خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

اسم تجاری نام تجارتخانه و بنگاه تجارتخانه و بنگاه تجاری است که تاجر در آن مشغول تجارت می باشد. هر تاجری می تواند تحت نام مخصوصی که “اسم تجاری” نامیده می شود، تجارت کند.

  • در این مقاله با برخی از مهم ترین باید و نبایدهای ثبت اسم تجاری آشنا می شویم .

–  قانون ، در صورتی از اسم تجاری حمایت می کند که به ثبت داده شده باشد.
–  مرجع ثبت نام تجاری، اداره کل مالکیت صنعتی است.
–  تاجری که می خواهد اسم تجاری او مورد حمایت قانون قرار گیرد، باید آن را طبق مقررات مربوط، به عنوان علامت تجاری ثبت کند.
–  ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.
–  صاحب تجارتخانه ای که شریک در تجارتخانه ندارد، نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
–  اسم تجاری ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل، نمی تواند اسم تجاری خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجاری ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.
–  قانون گذار ایران به تاسیس دفاتر ثبت تجاری در هر محل نظر داشته است و اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار و تاسیس، اظهارنامه خود را برای ثبت نام، باید به ثبت محل تسلیم کنند.
–  در اظهارنامه نام و نام خانوادگی ، تاریخ و محل تولد، محل اقامت، میزان سرمایه، شماره ثبت، رشته تجارت و … درج می شود. متصدی ثبت پس از کنترل، مهر و امضا می کند و با تصدیق به این که اظهارنامه ثبت شده است، یک نسخه از آن را به اظهارکننده تسلیم و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی ارسال می دارد.
–  اظهارنامه در 3 نسخه روی فرم های چاپی تنظیم و به متصدی ثبت تقدیم می شود.
–  مدت اعتبار ثبت اسم تجاری 5 سال است.
–  صاحب اسم تجاری می تواند مجدداَ و مکرراَ به ثبت اسم تجاری اقدام کند.
–  به موجب ماده 579 قانون تجارت، “اسم تجاری قابل انتقال است”.  انتقال اسم تجاری، ممکن است اختیاری و به موجب قرارداد باشد یا قهری و از طریق وراثت.
–  ثبت نام تجاری، علاوه بر حفظ منافع تاجر مبتنی بر حسن شهرت و معروفیت او، به نفع خریداران و مصرف کنندگان نیز می باشد. زیرا چون فقط یک تاجر از آن استفاده می کند، آن ها را در تشخیص تاجر و تجارتخانه ای که می خواهند از آن خرید کنند راهنما خواهد بود.
–  مطابق ماده 3 قانون سجل احوال، هیچ کس حق ندارد اسم خانوادگی شخص دیگری را ، در حوزه سجل احوالی که آن اسم خانوادگی ثبت شده است، اسم تجاری خود قرار دهد.
–  قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، که به نام ” اتحادیه پاریس ” ، معروف است می گوید : ” نام تجاری ، بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد ، در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد ، چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد یا نباشد “.
اسم تجاری به سه طریق پایان می یابد:
1) از بین رفتن موسسه ای که اسم تجارتی تابع آن است.
2) ترک استعمال اسم تجاری.
3) انتخاب اسم تجاری دیگری به جای اسم تجاری پیشین.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.