مدارک و شرایط لازم جهت ثبت علامت تجاری فوم

در این مقاله قصد داریم در مورد شرایط لازم جهت ثبت علامت تجاری ، مدارک مورد نیاز ، گواهی تایید و هر آنچه که باید در مورد ثبت شرکت بدانید توضیح دهیم .
چنانچه پیش از ثبت برند تجاری ، بهتر است با قوانین و شرایط ثبت علامت به طور کامل آشنایی داشته باشید .
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود ، علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد و نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود .