مراحل ثبت شرکت سهامی خاص ( به همراه مدارک مورد نیاز جهت ثبت )

در این مطلب قصد داریم در مورد مراحل ثبت شرکت سهامی خاص ، نام شرکت ، تعداد شرکاء ، اساسنامه این شرکت ها و هر آنچه که باید در مورد شرکت های سهامی خاص بدانید توضیح دهیم .
پیش از ثبت شرکت سهامی خاص باید با قواعد و قوانین آن به طور کامل آشنا باشید تا با مشکل مواجه نشوید .
یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت سهامی خاص است که این شرکت ، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است .