اسم برند

لیست اسامی خاص برای برند

راهنمای انتخاب اسم برند تجاری

یکی از کلیدی ترین مباحث در ثبت برند تجاری ، تبلیغات و فروش انتخاب اسم برند تجاری می باشد که دارای شرایط و ضوابط مختص به خود است .
اگر در انتخاب اسم برند این نکات و شرایط را در نظر داشته باشید ، به راحتی برند شما در میان مشتریان رواج پیدا می کند و موجبات توسعه و پیشرفت گسترش کار شما را فراهم می آورد .

برای ثبت برند خود ، با ما تماس بگیرید

02183320

نام تجاری یا همان برند پس از فروش محصول یا خدمات تنها موردی است که در ذهن مشتریان نقش می بندد و باعث می شود در خرید های بعدی محصول شما را انتخاب نمایند .

اطلاعات نادرست ، نا آگاهی در انتخاب اسم برند شما می تواند تأثیرات منفی قابل توجهی را در فروش و تبلیغات کالا یا خدمات شما داشته باشد .
چنانچه دانستن این قوانین و نکات در انتخاب اسم برند به شما کمک شایانی می کند .

پیشنهاد انتخاب اسم برند تجاری

قوانین انتخاب اسم برند

 • اسم برند مربوطه نباید بر خلاف قوانین و موازین شرعی باشد .
 • در صورتی که برند متمایز کننده کالا ، خدمات مربوطه نباشد ، امکان ثبت آن وجود نخواهد داشت .
 • نام برند نباید موجب گمراهی و به اشتباه افتادن مشتریان آن محصول یا خدمت در طبقه مربوطه گردد .
  یا به عبارتی دیگر در انتخاب اسم برند در نظر داشته باشید که عین یا مشابه علامت مربوطه نباید ب ه ثبت رسیده باشد. حتی در مواردی که ترجمه برند های ثبت شده را به عنوان اسم برند انتخاب نمایید و این امر موجب گمراهی مشتریان دیگری گردد ، قابل ثبت نیست .
 • بهره گیری از نشان های مملکتی و دولتی فقط در صورتی امکان پذیر است که مجوز مربوطه از مراجع ذی صلاح اخذ گردد .
 • اسامی و عناوینی که باعث فریب اذهان عمومی و سایرین شود نیز به عنوان یک نام تجاری نمی تواند به ثبت برسد .

همچنین در ثبت برند بخوانید :
اولین گام در ثبت برند تجاری ، انتخاب طرح مناسب با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به ثبت علامت تجاری می باشد .
به عنوان نمونه برند باید فاقد کلمات غیر متعارف باشد و از چارچوب و قواعدی خاص برای انتخاب نام برند بهره گیرید .

نکات کلیدی انتخاب اسم برند

 • پیش از انتخاب اسم برند با توجه به حوزه و گستره فعالیتی که در یکی از 45 طبقه علامت تجاری قرار می گیرد ، باید نامی مرتبط با محدوده فعالیتی تان پیدا کنید .
  بهتر است این اسامی خلاقانه باشد.
 • یکی از مهمترین مواردی که در انتخاب اسم برند باید به آن توجه نمود آن است که نام انتخابی باید انتقال دهنده مفهوم محصول یا خدمات مربوطه باشد .
 • نام انتخابی باید ساده و صریح باشد چنانچه دشوار بودن تلفظ ، نوشتار می تواند تأثیر منفی در فروش ، تبلیغات و به یاد ماندن آن در حافظه مشتریان داشته باشد .
 • نام برند نمایانگر یکی از ویژگی ها و نکات مثبت کالا یا خدمات شما می باشد پس بهتر است از نام هایی بهره بگیرید که به محض مشاهده آن ، ذهن مشتری متصور یکی از ویژگی های محصول شما باشد ، مانند شرکت آمازون که با شنیدن نام آن به یاد وسعت و بزرگی این مجموعه خواهید افتاد .
 • خاص بودن نام برند تاثیر به سزایی در تبلیغات شما دارد چنانچه متمایز بودن نام انتخابی مسئله بسیار اساسی است که نباید آن را نادیده گرفت .
 • در نظر داشته باشید در صورتی که می خواهید لاتین کلمه را نیز به ثبت برسانید بهتر است از کلمات پیچیده استفاده ننمایید .
 • از دیگر مسائلی که کمتر به آن توجه می شود آوا و شنیداری کلمه می باشد و اگر این ویژگی را در نظر داشته باشید برای همیشه برند تان در ذهن مشتریان حک خواهد شد .
 • انتخاب اسم برند با توجه به نکات ذکر شده بسیار آسان و راحت می باشد چنانچه این خدمت نیز در مؤسسه حقوقی نیک صورت می گیرد و پیش از ثبت برند ، اطلاعات کاملی در مورد برند های ثبت شده مشابه در طبقه مربوطه به متقاضیان ارائه می شود .

