خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که از پنج سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی به یکی از طرقی که در این قانون معین گردیده است افزایش دهند و هیئت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از افزایش سرمایه ظرف مدت یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه، و مقدار سرمایه اضافه شده را جهت اطلاع عموم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید. ضمناَ تا موقعی که سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده است افزایش سرمایه به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

  • نحوه افزایش سرمایه شرکت

سرمایه شرکت به دو طریق می تواند افزایش یابد :
1- از طریق صدور سهام جدید
2- از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود
اول : افزایش سرمایه شرکت از طریق خرید سهام جدید
در صورتیکه افزایش سرمایه شرکت منوط به خرید سهام جدید باشد، ابتدا باید پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهام که شامل نکات ذیل باشد به عمل آید.
1- نام و موضوع شرکت
2- مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
3- سرمایه شرکت قبل از افزایش
4- مبلغی که سرمایه افزایش نموده است.
5- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن
6- تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد قرار می گیرد و مبلغ اسمی آن
7- نام بانک و شماره حسابی که بهاء اسم در آن بانک پرداخت می شود.
8- هویت و نشانی کامل هر یک از پذیره نویسان
9- پس از تعیین مدت پذیره نویسی و یا تمدید مهلت و انقضاء آن هیئت مدیره باید حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و اعلام نماید و مراتب را جهت ثبت آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد و در صورتیکه مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره باید ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام خریداری شده را به بانک بدهد.
دوم : افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود
افزایش سرمایه از این راه به صورت های زیر ممکن و متصور است.
1- پرداخت مبلغ اسمی به نقد
2- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ، به سهام جدید
3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عوائد حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4- تبدیل اوراق قرضه به سهام
لازم به ذکر است که انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاردان ثبت شرکت نیک بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”