خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

ايجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن توسط گراهانبل بوجود آمد و از آن پس اين ارتباطات گسترش يافت تا اينکه به شکل امروزی درآمده است. انسان از ابتدای خلقت خويش همواره به ارتباط با هم نوع نياز داشته و اين نياز در گذر سال ها و قرن ها بيشتر شده به صورتی که تبديل به يک ضرورت انکار پذير در زندگی انسان ها شده است و همين نياز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اينترنت دست يابد و مطمئناً دستاوردهای بهتری نيز در آينده براساس همين نيازها به وجود خواهد آمد و در حقيقت جهان پهناور امروز به واسطه همين ارتباطات ايجاد شده به دهکده جهانی تبديل شده است. در زندگی روزمره، تکنولوژی پر قدرتی که امکان برقراری ارتباط تقریباً فوری با مردم سراسر دنیا را فراهم کرده است، تکنولوژی مخابرات می باشد. مخابرات سهم عظيم و به جرات می توان گفت بزرگترين سهم را در برقراری ارتباط بين انسان ها به عهده دارد، که به تنهايی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد.
نظر به اهمیت نقش مخابرات در زندگی انسان، به تدریج شرکت های بزرگ مخابراتی شکل گرفتند. شرکت مخابرتی شرکتی است که برای توسعه و نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی کشور با هدف ایجاد ارتباط مخابرات در داخل کشور یا خارج از کشور می باشد، به طوری که هماهنگ کردن آنهابرعهده دولت باشد و همچنین از دیگر اهداف حائز اهمیت آن ایجاد ارتباط مخابراتی در داخل و یاخارج مرزها و در دوردست ها است.
زمینه های فعالیت یک شرکت مخابراتی متنوع است، این زمینه ها شامل نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری تمام سرویس ها و تجهیزات مخابراتی و واردات و صادرات کلیه دستگاه های مخابراتی و الکترونیکی مجاز می باشد.

 شرکت مخابراتی را می توان  به دو شکل 1-شرکت سهامی خاص و2-شرکت سهامی عام به ثبت رساند که  بسته به اینکه کدام نوع را می خواهید به ثبت برسانید باید مجوز های آن را نیز اخذ نمایید. در ذیل به بررسی بیشتر این شرکت ها می پردازیم.
•شرکت سهامی خاص:
شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
•شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص:
1- حداقل دو نفر اعضا بازرس شامل بازرس اصلی و علی البدل که نباید هیچگونه رابطه نسبی با اعضای هیات مدیره داشته باشند . ( با هم فامیل نباشند ) باید برای تشکیل شرکت معرفی گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.
2- حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار تومان باشد که 35 % مبلغ تعهد شده را باید در حساب بانکی افتتاح شده واریز نماید.
3- حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند ( 18 سال سن ) که حداقل 2 نفر عضو هیات مدیره و 1 نفر سهامدار باشد.

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص به شرح ذیل است:

1-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی
•شرکت سهامی عام :
یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن ازطریق فروش سهام به غیرمؤسسان (مردم) تأمین شود.سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.
•شرایط ثبت شرکتهای  سهامی عام:

حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی عام 5 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال برابر با پانصد هزار تومان می باشد.
حداقل 5 عضو هیات مدیره و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد.
مجمع عمومی + هیات مدیره + بازرسین ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام به شرح ذیل است:

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

  • درگام بعدی اشاره ای خواهیم داشت به قوانین ثبت شرکت های مخابراتی:

*قانون مواردی را برای مؤسسان شرکت های مخابراتی  تنظیم کرده است:
ماده اول: هدف تاسیس یک شرکت مخابراتی انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر، صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به شکل بی سیم یا باسیم یا نور یا هر رویه الکترومغناطیسی باشد.
ماده دوم: نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مخابرات عمومی یا آن بخش از شبکه های اختصاصی مخابرات که با سرمایه شرکت تشکیل شده است، فقط و فقط به شکل انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران می باشد.
ماده سوم: آیین نامه شبکه های اختصاصی و تعیین مدت استفاده و موضوعات فنی و مالی مربوط به اجازه و تجدید آن، ابتدا توسط شرکت مخابرات تهیه می شود و بعد از اینکه توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن تصویب شد باید اجرا شود.
ماده چهارم: شرکت مخابراتی موظف است تعرفه های خدمات مخابراتی، سپرده، ودیعه، حق اشتراک، اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین را تهیه و تنظیم کند و به مجمع عمومی ارسال کند تا بعد از اینکه آنها تصویب کردند، آنها را اجرایی کند.
ماده پنجم: قسمتی از سود شرکت کهبرای توسعه سرمایه گذاری مصرف می شود، معاف از مالیات می باشد.
ماده ششم: شرکت مخابراتی می تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دریافت وام و اعبتار از بانک ها، وام بگیرد.
ماده هفتم: بعد از تصویب اساسنامه شرکت مخابراتی، تمامی تجهیزات و تاسیسات شرکت متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن می باشد و تمامی حقوق، مطالبات، اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به این شرکت منتقل می شود.

  • مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت مخابراتی:

مدارکی که برای ثبت شرکت مخابراتی لازم می باشد شامل:
۱- دریافت و تکمیل کردن فرم درخواست ثبت شرکت مخابرات
۲- دریافت ۲ نسخه تقاضانامه و شرکتنامه برای شرکت مخابرات
۳- کپی آخرین روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت مخابرات با آخرین تغییرات آن
۴- یک تاییده از طرف هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامداران که دلالت بر غیر دولتی بودن شرکت مخابرات دارد.
۵- واریز هزینه ثبت به قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها
۶- دو نسخه اساسنامه شرکت مخابرات که با مهر شرکت مهر شده باشد و توسط تمامی اعضای سهامدار امضا شده باشد.
۷- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که مورد امضای مدیران منتخب مجمع و سهامدارن و بازرسین قرار گرفته باشد.
۸- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره، بازرسین و همه سهامدارن اگر مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.
۹- اگر سهامداران و اعضای هیات مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند، باید معرفی نامه نمایندگان را داشته باشند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی نیک ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.