ثبت برند زعفران

در این مقاله قصد داریم در مورد ثبت برند زعفران ، مزایا و مدارک مورد نیاز برای ثبت برند تجاری و موارد مربوط به آن را توضیح دهیم .
زعفران گیاهی است که محصول آن به دو صورت تر و خشک در همان ابتدای دوره رشد و نمو قابل برداشت و فروش است و ایران ، بزرگ ترین تولید کننده زعفران دنیا با 95 درصد کل تولید این محصول ارزشمند می باشد .