خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک
  • شرکت های مختلط

شرکت مختلط به شرکتی گفته می شود که دارایی یک یا چند شریک ضامن به همراه یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یا شرکای سهامی تشکیل می گردد. این شرکت بیشتر در مواردی که تاجری نیاز به پول دارد و نمی خواهد قرض کند و شراکت با سرمایه داران را ترجیح می دهد به وجود می آید.
شرکت مختلط به دو نوع شرکت های مختلط غیرسهامی و شرکت های مختلط سهامی تقسیم می گردد.

  • شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می گردد. ( ماده 162 ق. ت )
از این تعریف پیداست که شرکت از دو نوع شریک تشکیل می گردد : یک عده شرکای ضامن که سهم سرمایه آن ها به صورت سهم الشرکه می باشد و مسئول کلیه قروضی هستند که شرکت مازاد بر دارایی خود پیدا می کند و روابط ان ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی می باشد و یک عده شرکای سهامی که سرمایه آن ها به قطعات مساوی سهام تقسیم شده و مسئولیت آن ها در شرکت تا اندازه سرمایه آن ها می باشد. شرکت حداقل مرکب از 4 عضو می باشد که دست کم یک نفر آن ها ضامن می باشد. هر شرکت مختلط سهامی باید دارای هیات نظاری مرکب از سه عضو که از میان شرکا انتخاب می گردد باشد و شریک ضامن نیز به این علت که مدیریت شرکت را به عهده دارد نمی تواند عضو هیات نظار باشد.

  • ارکان شرکت مختلط سهامی

ارکان شرکت مختلط سهامی را می توان به ارکان تصمیم گیرنده، ارکان اداره کننده و ارکان کنترل کننده تقسیم نمود که در این گفتار به توضیح هر یک می پردازیم :
_ ارکان تصمیم گیرنده :
این شرکت همانند شرکت سهامی دارای مجمع عمومی موسس، عادی و فوق العاده باشد. اولین محل مجمع عمومی موسس است که باید به تنظیم اساسنامه و شرکت نامه و تقاضای ثبت شرکت و اساسنامه و انتخاب هیات نظارت بپردازد.
مجمع عمومی فوق العاده نیز در موارد غیرعادی برای اموری مانند تغییر اساسنامه یا ادامه فعالیت شرکت یا انحلال آن تشکیل می گردد.
اگر حق انحلال یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی داده نشده باشد، با توجه به مقررات شرکت تضامنی رضایت کلیه شرکای ضامن شرط است. ابتدا باید مجمع عمومی با توجه به مقررات شرکت سهامی نسبت به موضوع رای داده و شرکا ضامن نیز به آن رضایت دهد.
_ ارکان اداره کننده :
مطابق ماده 165 در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیات نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برگزار می شود ، این هیات را مجمع عمومی بلافاصله بعد از تشکیل قطعی و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند.
_ ارکان کنترل کننده :
انتخاب هیات نظار بر اساس شرایط مقرر در اساسنامه می باشد ولی به هر حال اولین هیات نظار تنها برای یک سال انتخاب می شوند. اولین هیات نظار مکلف است اطمینان حاصل کند که تمام مقررات راجع به تشکیل شرکت به درستی انجام پذیرفته است. ( ماده 166 ق. ت )
مطابق مواد 166 تا 170 ق. ت می توان وظایف هیات نظار را به قرار ذیل دانست :
1. نظارت و اطمینان از ثبت شرکت.
2. نظارت و اطمینان از تنظیم سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل.
3. نظارت و اطمینان از اینکه مبلغ اسمی هر سهم از ده هزار ریال بیشتر نباشد.
4. تدقیق بر دفاتر صندوق و اسناد شرکت و ارائه گزارش هر ساله به مجمع عمومی.
5. دادن گزارش به مجمع عمومی در صورت مشاهده بی ترتیبی و خطا در تنظیم صورت دارایی.
اعضای هیات نظار از نظر اداری هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت اما هر کدام در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معمول کشور مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی عبارتند از :
1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
6- نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.