خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که هیات مدیره نامیده می شود که کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 نفر باشد. ( ماده 72 ل. ا. ق. ت )
هیات مدیره عبارت است از اجتماع عده ای از صاحبان سهام که حسب مورد توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت معینی به منظور اداره امور شرکت انتخاب و برای مدت معینی انجام وظیفه می کنند.

  • انتخاب مدیران و مدت آن

انتخاب مدیران به وسیله مجمع عمومی عادی خواهد بود. اولین مدیران شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می نماید و شرکت هنگامی تشکیل شده محسوب می گردد که مدیران و بازرسان انتخاب و قبولی خود را اعلام داشته باشند.
مدت مدیریت برای مدیران در اساسنامه تعیین می شود و به هر حال نباید بیشتر از دو سال باشد اما انتخاب مجدد آن ها مانعی ندارد. ( ماده 109 ل. ا. ق. ت )
قانون شرایطی را در مورد انتخاب مدیران مقرر داشته است :
1- مدیران از میان شرکا انتخاب می شوند . بنابراین کسی که در شرکت سهمی ندارد نمی تواند به سمت مدیریت اشتغال یابد.
2- هیات مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و هرآن مجمع عمومی بخواهد می تواند آن ها را معزول کند.
3- هر مدیر باید تعداد سهامی که در اساسنامه شرکت مقرر شده دارا باشد این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تعیین خسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداَ یا مشترکاَ بر شرکت وارد شود سهام مزبور بانام بوده و قابل انتقال نیست. چنانچه مدیر هنگام انتخاب به این سمت، مالک تعداد سهام تضمینی لازم نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مزبور و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد والا مستعفی محسوب می گردد. ( ماده 114 ل. ا. ق. ت )
4- اشخاص حقوقی ممکن است به عضویت در هیات مدیره انتخاب شوند و باید به نمایندگی از خود یک نفر شخص حقیقی را معرفی نماید.
5- عده هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 نفر باشد اما بیشتر از آن طبق مقررات اساسنامه موردی ندارد. در صورتی که بر اثر فوت یا اسعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد از 5 نفر کمتر شود، اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر اساسنامه و یا ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آن ها را خواهد گرفت والا اگر اعضای علی البدل انتخاب نشده و یا تعداد آن ها برای تصدی کم باشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی را برای تکمیل اعضا دعوت نماید. ( ماده 112 ل. ا. ق.ود و رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند و اساسنامه شرکت نیز نمی تواند طریقی خلاف این را مقرر دارد. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
7- هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب می نماید مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید بیشتر از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره باشد.
8- برخی اشخاص نمی تواند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند این اشخاص در ماده 111 ل. ا. ق. ت اینگونه دسته بندی شده اند :
محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت: سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد.
اگر شخصی دارای سوابق مذکور باشد و به مدیریت شرکت انتخاب شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی به تقاضای هر ذینفع حکم قطعی و لازم الاجرای عزل مدیر را خواهد کرد. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
9- مطابق اصل 141 قانون اساسی : عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات موسسات برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت ممنوع است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.