مقاله مرتبط :

ثبت شرکت در تهران

ثبت برند تجاری

 

لیست اسامی خاص برای برند ( اسامی لوکس و خلاقانه )

پیشنهاد نام برند با الف

ناممعنیناممعنی
آرﺗﺎننام برادر داریوشآراﯾﻪآرایش و زیبایی
آﺗﯽاسم پسرانه ترکیآدرﯾﻦنام یکی از پادشاهان روم
اﺗﮏرودآرﺗﯿﻦپاکی و تقدس
آرﺗﻤﯿﺎگونه هاآﯾﻨﺪهآتی ، آجل
اﯾﺘﻮکخبر خوشآواآواز ، بانگ
آﺳﺎن ﺑﺮآسانسورآﺑﺸﺎرآبی که به طور طبیعی از بلندی به پستی فرو می ریزد
اﺳﮑﺎناستقراراﻟﺒﺮزکوه بلند یا کوه بزرگ
آﭘﺎﻣﻪخوش رنگآرﻣﯿﺘﺎالهه نعمت
اﻃﻤﯿﻨﺎناعتماداﻓﺮوزافروختن
آﺑﻨﯿﮏآرﺗﻤﻦنام پسر بزرگ تر خشایار شاه
آﺗﯿﻪآیندهآذرانآتش ها
آﻣﯿﺘﯿﺲشاهدخت شاهدخت ایرانی نوه ی کیاکسار پادشاه ماداﻫﻮرااهورامزدا
آرﻣﺎنمراد ، خواسته ، ایدهاﻣﯿﺪآرزو
آرامخاموش، خلوتآذرآتش
آدﻧﯿﺲاسم دخترانه گلی به رنگ قرمزآرازارس
آزﻣﺎآزمایندهاﯾﮑﺎداستوار کردن
آﻻﻟﻪلالهاﺧﺘﺮستاره
آذرﺧﺶرعدآﮔﻮرخشت پخته
اﯾﺴﺘﺎبی حرکت ، راکدآﮐﺎمپشته ها ، تپه ها
آﯾﺴﺎناسم دختر ، همانند ماهآرﻣﯿﻦمرد همیشه پیروز
اﻧﺮژیتوان ، کارمایهآرادنام فرشته ای است موکل بر دین
آﺳﺎکنام شهر در زمان ساسانیاناﯾﺮﺳﺎسوسن
آرﯾﻮنام یکی از سرداران بزرگ هخامنشیانآﺳﺎنساده
ارمبهشتاﺑﻨﯿﻪخانه ها
اﻃﻠﺲنقشه ، پرنیاناﻧﺪﯾﺸﻪپندار
آرﺗﺎپاک، نام پهلوان ایرانیآداکجزیره
اﯾﻠﯿﺎنام حضرت علی (ع) در توراتاﺑﺮﯾﺰ
اﻓﺸﺎنپراکندگیاﺑﺮﯾﺸﻢپیله
اﯾﺪهآرمان ، اندیشهآﺗﺎﺑﻮ
آزادآزده ، حرآذرﯾﻦآتش رنگ
ارﮐﯿﺪهگلی با رنگهای درخشاناﺳﮑﺎناستقرار
آروﯾﻦآزمایشآرﺷﯿﺖمهربانی
آﻧﯽبلافاصلهاﻓﺮااسپندان
اﺑﺘﮑﺎرابداع ، اختراعاﻃﻤﯿﻨﺎنآرامش
آﺗﺮﯾﻦآتشینارژناز شخصیت های شاهنامه
آﯾﺮﯾﺎآریاآوﯾﮋهخالص
اﻟﻤﺎسسنگی بی‌رنگ، گران‌بهااﮐﺴﯿﺮکیمیا
آﺳﯿﺎدستگاهی که به‌وسیلۀ آن غلات را آرد کنند.آﻟﯿﺎژهم جوش
اﮐﺴﯿﻦآﻓﺎقجهان
آﭘﺎداﻧﺎبارگاه پادشاهان ایرانیآﻣﺎﺗﯿﺲکوارتز شفاف به رنگ بنفش یا صورتی
اﺳﭙﺎداﻧﺎنام قدیم اصفهانآﻓﺘﺎبخورشید
ارﺷﯿﺎعرشاﻟﻮﻧﺪنام یک کوه
اﻓﺮﻧﺪفر و نیکوییآﺑﺎدﯾﺲنام یکی از پزشکان دوره هخامنشی
آﻻننام مملکت و قومی نزدیک به ارمینیهاﯾﻤﻦدر امان ، سالم
آﭘﺎﻣﻪخوش آب و رنگآﺑﺘﯿﻦنام پدر فریدون

