خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده به ویژه انسان. از آن جا که امروزه فکر و اندیشه انسان ها پایه هر عمل و فعالیتی می باشد، شناخت و درمان مسایل و مشکلات مربوط به آن نیز بسیار مهم و ضروری است. وظیفه اصلی این کار برعهده روانشناسان می باشد. در این راستا، شرکت های روانشناسی با بهره گیری از مجموعه ای از افراد حاذق و کارآزموده، در ارتقاء سلامت روح و روان جامعه نقش بسزایی دارند.
نظر به اهمیت این شرکت ها، در این مقاله برآنیم تا به قواعد ثبت شرکت روانشناسی بپردازیم.
ثبت شرکت روانشناسی :
شرکت روانشناسی را می توان در قالب سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. قابل ذکر است ، برخی از موضوعات روانشناسی جهت ثبت شرکت ، مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح نظیر سازمان بهزیستی و نظام روانشناسی می باشند که در ذیل، به ذکر این موضوعات می پردازیم.

  • موضوعات مجوزی مربوط به سازمان بهزیستی

موضوع فعالیت:
1)تأسیس مهدهای کودک 2) تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی 3) تأسیس خانه ی سلامت دختران و زنان4) تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی5) تأسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری و اجتماعی 6) تأسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی7) تأسیس مراکز توانبخشی معلولین 8) تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین 9) تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان 10) تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی (صرفأ مراکز روانی) 11) تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک 12) تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین 13) تأسیس انجمن ها و مؤسسات غیر دولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.
نام های درخواستی نیاز به مجوز: مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه ی سلامت دختران و زنان، بهزیستی، توانبخشی، معلولین، توانبخشی و نگهداری سالمندان، معتادین
مرجع صدور مجوز: سازمان بهزیستی
مستندات: مواد 5 و 10 آئین نامه ی موضوع ماده ی 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387
نکته: بر طبق مستندات قانونی در خصوص موًسسات خیریه ممکن است هر یک از سه مرجع نیروی انتظامی (اطلاعات ناجا) وزارت کشور(سازمان مردم نهاد) سازمان بهزیستی نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند که ارائه ی هر یک از مجوزات از مراجع مذکور به تنهایی کفایت می نماید.
شایان ذکر است، فعالیت در بخش های روان درمانی و روان پزشکی مستلزم اخذ مدرک تحصیلی مرتبط و گواهی گذراندن دوره های آموزشی و مهارت در آن حوزه می باشد.
همان طور که گفتیم، شرکت روانشناسی را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. در ادامه ضمن توضیح مختصر راجع به این شرکت ها، به مدارک ثبت آن ها می پردازیم.
شرکت بامسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود، و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. آورده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، به سهام یا قطعات سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. بلکه نقل و انتقال موکول به رضایت عده ای از شرکا است که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند و اکثریت عددی را نیز دارا باشند. نقل و انتقال حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد، وگرنه اعتبار نخواهد داشت.

  • مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تأسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ
2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز (بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد).
9. ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد).
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاردان ثبت شرکت نیک بسپارید.

“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”