خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت تجارتی عبارت از آنست که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجارتی انجام می دهند و سود وزیان حاصله را تقسیم می کنند.
با تشکیل یک شرکت تجاری، وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید. آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را از شرکت مدنی متمایز می کند، را می توان به شرح ذیل فهرست کرد :
الف – دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکاء
با تشکیل یک شرک تجاری، حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.
لذا صاحبان سرمایه یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.
برای نمونه، یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاَ در یک زمینه مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.
ب- استقلال مالی
با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه همان شرکت مشخص می کند، هیچیک از شرکاء حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه نظارت بر امور شرکت توسط شرکاء از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.
ج- اقامتگاه قانونی
نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک ” شخصیت حقوقی ” مستقل می شود، لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت ، یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود. در نظام های حقوقی مختلف در جهان، مکان های مختلفی به عنوان اقامتگاه قانونی هر شرکت فرض گردیده است.
در ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که ( اداره امور ) شخص حقوقی در آن جا باشد. ولی ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی ( مرکز عملیات ) آن ها تعیین شده است. لذا از لحاظ حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود. زیرا در مورد اشخاص حقوقی ، خصوصاَ شرکت های تجاری، معمولاَ ( محل اداره امور ) که معمولاَ دفتر مرکزی نامیده می شود، با ( مرکز عملیات ) که معمولاَ کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است، تفاوت وجود دارد . در رابطه با این تعارض قانونی، حقوقدانان نظرات مختلفی ارائه کرده اند، لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانونی مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.
لذا اقامتگاه هر شرکت تجاری، مرکز اداره امور آن است و کلیه ابلاغ های قانونی، دادخواست ، اظهارنامه و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود. .
د- تابعیت شرکت های تجاری
با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن ، مساله تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.
در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد. در کشور ما ایران، طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی ( از جمله شرکت ها ) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در آن کشور می باشد. لذا شرکتی که مرکز اداره امور آن در ایران واقع باشد، دارای تابعیت ایرانی است ، ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.