دفاتر تجاری

نیلوفر ربیعی 3 روز قبل

ایا در عمل تجار دارای دفاتر تجاری ماده 6 می باشند اگر نه به جای آن معاملات خود را چگونه ثبت میکنند؟ آیا قوه قضاییه از اختیار خود برای تصویب آیین نامه به موجب ماده 6 قانون تجارت استفاده کرده است

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