خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد تشکیل جلسات هیات مدیره ، وظایف رئیس هیئت مدیره ، تشکیل صورتجلسات و موارد مربوط به آن بپردازیم ، چنانچه جهت ثبت تغییرات شرکت این مقاله را مطالعه کنید .

تشکیل جلسات هیات مدیره

به موجب ماده 107 لایحه قانون تجارت ، شرکت های سهامی عام و خاص توسط هیات مدیره اداره می شوند و در حقیقت بازوی اداره شرکت ، هیات مدیره محسوب می شود و بازوی تصمیم گیری شرکت ، مجامع عمومی هستند .
اختیارات هیات مدیره علاوه بر تکالیف و اختیارات قانونی ، عام می باشد و هیات مدیره از جهت سلسله مراتب ، تابع مجمع عمومی می باشد و سمت هیات مدیره مباشرتی است و اعضای هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگران تفویض کنند .

هیات مدیره باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شود و حداقل تعداد سهام لازم برای تصاحب سمت هیات مدیره ، معادل حداقل تعداد تعیین شده سهام وثیقه طبق اساسنامه می باشد که در لایحه قانونی منظور از عبارت مدیران ، هیات مدیره می باشد نه مدیر عامل .

تشکیل جلسات هیات مدیره

ترتیب و تشکیل جلسات هیات مدیره

به موجب ماده 119 لایحه ، هیات مدیره در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می کند .
شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باشد اما شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی چون در حکم اعضای هیات مدیره است ، می تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس انتخاب شود.
عزل رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره از سمت ریاست یا نایب رئیسی در صلاحیت هیات مدیره است و مدت ریاست یا نایب رئیسی اعضای هیات مدیره نباید از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره بیشتر باشد .

مثلاً اگر از مدت عضویت شخص در هیات مدیره شش ماه باقی مانده است ، مدت ریاست وی نباید بیش از 6 ماه باشد .
نایب رئیس هیات مدیره فقط در صورتی می تواند انجام فعالیت کند که رئیس موقتاً قادر به انجام سمت نباشد و اگر رئیس به صورت دائمی قادر به انجام فعالیت نباشد ، باید رئیس جدیدی انتخاب شود .
از لحاظ ارزش و تاثیرگذاری ، تفاوتی میان رای رئیس هیات مدیره و سایر اعضا وجود ندارد .
به موجب ماده 123 لایحه ، ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره طبق اساسنامه می باشد نه قانون .

انتخاب و عزل مدیران

 • انتخاب اعضای هیات مدیره با مجمع عمومی عادی است .
 • انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره با هیات مدیره است .
 • عزل اعضای هیات مدیره با مجمع عمومی است .
 • عزل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره از سمت ریاست با هیات مدیره است .

جمع ریاست هیات مدیره و مدیر عامل

به موجب ماده 124 لایحه ، اصولاً رئیس هیات مدیره نمی تواند هم زمان مدیر عامل همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی .
عزل مدیر عاملی که هم زمان رئیس هیات مدیره باشد با اکثریت مطلق آرای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی امکان پذیر است .

حد نصاب تشکیل جلسات هیات مدیره
نصاب تصمیم جلسات هیات مدیره

به موجب ماده 121 لایحه ، نصاب تصمیم جلسات اعضای هیات مدیره اکثریت آرای حاضرین ( اکثریت مطلق ) است ، مثلاً اگر 8 نفر در جلسه هیات مدیره حاضر باشند حداقل 5 نفر باید موافق باشند تا تصمیم موضوع رای تصویب شود .
لازم به ذکر است که اساسنامه می تواند اکثریت بیشتری مانند دو سوم یا سه چهارم یا اتفاق آراء برای نصاب جلسات هیات مدیره در نظر بگیرد ، اما امکان تعیین نصاب کم تر از اکثریت مطلق امکان پذیر نیست و محدود کردن حق عزل رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره مطلقاً باطل است .

نصاب تشکیل جلسات هیات مدیره

به موجب ماده 121 لایحه ، برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای ( اکثریت مطلق عددی ) هیات مدیره الزامی است .
برای تشکیل جلسات هیات مدیره برخلاف جلسات مجامع عمومی ، ملاک میزان سرمایه اعضای هیات مدیره نمی باشد و اعضا بدون توجه به میزان سرمایه حق حضور و رای دارند .
به عقیده دکتر اسکینی ، اعضای هیات مدیره می توانند وکیل یا نماینده خود را در جلسات هیات مدیره اعزام کنند اما نماینده و وکیل در نصاب رسمیت جلسات محاسبه نمی شوند و حق رای نخواهند داشت .

نصاب قانونی هیات مدیره

تصمیم 1- اساسنامه ( به شرط بالای اکثریت مطلق ) 2- اکثریت مطلق آرای حاضرین جلسات : بیش از نصف اعضا

به موجب ماده 121  لایحه ، وظایف رئیس هیات مدیره عبارتند از :

 • دعوت از هیات مدیره
 • اداره جلسات هیات مدیره
 • دعوت از مجامع عمومی ( عادی – فوق العاده )

با وجود آن که طبق قانون وظیفه دعوت از مجامع عمومی با رئیس هیات مدیره می باشد ، قانونگذار در ماده 254 لایحه برای رئیس و اعضای هیات مدیره در صورت عدم دعوت از مجامع عمومی ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نموده است .
به عقیده دکتر پاسبان ، ماده 254 لایحه در دو صورت قابل توجیه می باشد ، اول اینکه اگر رئیس هیات مدیره مجمع را دعوت نکرد و پس از آن اعضای هیات مدیره نیز مجمع را دعوت نکنند ، مشمول ماده 254 لایحه و ضمانت اجرای جزایی می شوند .

حالت بعد از اینکه ماده 254 لایحه ، مرتبط با ماده 91 لایحه است و آن هم فقط در خصوص دعوت از مجمع عمومی عادی برای مصوبات مالی می باشد و ارتباطی با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده ندارد .
در صورتی که رئیس هیات مدیره به وظایف خود منجر بر دعوت از هیات مدیره عمل ننماید یا اینکه عده ای از اعضای هیات مدیره برای تصمیم گیری لازم بدانند که هیات مدیره را تشکیل دهند ، می توانند با در نظر گرفتن ماده 122 لایحه ، هیات مدیره را دعوت کنند .

طبق این ماده ، عده ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند ، می توانند هیات مدیره را با دو شرط ذیل دعوت نمایند :

 1. از تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد .
 2. با ذکر دستور جلسه هیات مدیره
  دعوت از هیات مدیره توسط برخی از اعضا به دلیل جلوگیری رئیس هیات مدیره در سوء استفاده از موقعیت خود می باشد .
صورتجلسه اعضای هیات مدیره

به موجب ماده 123 لایحه ، محتویات صورتجلسه هیات مدیره عبارتند از :

 1. ذکر نام مدیران حاضر و غایب
 2. خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات گرفته شده با ذکر تاریخ
 3. ذکر نظر مدیران مخالف با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره
  صورتجلسه باید به امضای اکثریت مدیران حاضر ( نه تمامی مدیران یا اکثریت مدیران حاضر و غایب ) برسد که در این صورت مدیران غایب نسبت به تصمیمات جلسه ای که غایب بوده اند ، مسئولیت ندارند .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای تشکیل جلسات هیات مدیره

شما میتوانید جهت آگاهی بیشتر در مورد تکالیف و اختیارات بازرسان شرکت و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .