خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

سهام جمع سهم است. در شرکت های سهامی سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم می گردد که به این قطعات مساوی سهم گفته می شود. سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی می باشد. کلمه سهام ویژه شرکت های سهامی است و در سایر شرکت ها از عبارت ” سهم الشرکه ” استفاده می شود، از همین رو به شرکاء در شرکت های سهامی، ” سهامدار ” نیز اطلاق می گردد.

  • اقسام سهم

1- سهم بانام : سهامی که مالک آن مشخص و معلوم است و ملک شخصی شناخته می شود که سهام به نام او در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده است.
2- سهم بی نام : سهامی که مالک آن مشخص و معلوم نیست و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

  • نقل و انتقال سهام :

در این زمینه باید بین سهام بانام و سهام بی نام قائل به تفصیل شد :
1- نقل و انتقال سهام بانام : در این باره نکات ذیل حائز اهمیت است :
– انتقال آن باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده او، باید آن دفتر را امضاء کنند. ( ماده 40 ل. ا. ق. ت )
– اگر تمام مبلغ اسمی سهام تادیه نشده باشد، نشانی کامل منتقل الیه نیز در دفتر ثبت سهام شرکت درج می گردد و به امضاء منتقل الیه یا نماینده او می رسد. هر گونه تغییر اقامتگاه بعدی نیز باید به همین ترتیب به اطلاع شرکت برسد. ( ماده 40 ل. ا. ق. ت )
– از این پس منتقل الیه، سهامدار فرض می گردد و تعهدات ناشی از سهم گریبانگیر او می شود. ( ماده 40 ل. ا. ق. ت )
– اگر انتقالی بدون رعایت این شرایط صورت گیرد، در برابر شرکت یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. ( ماده 40 ل. ا. ق. ت ) توجه داشته باشید که این انتقال در رابطه با متعاملین ( انتقال دهنده و منتقل الیه ) واجد تمام آثار خود می باشد.
2- نقل و انتقال سهام بی نام : این سهام به صورت سند در وجه حامل است. نقل و انتقال آن به صرف قبض و اقباض صورت می گیرد و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. ( ماده 39 ل. ا. ق. ت )
سوال : منظور از نماینده انتقال دهنده یا نماینده منتقل الیه در نقل و انتقال سهام شرکت چیست ؟
1- نماینده ممکن است نماینده قراردادی شخص باشد : مانند وکیل که به موجب قرارداد نمایندگی موکل را کسب می کند.
2- نماینده ممکن است نماینده قانونی شخص باشد : مانند ولی قهری ( پدر یا جد پدری ) که به موجب حکم قانون نمایندگی مولی علیه را کسب می کند.
3- نماینده ممکن است نماینده قضایی شخص باشد : مانند قیم که به موجب رای دادگاه نمایندگی محجور را کسب می کند.
4- نماینده ممکن است نماینده ایقاعی شخص باشد : مانند وصی که به موجب ایقاع وصیت عهدی نمایندگی شخصی را کسب می کند.
سوال : آیا نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی گردد ؟
1- در شرکت سهامی عام : با توجه به ماده 41 ل. ا. ق. ت در شرکت سهامی عام نمی تواند منوط به موافقت مدیران گردد.
2- در شرکت سهامی خاص : قانون در این باره ساکت است. اما با توجه به اینکه قانونگذار درباره شرکت های سهامی خاص سکوت کرده است و درباره شرکت سهامی عام در ماده 41 ل. ا. ق. ت بیان حکم نموده است، می توان از این ماده مفهوم مخالف گرفت و بیان کرد که در شرکت های سهامی خاص، نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی سهامداران گردد. البته واضح است که نقل و انتقال سهام بانام می تواند منوط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی گردد چرا که نقل و انتقال سهام بی نام به صرف قبض و اقباض به عمل می آید و در شرکت منعکس نمی شود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه ثبت نیک ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.