خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

سهام جمع سهم است و شرکت زمانی تحقق پیدا می کند که دارای سرمایه ای باشد و سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می گردد که هر یک را یک سهم می نامند و همانطوریکه ماده 24 قانون تجارت می گوید ” سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد …” و در سایر شرکت ها سهام هر شریک را سهم الشرکه هم می گویند ولی در شرکت سهامی فقط به لفظ سهم بسنده می کنند.
سهام شرکت ممکن است به صورت زیر باشد :
1- سهم بی نام
2- سهم بانام
3- سهم ممتاز

  • تبدیل سهام بی نام به بانام

تبدیل سهام ممکن است به موجب تجویز یکی از دو مرجع ذیل رخ دهد :
1- مقررات اساسنامه
2- بنا بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده رخ دهد.
نکات مهم در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام :
1- مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد در سه نوبت و هر یک به فاصله 5 روز منتشر می گردد. ( ماده 44 ل.ا.ق.ت )
2- به سهامداران مهلتی داده می شود که نباید کمتر از 6 ماه از تاریخ اولین آگهی باشد، تا در این مدت برای تبدیل سهام به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح می گردد که پس از انقضاء مدت ، سهام بی نام ، باطل تلقی می گردد. ( ماده 44 ل. ا. ق. ت )
3- پس از انقضاء مدت مزبور، شرکت مرجع ثبت شرکت ها را کتباَ از این امر مطلع می کند، تا مراتب به ثبت برسد و آگهی شود. ( ماده 48 ل. ا. ق. ت )
4- سهام بی نامی که ظرف مدت مذکور در آگهی به شرکت تسلیم نگردد، باطل می گردد و معادل آن سهام بانام صادر می گردد و از طریق بورس یا حراجی فروخته می شود. ( ماده 45 ل. ا. ق. ت )
5- برای حراج، آگهی حراج باید حداکثر تا یک ماه پس از انقضاء مهلت 6 ماهه مذکور، و فقط برای یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد ، چاپ گردد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل 10 روز و حداکثر یک ماه است. ( ماده 45 ل. ا. ق. ت )
6- در صورتی که در تاریخ تعیین شده در آگهی ، سهام فروش نرود ، حراج تا دو نوبت قابل تجدید است. ( ماده 45 ل. ا. ق. ت )
7- اگر پس از تجدید فروش نیز سهام شرکت به فروش نرسد، صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند، می توانند :1/ به ترتیب مراجعه به شرکت از حاصل فروش سهامی که فروخته شده است، به نسبت سهام بی نام خود ، وجه نقد دریافت کنند یا 2/ برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل کنند ، البته این اختیار تا جایی است که برای شرکت هم وجه نقد و هم سهم فروخته نشده باقی مانده باشد. ( نبصره ماده 46 ل. ا. ق. ت )
8- از حاصل فروش سهام ، ابتدا هزینه های صورت گرفته مانند هزینه آگهی حراج یا کارمزد کارگزار بورس کسر می گردد و مازاد آن توسط شرکت در یک حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. ( ماده 46 ل. ا. ق. ت )
9- اگر ظرف 10 سال از تاریخ فروش، سهام بی نام باطل شده به شرکت مسترد گردد، مبلغ سپرده و بهره آن به سهامدار سابق مسترد می شود و در غیر اینصورت وجوه باقیمانده در حکم مال شخص بلاصاحب بوده و از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل می گردد. ( ماده 46 ل. ا. ق. ت )
10- پس از تبدیل همه سهام بی نام به بانام ، شرکت مرجع ثبت شرکت ها را کتباَ از این امر مطلع می کند تا مراتب به ثبت برسد و آگهی شود. ( ماده 48 ل. ا. ق. ت )
11- دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکنند ، نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی ندارند. ( ماده 49 ل. ا. ق. ت )
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت نیک ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.