خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرایط ثبت شرکت به 2 دسته زیر تقسیم می شود:

 • دسته ای از شرایط جنبه الزامی و ضروری دارد یعنی شرکت بوجود نمی آید جز اینکه شرایط رعایت شود.
 • عدم ثبت شرکت موجب مجازاتی برای مدیران شرکت دارد و باعث انحلال شرکت می شود.

شرایط ثبت شرکت

طبق ماده 118ق.تجارت شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که همه سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی سهم شرکا پرداخت شود.
این ماده درباره شرکت نسبی هم می باشد و اگر غیر این شود شرکتی وجود نخواهد داشت.

ماده های 96 و 118 ق.ت درباره شرکت مختلط غیر سهامی باید همه سرمایه نقدی پرداخت شود و سهم الشرکه غیر نقدی شرکا هم پرداخت شود تا شرکت موجودیت داشته باشد.

نکته:
قانون تجارت ایران مهلتی برای پرداخت سرمایه نقدی و غیرنقدی شرکا مشخص نکرده و آنها می توانند مهلتی را به دلخواه انتخاب کنند.
در ایران ثبت شرکت شرط ایجاد شخصیت حقوقی می باشد.

انواع ثبت شرکتنکات و شرایط ثبت شرکت ها و ثبت شرکت های اشخاص

لازم بودن ثبت شرکت:

طبق ماده 195 قانون تجارت ثبت همه شرکت های فوق در این قانون الزامیست و تابع تمامی مقررات ثبت شرکت ها می باشد.
بعضی عقیده دارند که با رعایت نکردن این قوانین شرکت باطل میشود. ولی این عقیده درست نیست!
درنتیجۀ عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها ، شرکت باطل محسوب نمیشود.

طبق ماده 2 قانون ثبت شرکت ها گفته شده است شرکت های موضوع قانون تجارت باید به ثبت رسیده شوند ولی برای عدم ثبت آنها ضمانت اجرای عدم باطل شدن شرکت قرار داده نشده است.

قانونگذار در ماده فوق ۳ ضمانت اجرا برای عدم ثبت ذکر کرده است:

 1. پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه به درخواست دادستان
 2. اگر دادستان تقاضای انحلال نکند ، شرکت ثبت نمی شه دارای موجودیته، به شرط اینکه مطابق مقررات ق.ت تشکیل شده باشد
 3. وقتی که دادستان تقاضای انحلال کنه، شرکت از تاریخ صدور حکم منحل می شه، نه از ابتدای تشکیل شرکت

درباره شرکت های خارجی اینجور اومده که، هرشرکت خارجی برای اینکه بتونه به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران فعالیت کنه باید در کشور اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و بعد در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشه

وقتی که اشخاصی به نام مدیر عامل شعبه شرکتی خارجی شرکتی رو ثبت کنه، قوانین قانون تجارت رو رعایت نکنه بایست به خواست دادستان و حکم دادگاه به مجازات نقدیه (50 هزار تومان) محکوم می شه.

اگه متخلف در پرادخت اون مجازات دیر کرد داشته باشه مبلغ (5تا 50هزار تومن) برای هر روزش باید بپردازه. طبق ماده 5ق. ثبت شرکت ها هروقت حکم بالا قطعی بشه و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغش، تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد

هروقت اشخاصی که باید به عنوان نماینده یا مدیر شعبۀ شرکت خارجی، شرکت رو به ثبت برسونه به این امر اقدام نکنه، به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه به جزای نقدی از پنجاه تا هزار تومان محکوم دادگاه برای هر روز تأخیر، بعد صدور حکم متخلف رو به پرداخت پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هروقتکه حکم فوق قطعی بشه و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ اون، تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد

این مقررات که در ماده 5 قانون ثبت شرکت ها اومده، هیچ اشاره ای به این نداره که شعبه شرکت تشکیل شده، وقتی که هم ایجاد شده باشه محکوم به باطله و یا حتی منحل شده تلقی می شود.

شرایط ثبت شرکت

تشریفات ثبت شرکت ها

برای اینکه ثبت شرکت های ایرانی با خارجیا متفاوته به اونا جداگانه می پردازیم!

ثبت شرکت های ایرانی: ثبت این نوع ازشرکت ها در تهران در اداره ای به نام “اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعت” انجام می شه که یکی از اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشه مکان اون در خارج از تهران، طبق ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب سال 1311 ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت انجام می شه

در دفتر اسناد رسمی و اگه دفتر اسناد رسمی هم موجود نباشه در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت

*نکته: شرکت باید در ظرف3 ماه از تاریخ تأسیس اداره یا شعبه ثبت اسناد در محل دادگاه، خود رو در دفتر ثبت اسناد به ثبت برسونه و اینم میدونی که تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت انجام بشه.

شرایط ثبت شرکت در نقاطی که اداره یا شعب ثبت اسناد وجود

از جمله تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شه و به موجب قانون نیاز به ثبت داره باید توسط مدیران حاضر شرکت به ثبت برسه که اون موارد در زیر می باشه

مانند؛ تغییر مدیر شرکت با تغییردراختیارات او هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تأثیر داشته باشه و شرکت میخواد که اشخاص ثالث ازاون آگاهی پیدا کنه

پس وفق ماده 9 قانون تجارت گفته شده “هر موقع که تصمیماتی در باره ی تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معین شده یا تغییر در تعیین کیفیت پرداخت کردن حسابها یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگردر اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت گرفته می شه”

لازمه که در هر موقعی که مدیر شرکت تغییر می شه و یا تصمیمی نسبت به مورد معینی که در ماده 58 قانون تجارت گرفته شد، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت بشه.

مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت لازم است مدارکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند که شامل موارد زیر میباشد :

مدارک ثبت شرکت های تضامنی
 • یک نسخه از شرکتنامه
 • یک نسخه از اساسنامه وقتیکه لازم است
 • نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و همه سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی
 • نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده
مدارک ثبت شرکت های نسبی
 • یک نسخه از شرکتنامه
 • یک نسخه از اساسنامه
 • ذکر نام مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی
مدارک ثبت شرکت های مختلط غیرسهامی
 • وجود یک نسخه از شرکتنامه
 • وجود یک نسخه از اساسنامه درصورت نیاز
 • نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

نکته:
برای ثبت شرکت های ایرانی درماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت پیش بینی شده از اونجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییره ذکر جزییاتش لازم نیست.

وفق ماده 197 ق.تجارت در ثبت شرکت ، خلاصه شرکتنامه و شرایط آن باید انتشار پیدا کند.
همچنین باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکتی به وسیله اداره ثبت محل یا جانشین آن در مجله رسمی دادگستری یعنی  روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ، به خرج خود شرکت انجام گیرد.
پس وفق ماده 7 نظامنامه قانون تجارت باید نکات زیر رعایت شود :

 • نسبت به شرکتا
  • نمره و تاریخ ثبت شرکت
  • مقدار سرمایه که با تشخیص مقداری از آنچه پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند
  • ذکر اسامی مدیر یا مدیران
  • تاریخ آغاز و پایان شرکت، در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد
 • در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط مثل سهامی و غیر سهامی به غیر نکات بالا باید اسم همه شرکای ضامن منتشر شود

سامانه ثبت شرکت نیک

جهت ثبت انواع شرکت ها با شماره 02188888822 تماس بگیرید.
همچنین میتوانید در تمامی زمینه های ثبتی از جمله ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت با مشاورین ما در تماس باشید.
در صورت تمایل ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید.