مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت قالیبافی

یکی از مشاغل رایج که افراد زیادی را به خود جذب کرده است قالیبافی است. قالی به دست بافته پرزدار و گره دار اطلاق می شود. امروزه صنعت قالیبافی، علی الخصوص در کشورمان ایران به یک هنر و مهارت خاص درآمده است.به طوری که، فرش های ایرانی به خاطر رنگ و تنوع و الگوهای گوناگونشان، از شهرت و اعتبار خاصی در سراسر جهان برخوردار هستند.