن نام شرکت باشند و همچنین به موجب ماده ۱۳ لایحه یاد شده ، ورقه تعهد سهام نیز باید شامل نام شرکت باشد .

لازم به ذکر است که نام شرکت در برخی از شرکت های تجاری باید دارای ویژگی هایی باشد که قانون مقرر نموده است مانند:

شرکت با مسئولیت محدود که نام شرکت نباید مشتمل اسم هیچ یک از شرکاء باشد . ( ماده ۹۵ ق . ت )
البته ذکر نام یک یا چند نفر از شرکاء در نام شرکت خللی به نام شرکت یا خود شرکت وارد نمی سازد بلکه فقط شریک یا شرکاء مزبور در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شریک تضامنی را خواهند داشت یعنی این اشخاص در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی های شریک مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

حکم مذکور در ماده فوق مبتنی بر حکم قانون در ماده ۱۱۷ ق . ت می باشد که به موجب آن در نام شرکت تضامنی نام حداقل یکی از شرکاء باید ذکر گردیده و در این صورت باید از عبارتی از قبیل ( و شرکاء و پسران ، و فرزندان و … ) استفاده کرد .

بنابراین حکم قانونگذار در ماده ۹۵ قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی شریکی که نام او در نام شرکت با مسئولیت محدود ذکر شده به دلیل تشابه چنین شرکتی با شرکت تضامنی می باشد که موجب اشتباه مردم گردیده و ممکن است از این جهت دچار ضرر و زیان گردند .
در شرکت مختلط غیر سهامی و سهامی نیز مانند شرکت تضامنی باید حداقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود . ( ماده ۱۴۱ و۱۶۲ ق . ت)

علاوه برمواد تجارت ، از برخی مواد نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ وزارت دادگستری لزوم برخورداری هر شرکت تجاری از یک نام قابل استفاده است .
به موجب ماده ۶ نظامنامه مذکور یکی از مندرجات الزامی اظهارنامه ثبت شرکت ، نام کامل شرکت می باشد و همچنین به موجب ماده ۱۰۸ همان نظام نامه ، تصدیق ثبت شرکت که باید از سوی اداره ثبت اسناد ( اداره ثبت شرکت ها ) صادر گردد باید متضمن نام کامل شرکت باشد.

نکته قابل توجه درمورد نام شرکت های تجاری این است که در اشخاص حقیقی ، ابتدا شخص متولد می شود و سپس به هنگام اخذ شناسنامه نام او به ثبت رسیده و رسمیت پیدا می کند اگرچه در عمل ، خانواده ها نام او را قبل از تولد تعیین و بعد از تولد آن را به ثبت رسانده و رسمیت می دهند.

اما در شرکت های تجاری همزمان با تشکیل شرکت ، نام آن نیز مورد نظر و توجه قرار گرفته و شرکت با همان نام تشکیل می گردد ولی در شرکت سهامی عام قبل از تأسیس شرکت ، نام شرکت به وسیله موسسین تعیین گردیده و سپس شرکت با همان نام ایجاد می شود .

زیرا در این شرکت ها به موجب ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد آن را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک ها بسپارند .
همچنین باید اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده به اداره ثبت شرکت ها بفرستند که هم در اظهارنامه و هم در طرح اساسنامه و هم در طرح اعلامیه پذیره نویسی باید نام شرکت نوشته شود .

درحالی که هنوز شرکت تشکیل نشده و بعد از برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول سمت توسط آنان تشکیل خواهد شد که ممکن است ماه ها این امر طول بکشد .
قانون تجارت هیچ گونه شرایطی برای آن مقرر نکرده است ، غیر از شرایطی که در نام شرکت های اشخاص و سرمایه به شرح مواد ۹۵ ، ۱۱۷ و ۱۸۴ قانون تجارت مقرر شده است .

در عمل اداره ثبت شرکت ها به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی با الهام از برخی قوانین و مقررات مانند : ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ ، ملاک های قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۵۷۸ ق . ت محدودیت هایی را ایجاد کرده است .

مفاد و نکات تعیین نام شرکت

 مفاد دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی

ماده 1- متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی ، با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم ، نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت) مورد نظر اقدام نمایند .

ماده 2- نام اشخاص حقوقی عبارت است از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند .

ماده 3- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها ، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند .

ماده 4- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است ، در صورتی که نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد ، صرفاً سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد .
این مدت برای شرکت های سهامی عام ، 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد .

ماده 5- نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم ، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس ( تام ، ناقص حرکتی ، لفظی ) آن را ندارد .
این حق پس از انحلال و ختم تصفیه ، منتفی می شود .

ماده 6- نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

  • نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند .
  • نام هایی که در آن از اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد .
  • نام هایی که مخالف موازین شرعی ،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند .
  • نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماً متعلق به دولت باشد از قبیل ایران ، کشور ، ناجا مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی .
  • هنگامی که در یک نام پیشنهادی ، ترکیبی از دو واژه فارسی ، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد ، امکان ثبت آن وجود ندارد .

تبصره : واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی (نام شرکت) است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند .

ماده 7- در تعیین نام اشخاص حقوقی ( نام شرکت ) ، معیارهای ذیل لازم الرعایه است :

  • چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع ( نظیر ون ، ین ، ها و یا جمع مکسر ) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد .
  • چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد .
  • واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند ، پذیرفته نمی شوند .
  • اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل ، نوین ، برتر ، برترین ، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود .
  • اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.

تبصره : چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارائه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره ، قابل ثبت است .

ماده 8- چنانچه نتیجه کارشناسی نام ، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد ، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید .

تبصره 1 : در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام ، اعتراض داشته باشد ، مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض ، به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام ، اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد .

تبصره 2 : در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد ، متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط ، مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید .
نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ، نظر نهایی محسوب می شود .

ماده 9- نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد .

ماده 10- نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین ، مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود .

ماده 11- در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی ( تغییر نام شرکت) رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای نکات تعیین نام شرکت

شما میتوانید جهت آشنایی بیشتر با نکات تعیین نام شرکت و با مسئولیت محدود و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .