خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، شرایط ، مدارک ، مدارک و تمامی موارد مربوط به ثبت شرکت در این دو قالب پر طرفدار بپردازیم .

شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت های که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است چنانچه و طبق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ 1.000.000 ریال نباید کمتر باشد .
در شرکت های سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص ” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود .

شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

شرایط تاسیس شرکت سهامی خاص

 1. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی که نباید کمتر از 35% کل سهام باشد .
  اظهارنامه مذکور باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد و هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن پرداخت شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد .
 2. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد .
 3. اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد .
 4. قبول سمت مدیریت و بازرسی .
 5. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

 • پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین ( نیازی به برابر اصل شدن ندارد )
 • دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 • دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهام داران
 •  تکمیل فرم تعیین نام
 • دو جلد صورتجلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
 • معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهام داران و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی ، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن .
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهام دار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است .
 • اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها .

مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص

1 . مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد ، تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند .

در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننمایند ، نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تأیید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود .
متقاضی می بایستی به بانک مراجعه کرده و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید .

2 . قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه انتخابی مجمع موسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

3 . پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهارنامه اقدام می نماید .

4 . مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهام داران ( که خود یا سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد ) با قید ثبت با سند برابر است امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ثبت شرکت ها برسد .

یک از نسخه مدارک در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگه داری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک ( اظهارنامه یک برگ ، اساسنامه یک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین یک نسخه ، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد .

5 . متقاضی پس از گرفتن مدارک به خود نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را در دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود ) تسلیم می نماید.

مراحل شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است .
طبق ماده 95 در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و در غیر این صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود .

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و در غیر این صورت شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده باشد در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت .

 شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء
 • سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت صنایع دستی با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد .
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
 • تکمیل فرم تعیین نام
 • دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء
 • دو نسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 •  دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسان رسیده باشد .
 • دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره باشد .
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسان
 • معرفی نمایندگان ، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهام دار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
  تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ( اموال منقول و غیر منقول ) ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه الزامی است .
 • اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها .
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1 . پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو نسخه شرکت نامه و تهیه دو جلد اساسنامه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکاء نسبت به پرداخت هزینه تعیین نام و ارائه فیش پرداختی به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها اقدام و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن اوراق اقدام می نماید .

2 . مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد توسط احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به باجه مربوطه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید .

3 . در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تأیید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تهیه و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود چنانچه متقاضی بایستی به بانک مستقر در اداره مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که ذیل پیشنویس مبلغ آن قید شده اقدام نماید .

تذکر 1 : قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی مستقر در واحد حسابداری جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود .

تذکر 2 : در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید .

4 . در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها موضوع فعالیت شرکت را نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضاء از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود .

5 . پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، جهت درج اطلاعات فیش در سامانه مکانیزه ، به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مراجعه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل اوراق اقدام می نماید .

6 . مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء ( که خود از شرکاء و یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله ” ثبت با سند برابر است” امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضاء رئیس اداره ثبت شرکت های برسد.

یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک ( تقاضانامه ، شرکت نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی موسس ، صورتجلسه هیئت مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد .

7 . متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در ” دفتراندیکاتور” ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد .

8 . متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوطه به خود ، نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تأسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه رسمی ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد) تسلیم می نماید .

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

شما میتوانید جهت آشنایی بیشتر با شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .