اردیبهشت 06
ثبت شرکت اولین گام درست در شروع یک کسب و کار اقتصادی است. خواه شما دارای شرکاء متعدد باشید و خواه به صورت فردی قصد شروع یک کار را دارید. بهتر است که کسب و کار خود را در قالب یکی از انواع ثبت شرکت ها که مناسب شماست راه اندازی نمایید. پس گام نخست … Continue reading اخذ کد اقتصادی
اردیبهشت 06
ثبت شرکت اولین گام درست در شروع یک کسب و کار اقتصادی است. خواه شما دارای شرکاء متعدد باشید و خواه به صورت فردی قصد شروع یک کار را دارید. بهتر است که کسب و کار خود را در قالب یکی از انواع ثبت شرکت ها که مناسب شماست راه اندازی نمایید. پس گام نخست … Continue reading رتبه بندی شرکت
اردیبهشت 06
ثبت تغییرات شرکت در طول حیات شرکت، ممکن است قوانین حاکم بر شرکت تغییر کند یا برای آن که شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی – تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد. این موارد، وضعیت خاص جدیدی … Continue reading ثبت تغییرات شرکت
پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