ارکان شرکت سهامی

در این مطلب قصد داریم در مورد ارکان شرکت سهامی ، مجامع تشکیل جلسات ، ضمانت اجرا کیفری و مدنی و موارد مربوط به آن بپردازیم .
به طور کلی سازمان ها در شرکت سهامی به سه دسته اصلی تقسیم می گردد که تشکیل دهنده ارکان شرکت سهامی است و باید پیش از هر چیزی مورد توجه قرار گیرد .
مدیران شرکت ها پیش از ثبت تغییرات شرکت باید اطلاعاتی کامل در زمینه ارکان شرکت سهامی و انواع مجامع داشته باشند تا از صرف وقت و هزینه های اضافی جلوگیری کنند .

سازماندهی ارکان شرکت سهامی

همان طور که ذکر شد این شرکت طبق قانون تجارت ایران 3 رکن می باشد که عبارتند از :

  •  رکن تصمیم گیرنده « مجمع عمومی »
  • کن اداره کننده شرکت « هیئت مدیره »
  • رکن نظارت کننده « بازرسان »