خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داری در مورد ثبت شرکت خارجی در ایران ، مدارک و قواعدی که باید در ثبت شرکت ها رعایت گردد و موارد مربوط به آن توضیح دهیم .
بعد از لغو کاپیتولاسیون ، قانون گذار ثبت شرکت های خارجی را در ایران الزامی کرد و برای موسسین آن ها در صورت عدم ثبت مجازات هایی مقرر کرد .
این که شرکت های خارجی در کشور در حدودی می توانند در ایران فعالیت کنند و شخصیت حقوقی داشته باشند با استناد به اصل 81 قانون اساسی ایران ، به ثبت می رسند .
اگر شرکت خارجی با رعایت موارد مربوطه بتواند به ثبت برساند تابع مقرراتی خواهد بود که در این مطلب بیشتر توضیح خواهیم داد .

شرایط ثبت شرکت خارجی در ایران

شرایط ثبت شرکت در ایران ابتدا با ارائه درخواست ثبت در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی انجام می شود .
درخواست در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد یعنی شرکت در صورتی قانونی تلقی می شود که طبق قانون کشورش ، موجود باشد چه موجودیت آن نیاز به ثبت داشته باشد یا نداشته باشد .
شرکتی که در خواست ثبت می کند ، باید مرجع ثبت شرکت ثابت کند که در کشورش قانونی باشد .

طبق ماده 7 قانون ثبت شرکت ها :

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد یعنی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به صورت کتبی اطلاع داده شود تا وقتی که امر صورت نگرفته باشد ، کار هایی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده است از امور شرکت محسوب می شود .
در این قاعده عام و عمومی ، عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد در نتیجه ، اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است برای شرکت می باقی می ماند .

ثبت شرکت خارجی در ایران

اسناد لازم برای ثبت شرکت خارجی در ایران

برای ثبت شرکت خارجی ، ماده 5 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها این گونه تلقی می شود :

1- اظهارنامه ثبت لازم است
2- یک نسخه از اساسنامه شرکت
3- یک نسخه از اختیار نامه نماینده شرکت در ایران (در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته  باشد . )

بنابر ماده 5 اظهارنامه که باید به فارسی نوشته شده باشد دارای نکات زیر می باشد :  

 • ذکر نام کامل شرکت ذکر نوع شرکت سهامی ، تضامنی ، مختلط و غیره
 • ذکر مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح
 • ذکر تابعیت شرکت
 • مقدار سرمایه شرکت در زمان تقاضا
 • آخرین کارنامه و گزارش و کارکرد شرکت به شرط این که قوانین جاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار گزارش شرکت را مقرر کرده باشد
 • در کدام محل و در چه تاریخی و در کدوم مقام صلاحیت دار ، شرکت تقاضا کننده طبق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است .
 • شرکت به کدام نوع امور صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران فعالیت دارد
 • شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است
 • ذکر نماینده عمده شرکت در ایران چه کسی هست و اگر شرکت چند نماینده جداگانه دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی می باشند .
 • نام و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده اند .
 • تعهدی که هر ساله گزارشی از شرکت را به اداره ثبت شرکت عنوان نماید .

زمانی که اشخاص قصد ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران داشته باشند ، طبق ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها ارائه مدارک زیر لازم است :

در ابتدا به جهت درک بیشتر به تعریفی از سواد مصدق می پردازیم چنانچه سواد مصداق یعنی سوادي كه دفتر محكمه‌ اي كه عرضه حال مجموعه ای است به آن جا داده مي‌‌ شود یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمي .
در صورتی كه سواد سند در خارجه تهيه شده باشد باید در دفتر يكی از سفارت خانه‌ ها یا کنسول‌ گری های ایران مصدق باشد .

انواع سواد مصدق 

 • سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
 • سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است .

مراحل تصدیق ثبت شرکت خارجی 

مراحل تصدیق ثبت شرکت خارجی 

1- ذکر نام کامل شرکت
2- ذکر نوع شرکت از سهامی و تضامنی و مختلط و غیره
3- ذکر مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4- ذکر تابعیت شرکت
5- مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6- در چه محل ، در چه تاریخ و نزد کدام مقام صلاحیت داری ، شرکت تقاضا کننده طبق قانون آن کشور باشد
7- ذکر شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
8- ذکر تاریخ ثبت
9- امضاء مدیر کل ثبت اسناد در مملکت اصلی

نکته : زمانی که تصدیق برای شعبه شرکت باشد باید موارد بالا نیز عنوان شود .

1 ) تایید ثبت 

بنابر ماده 18 نظامنامه پس از ثبت شرکت و هر یک از شعبه های آن ، اداره ثبت اسناد باید تصدیقی حاکی از ثبت شرکت یا شعبه آن را به تقاضا کننده بدهد .

2) نشر ثبت شرکت :

طبق ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها ، در مدت یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن ، با هزینه خود شرکت مراحل مربوطه را طی باید نمود و در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های روز تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر شود ، شامل موارد زیر است :

 • خلاصه اساسنامه شرکت
 • اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد ، اسم همه آن ها و ذکر اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند ، لازم است .
 • اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت ابلاغیه های مربوط به شرکت صلاحیت دارند .

طبق ماده 21 نظامنامه : موارد بالا در ماده فوق باید در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد که شعبه شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود ، اگر روزنامه محلی در آن منطقه وجود نداشته باشد باید در یکی از روزنامه های تهران منتشر گردد .

3) نتیجه عدم ثبت شرکت خارجی :

عدم ثبت شرکت موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه آن ها در ایران می باشد .
طبق ماده 220 ق . تجارت هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماده 1310 باشد ، مکلف به ثبت است و باید در همه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود را در ایران تصریح کند که تحت چه شماره ای به ثبت رسیده است .

به جز آن محکوم به جزای نقدی از 200 تا 20 هزار ریال خواهد شد ، به این دلیل که با این اقدام مؤسسات دولتی در مواردی که میخواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند ، سند ثبت شرکت را در ایران طلب می کند و باعث می شود شرکت های خارجی قبل هر کاری خود را به ثبت برسانند .

 

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره شرایط ثبت شرکت خارجی در ایران

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از شرایط ثبت شرکت خارجی در ایران و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و یا دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .