ثبت شرکت بازرگانی
آبان 20

شرکت بازرگانی شرکت های تجاری یا شرکت بازرگانی ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و یه ثبت می رسد. در ماده 20 قانون تجارت، از شرکت های تجاری که همان … Continue reading منظور از شرکت بازرگانی چیست ؟

ثبت شرکت بازرگانی
تیر 19

در این مقاله ثبت شرکت بازرگانی و همچنین انواع شرکت بازرگانی و همچنین مراحل و مدارک آن را مورد بررسی قرار دهیم. شرکت بازرگانی یکی دیگر از شرکت های تجاری شرکت های بازرگانی است. منظور از شرکتهای بازرگانی ، شرکتهای می باشند که در موضوع فعالیت آنها ( بند 2 اساسنامه ) موارد مربوط به … Continue reading ثبت شرکت بازرگانی چگونه انجام می پذیرد

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی میتونم بهتون کنم؟