خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت های حج و زیارت، شخصیت های حقوقی هستند که به منظور فراهم کردن شرایط و تسهیل مسافرت برای افرادی که قصد سفر به این مکان ها را دارند، تشکیل شده اند. متقاضیانی که قصد ثبت شرکت در این زمینه را داشته باشند، می بایست جهت اخذ مجوز از ” سازمان حج و زیارت ” اقدام نمایند.
اهداف کلی سازمان حج و زیارت به شرح ذیل می باشد  :

سیاست گذاری، نظارت، هدایت و اداره امور حج و زیارت عتبات عالیات در خارج از کشور و برقراری ارتباط با کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی اسلامی در امر حج و زیارت و شناساندن ماهیت و ابعاد مختلف انقلاب اسلامی به حجاج

  • نام و موضوع فعالیت شرکت حج و زیارت

موضوع فعالیت شرکت می بایست مورد تایید سازمان حج و زیارت باشد. بدیهی است در غیراین صورت، با صدور مجوز شرکت موافقت نخواهد شد. لذا متقاضیان قبل از هر اقدامی، می بایست با سازمان حج و زیارت، هماهنگی های لازم را به عمل آورده و نسبت به اخذ و تکمیل اساسنامه اقدام نمایند.
همچنین قبل از نام اصلی شرکت ، می بایست با توجه به موضوع فعالیت این شرکت ها، از عنوان ” خدمات زیارتی ” استفاده گردد. البته، استفاده از این کلمات مستلزم ارائه موافقت نامه از سازمان حج و زیارت می باشد. مجوز مربوطه در این زمینه پس از دریافت از سازمان حج و زیارت بایستی در اختیار کارشناس اداره ثبت شرکت ها قرار داده شود تا نسبت به تایید یکی از اسامی پیشنهادی اقدام نمایند.

  • قالب شرکت حج و زیارت

شرکت زیارتی را می توان در قالب شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رساند. در ثبت شرکت بامسئولیت محدود، توجه به اصول ذیل حائز اهمیت است :
1- شرکت بامسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد، تشکیل می گردد.
2- در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد : شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد و سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
3- در شرکت بامسئولیت محدود، هر شریک باید با اراده آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء کند.
4- به هنگام تشکیل شرکت بامسئولیت محدود شرکاء که مکلف به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن می باشند، موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع مطابق ماده 190 ق. م باید مشروع باشد.
5- با وجود اینکه در قانون تجارت ایران برای سرمایه شرکت بامسئولیت محدود حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده، ولی با این حال شرکت بامسئولیت محدود زمانی تشکیل می شود که کلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

در ابتدا متقاضی می بایست با مراجعه به دفتر حج و زیارت استان مربوطه فرم درخواست را تکمیل و مدارک مورد نیاز را ارائه نماید.
سپس، دفتر حج و زیارت به بررسی درخواست متقاضی می پردازد .
در مرحله ی بعد، از اداره تشخیص هویت و آزمایشگاه دولتی استعلام گرفته می شود و در صورت موافقت، موافقت نامه ی اولیه ایی به متقاضی جهت پیشنهاد نام دفتر و … ارائه می گردد.
پس از بازدید بازرس از محل اعلام شده، در صورت تایید مدارک، مدارک از متقاضی تحویل و به اداره کل امور کارگزاران ارسال می گردد.
سپس با تعیین نام دفتر و بررسی مدارک و تخصیص کد و صدور لوح زیارتی ، مدارک از اداره کل امور کارگزاران دریافت و  لوح زیارتی به متقاضی تحویل داده می شود.
پس از اخذ مجوز ثبت شرکت و تنظیم سایر مدارک ، می بایست مدارک را از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.
پس از ارسال مدارک ، در حالت صدور آگهی ، اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید.
در این صورت، شخص متقاضی می بایست با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، جهت امضاء ذیل دفاتر و اخذ مدارک ثبتی اقدام نماید.
بعد از چاپ آگهی در روزنامه  رسمی ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمایید.
نکته : تمدید مجوز خدمات زیارتی در سامانه جامع کارگزاران انجام می پذیرد.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”