خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

قانونگذار در پذیره نویسی مدتی را به رسمیت شناخته است تا اولاَ آغاز پذیره نویسی معین باشد تا کسانی که علاقه مند هستند در شروع پذیره نویسی پیش قدم باشند و قبل از تراکم جمعیت مراجعه کنندگان بتوانند در وقت خود صرفه جویی کنند و ثانیاَ باید پایان آن مشخص باشد تا کسانی بعداَ ادعا ننمایند که قصد ارائه قبول خود به ایجاب موسسین به وسبله پذیره نویسی را داشته اند و حق ایشان تضییع گردیده است. بنابراین پس از پایان پذیره نویسی دو وضعیت قابل تامل است :
اول : زمانی که میزان پذیره نویسی برای تامین سرمایه شرکت کافی باشد :
در چنین وضعیتی مطابق ماده 16 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از احراز این که تمام سرمایه مورد نظر شرکت تعهد شده باشد و اقلاَ 35% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسسین دعوت خواهند شد.
دوم : زمانی که میزان پذیره نویسی برای تامین سرمایه شرکت کافی نباشد.
در چنین وضعیتی شرکت را نمی توان تشکیل داد و هر پذیره نویسی می تواند تعهد خود را خاتمه یافته تلقی کند مگر آن که پذیره نویسان موافقت کنند شرکت با سرمایه کمتری که برابر با پذیره نویسی باشد تشکیل گردد البته این موافقت باید با اتفاق آراء باشد.
نکته : زمانی که میزان پذیره نویسی مازاد بر سرمایه لازم باشد مطلوب است به نسبت مساوی از میزان تعهد هر پذیره نویس تقلیل یابد.
موسسین پس از انجام اقدامات اولیه و صدور مجوز توسط اداره ثبت شرکت ها و دعوت پذیره نویسان به امضاء ورقه تعهد سهم پس از مهلتی که برای پذیره نویس معین شده یا پس از انقضاء مدت تهدید شده باید اقدامات ذیل را انجام دهند.
1- حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نمایند.
2- احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده است.
3- تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده است و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است.
4- اعلام تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان
5- دعوت مجمع عمومی موسس
اقدامات مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه ی شرکت و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر یا بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند، از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
نکته : مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند.
نکته : از زمانی که مجمع عمومی موسس پذیره نویسی را احراز و مبالغ تادیه و اساسنامه تصویب و مدیران و بازرسان انتخاب و قبول سمت نمایند شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری از نخستین گام همراه و مشاور شما خواهیم بود.