مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ابتدا به تعریف و چگونگی شرایط تشکیل آن میپردازیم.
شرکت با مسئولیت محدود نوع دیگر از شرکت های تجاری است که در قانون تجارت مقررات مربوط به آن بیان شده است.
در این مقاله برآنیم تا ضمن توضیح و تشریح این نوع شرکت، به مدارک و مراحل ثبت آن بپردازیم.

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم

در این مقاله قصد داریم در مورد مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم ، شرکت های مسئولیت محدود و سهامی خاص ، شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت ها و موارد مربوطه بپردازیم .
کنسرسیوم ، در حقیقت نوعی از شرکت است اما انگیزه ایجاد آن کمبود سرمایه نیست بلکه ضعف هر یک از شرکاء در توانایی انجام کار معین است و این ضعف از طریق اجتماع توانایی های محدود اعم از این که متنوع یا غیر متنوع باشد جبران می گردد ، مثلا ممکن است این ثبت شرکت در قالب کنسرسیوم و متشکل از چند تولیدکننده اجزای مهم در هواپیما محقق گردد .

ثبت شرکت تولید سیم و کابل

در این مقاله قصد داریم در مورد ثبت شرکت تولید سیم و کابل ، شرکت سهامی خاص ، مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، تعاونی و موارد مربوط به آن توضیح دهیم .
چنانچه جهت آگاهی از شرایط ثبت شرکت تولید سیم و کابل این مقاله را مطالعه کنید .

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه تولید سیم و کابل به فعالیت می پردازند ، چنانچه می خواهید یک شرکت سیم و کابل راه اندازی کنید ، بایستی ابتدا با انواع شرکت ها (سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ) از نظر ماهیت حقوقی آشنا شده و سپس اقدام به ثبت شرکت خود نمایید .

اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله قصد داریم در مورد اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکاء ، طریقه اداره  ، اساسنامه ، شرکتنامه و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود را توضیح دهیم .
شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکاء می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود .