خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی ، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها ، با رعایت قانون مزبور تشکیل می شود.
لازمه وجود قانونی تعاونی ها ثبت آن است. مرجع ثبت تعاونی ها در تهران ” اداره کل ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” اداره ثبت ” واقع در مرکز اصلی تعاونی  می باشد.
برای درک دقیق این شرکت ، در ذیل به مهم ترین قواعد تاسیس و ثبت شرکت تعاونی می پردازیم.

  • ویژگی های تاسیس و ثبت شرکت های تعاونی

1. شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.
2. شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای سه رکن مجامع عمومی، هیئت مدیره و بازرسی است.
3. فقط اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی می توانند به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند و به عضویت آن درآیند.
4. حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تصویب می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.
5. شرایط عضویت در تعاونی ها به شرح ذیل است :
– تابعیت جمهوری اسلامی ایران
– عدم ممنوعیت قانونی و حجر
– خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
–  درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
– عدم عضویت در تعاونی مشابه
6. هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت  می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشد.
7. سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.
8. برای تاسیس هر تعاونی باید هیاتی به نام ” هیات موسس ” تشکیل شود .
9. هیات موسس باید طرحی به عنوان ” طرح توجیهی ” یا ” طرح پیشنهادی ” تهیه کند. این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی است.
10. هیات موسس باید نماینده تام الاختیاری برای معرفی به اداره تعاون تعیین کند.
11. هیات موسس پس از دریافت موافقتنامه تشکیل ، باید ظرف دو ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد.
این اقدامات به شرح ذیل است :
الف – دریافت مجوز
ب- تکمیل اساسنامه
ج- افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تاسیس
د- دعوت از افراد واجد شرایط جهت عضویت
ه- دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی آورده های غیرنقدی داوطلبان عضویت
و- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
ز- ثبت نام داوطلبان نامزدی عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
ح- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به اداره تعاون و درخواست معرفی ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی
ی- تشکیل اولین مجمع عمومی و انجام امور مقدماتی
12. اولین هیات مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.
13. اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
14. خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.
15. مسئولیت مالی اعضاء در شرکت های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد، مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
16. شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، مانند سایر اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا آخر ماه هر سال، به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم کنند و مالیات تعلق گرفته را پرداخت کنند.
17. برای ثبت هر تعاونی لازم است مجوز ثبت صادر شود.
18. اداره ثبت بعد از ثبت تعاونی، موضوع را به وسیله درج آگهی در ” روزنامه رسمی ” به اطلاع عمومی می رساند.
19.  شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معافند.
20. هیات مدیره تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.