پیشنهاد نام برند با ب

ناممعنیناممعنی
ﺑﺎرانبارشﺑﺮﻫﺎنحجت ، دلیل
ﺑﺎدﯾﺰنام دهی در کرمانﺑﻬﻨﻤﺎ
ﺑﻬﺴﺎدختر زیباروﺑﮑﺮباکره
ﺑﺎرﺑﺪپرده دارﺑﻬﯿﻨﻪبهترین
ﺑﻠﻮرشیشهﺑﻬﺎرآبسال
ﺑﺎﻣﺪادصبحﺑﺎﺗﺮنام مردی مجهول
ﺑﺮدﯾﺎبلند پایهﺑﻬﺒﻮدتندرستی
ﺑﻠﻮطمازوجﺑﺮﺗﺮافضل
ﺑﻬﮑﺎرﺑﯿﻨﺶبصیرت ، بینایی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞفرامرزیﺑﺮﺳﺎمنام یکی از سرداران یزگرد ساسانی
ﺑﺴﭙﺎرسفارش کردنﺑﯿﺴﺘﻮنمحل عبادت خدا
ﺑﯿﻨﺶبصیرت ، بیناییﺑﺎرﮐﺎوموزون ، هماهنگ

پیشنهاد نام برند با پ

ناممعنیناممعنی
ﭘﺮﺗﻮاشعهﭘﯽاساس
ﭘﺨﺖطبخﭘﯿﺸﺮوپرچمدار
ﭘﺮﻫﻮنهالهﭘﯿﺸﺘﺎزمقدم
ﭘﯿﺎمپیغامﭘﺮﮔﺎستلاش کردن و درهم آویختن
ﭘﻮﯾﺎروانﭘﺘﺮوگرما رود
ﭘﺪﯾﺪهمظهرﭘﻬﻨﻪعرصه
ﭘﺎرﺗﯿﺎنﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
ﭘﺎدنگهبانﭘﺎرﺳﻮﻣﺎشسرزمین شاهان پارسی
ﭘﺎرﺳﺎبا تقواﭘﺎرتموسسین دولت اشکانی
ﭘﻮﯾﺶهدهدﭘﺮدﯾﺲبهشت
ﭘﺎرﻣﯿﺪانام دختر بردیا ونوه کوروشﭘﮋواکانعکاس
ﭘﺎﮐﺎنطاهرانﭘﺮدﯾﺴﺎنمنطقه ای در قم
ﭘﺎرﺗﺎکپارتاسن ولایتی بجانب جنوب شرقی سغدﭘﺎرﺳﯿﺲشکل یونانی پارسی
ﭘﺎرﺳﻪگداییﭘﯿﻤﺎنتعهد
ﭘﻮﯾﺎنروانﭘﺎراﮐﺲمهندس معمار در زبان هخامنشی
ﭘﯿﺮوزبرندهﭘﺎﻧﯽآب
ﭘﯿﺸﮕﺎمپیش آهنگ

پیشنهاد نام برند با ت

ناممعنیناممعنی
ﺗﺪﺑﯿﺮچاره اندیشیﺗﺎواقدرت قوت توانایی
ﺗﺤﺴﯿﻦستایشﺗﺎوبرهان
ﺗﯿﻮابی پرواییﺗﯿﺎراآراینده ی چشم
ﺗﺘﯿﺲالهه دریاﺗﯿﻔﻮسمحرقه
ﺗﻮﮐﺎنپرنده ای با منقار بزرگﺗﺮﻧﮓبانگ کمان است
ﺗﻤﺪنشهرنشینیﺗﺮﻧﻢزمزمه
ﺗﻨﺪﯾﺲپیکرﺗﯿﺴﺎخالص
ﺗﺎجافسرﺗﯿﻮابی پروایی
ﺗﻮﺳﻌﻪگسترشﺗﺪاوماستمرار
ﺗﯿﺮاژهرنگین کمانﺗﺮازهم سطح
ﺗﺮﻧﺞبالنگ

پیشنهاد نام برند با ج چ ح خ

ناممعنیناممعنی
ﺟﻮانبرناﺟﺎوﯾﺪپایدار
ﭼﯿﺴﺘﺎنام فرشته دانش و معرفتﭼﺎﺑﮏچالاک
ﺣﺮارتگرماﺧﻼقآفریننده
ﺧﺎورشرقﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪآسیای باختری

پیشنهاد نام برند با د ذ

ناممعنیناممعنی
داﺗﮏداﻧﺎخردمند
درﺳﺎگران قیمت و ارزشمنددﻧﺎنام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس
درﻧﯿﮑﺎبه معنای مروارید خوبدﯾﺒﺎابریشمی
داراتوانگردﻣﺎﮐﺎر
داﻧﺶاندیشهداﻣﻮندشت و صحر
دارﻣﺎناز شخصیتهای شاهنامهدرﺧﺸﺎنتابان
درﯾﺎاقیانوسدﮐﺎﻣﻮﻧﺪدهی از خرم آباد
درﻧﺎپرندهدﻟﻮارنام شهری در استان بوشهر
دیبنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادهادﯾﺪهچشم
دﻟﺴﺘﺎندلبر

پیشنهاد نام برند با ر

ناممعنیناممعنی
راﺷﯿﻦسر سبز و خرم و با طراوتراﺷﺎسرسبز و خرم و با طراوت
رﻋﺪآسمان غرهرﺧﺴﺎرچهره
رواقایوانرﺿﻮانبهشت
روژانروزهارزاسنام دلاور ایرانی
راﻣﺶخنیاروﻧﯿﮑﺎزیبا روی
روﻧﺎکروشنراﯾﺤﻪبو
راﺣﯿﻞدر عبری گوسفندرﺳﺘﺎکزاده ی درخت مو
روﻫﺎمنام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسیرﻫﺠﻮ
روﯾﺎاحلامرﺳﺎمتصویرگر
روﯾﺶبالشراﺳﯿﻦشاعر فرانسوی
راﮔﺎروﯾﺎنروینده
رادﯾﻦجوانمردرادﻣﻬﺮخورشید بخشنده
رادجوانمردرﻓﺎهآسایش
رﺳﺎپختهراﯾﺎننام کوهی در حجاز
رﻫﭙﻮﯾﺎنجستجو کنندگانراﯾﺎفکر، اندیشه، تأمل
رﻫﭙﻮجستجو کنندهروﭼﯽدهی است از دهستان زیبد بخش شهرستان گناباد
رﻫﺎمنام پسر گودرز پهلوان ایرانیراموحشی ، سرکش
راﯾﮑﺎمحبوب و مطلوب

پیشنهاد نام برند با ز ژ

ناممعنیناممعنی
زﻣﺎندورانزرﯾﻦزرگون
زﯾﮕﻮراتزاﮔﺮسنام رشته کوهی که از مغرب ایران تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد
زﻧﮕﺎننام شهریست مابین قزوین و تبریززرﭼﯿﻦ
زاوﯾﻪکنجژرفعمیق

پیشنهاد نام برند با س

ناممعنیناممعنی
ﺳﭙﻨﺪاسفندﺳﯿﻤﺮغعنقا
ﺳﮕﺎلاندیشهﺳﻮﺷﯿﺎننجات دهنده
ﺳﺮامنام قله یک کوه که از ایران و عراق عبور می کندﺳﺮآﻣﺪبرجسته
ﺳﻠﯿﻢمطیعﺳﻼﻣﺖبهداشت
ﺳﺎﻋﯽتلاشگرﺳﺎﭘﺮا
ﺳﺒﻼننام کوهی در آذربایجانﺳﭙﯿﺪسفید
ﺳﻮرﻧﺎشهناﺳﺮزﻣﯿﻦاقلیم
ﺳﺎﺣﻞکناردریاﺳﺪﯾﺪمحکم
ﺳﺮودرخت سروﺳﯿﺎلجاری
ﺳﻬﯿﻞروشن ترین ستاره ی صورت فلکی کشتیﺳﺎﻣﺎنکران
ﺳﺮوشفرشتهﺳﭙﻬﺮآسمان
ﺳﺎروجآهک خاکستر آمیختهﺳﯿﻮاندهی از شهرستان خوی
ﺳﻮرنهجومﺳﺎﺗﯿﺎرنام یکی از سرداران داریوش
ﺳﮑﻮنتوقفﺳﻮرﯾﻦتوانا
ﺳﺎرﯾﻨﺎخالصﺳﻤﺎآسمان
ﺳﺘﺎرهاخترﺳﭙﻨﺘﺎپاک و مقدس
ﺳﺘﺎﯾﺶآفرین

پیشنهاد نام برند با ش

ناممعنیناممعنی
ﺷﺎﯾﺎنبرازندهﺷﯿﮏدلپذیر
ﺷﻤﺲخورشیدﺷﻔﺎالتیام
ﺷﻌﻠﻪشرارهﺷﺮﯾﻒارجمند
ﺷﯿﺪحیلهﺷﯿﻤﯽکیمیا
ﺷﻤﯿﻢخوشبو

جهت انتخاب نام شرکت میتوانید به صفحه اسم شرکت مراجعه نمایید.

سامانه ثبت شرکت نیک
مشاوره انتخاب اسم برند تجاری

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از ثبت برند تجاری  و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02187790 تماس حاصل فرمایید.