اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله قصد داریم در مورد اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکاء ، طریقه اداره  ، اساسنامه ، شرکتنامه و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود را توضیح دهیم .
شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکاء می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود .

حداقل اعضا برای تشکیل شرکت تجاری

در این مقاله قصد داریم در مورد حداقل اعضا برای تشکیل شرکت تجاری ، دسته بندی اعضاء و سهامداران و موارد مربوطه برای آشنایی متقاضیان ثبت شرکت ها بپردازیم.
شرکت تجاری در حقوق کنونی ایران این گونه تعریف می شود که قراردادی است که بین دو یا چند شخص با اختصاص آورده ای برای ایجاد یک شخص حقوقی جهت انجام فعالیت های تجاری به منظور تحصیل سود تشکیل می شود .

ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی

در این مقاله قصد داریم در مورد ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی ، مدارک مورد نیاز ، شرایط و تمامی موارد مربوط به اینگونه ثبت شرکت ها بپردازیم .
در دوران کنونی ، تجارت و بازرگانی و خرید و فروش اجناس و ارسال کالا از محلی به محل دیگر توسعه فراوانی پیدا نموده و تجار و سایر مردم مرتباً درصدد ارسال کالا از شهری به شهر دیگر و یا از بندری به بندر دیگر و نهایتاً از مقصدی به مقصد دیگر می باشند .

به طوریکه ، امروزه شرکت های حمل و نقل بین المللی بسیاری به منظور جا به جایی کالا از داخل کشور به سایر کشور های دیگر ، با حفظ قوانین و مقررات حاکم بر کشور ها شکل گرفته است .

تشکیل و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی

برای تشکیل شرکت های اشخاص، افزون بر فراهم بودن شرایط کلی انجام هر عمل حقوقی، رعایت تشریفات خاصی نیز ضروری است. شرایط تشکیل این شرکت ها عمدتاَ همانند دیگر شرکت های تجاری است. با این حال، در مورد یکسان بودن برخی شرایط ماهوی تشکیل این گونه شرکت ها، به دلیل تحمیل مسئولیت تضامنی بر شرکای آن ها، تردید وجود دارد. اهلیت از جمله شرایط ماهوی به شمار می رود که به دلیل پیوند لازم و ملزومی آن با شرط دیگر از این دست، یعنی قصد ، در رابطه با شرکای شرکت های اشخاص نیازمند تجزیه و تحلیل و تامل بیشتر به نظر می رسد.

جلسه مجمع عمومی موسسین در تشکیل شرکت سهامی عام

در جلسه مجمع عمومی موسسین کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و حق رای دارند و هر سهم دارای یک رای است. جلسه ، نخست به وسیله یک نفر رییس سمی که از بین حاضران انتخاب می گردد، اداره می شود. سپس به انتخای هیات رییسه مرکب از یک رییس، یک منشی و دو نفر ناظر اقدام می گردد. انتخاب به اکثریت نسبی به عمل می آید. رییس مجمع و ناظران از بین موسسین و پذیره نویسان انتخاب می گردند، ولی منشی جلسه ممکن است از بین آن ها نباشد.