شرایط و مراحل ثبت شرکت تعاونی

در این مقاله قصد داریم در مورد مراحل ثبت شرکت تعاونی ، ارکان ، اعضاء ، حداقل سرمایه و هر آنچه که باید در مورد ثبت این نوع از شرکت بدانید توضیح دهیم .
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاونی ها مطرح است تشکیل می شود .

ثبت این نوع از شرکت های دارای قواعد و قوانین متفاوت به نسبت سایر شرکت های تجاری است و باید پیش از اقدام به ثبت شرکت با موارد مربوط به آن آشنایی کامل داشته باشید .