خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم اقدامات قبل از ثبت موسسات غیرتجاری ، مدارک و موارد مربوط به ثبت موسسات غیر تجاری را به طور کامل عنوان کنیم چنانچه اگر قصد انجام فعالیت تجاری و کسب سود از طریق این فعالیت را دارید باید اقدام به ثبت شرکت نمایید .
مطابق قانون ، تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، موسساتی هستند که جهت مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ها ممکن است قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند .

بنابراین در تشخیص موسسات تجاری از غیرتجاری ما نباید قصد انتفاع یا عدم قصد انتفاع را در نظر بگیریم بلکه باید گفت که در ماده منظور از مقاصد غیرتجاری ( موضوع فعالیت ) موسسات می باشد که این موضوع فعالیت باید امور غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی و … باشد .

اقدامات قبل از ثبت موسسات غیرتجاری 

اقدامات قبل از ثبت موسسات غیرتجاری

 • حداقل تعداد شرکاء که برای مؤسسات در نظر گرفته ‌شده است ، ۲ نفر می‎‎باشد و حداکثر بدون محدودیت می باشد .
 • حداقل سرمایه جهت ثبت موسسه یکصد هزار تومان می باشد .
 • موسسه دارای مجمع عمومی فوق العاده و عادی می باشد و اعضای هیات مدیره را مجمع عمومی عادی تعیین می کند .
 • در موسسات غیر تجاری انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد .
  حداقل تعداد مدیران در این موسسات 2 نفر عضو می باشد که می بایست به سن قانونی 18 سال رسیده باشند .
 • موسسات غیرتجاری نیز باید به ثبت برسند و برای ثبت آن ها تسلیم اظهارنامه همراه ضمائم در دو نسخه به اداره ثبت شرکت ها ضروری است .
 • ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد .
  همچنین ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد .
  اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل موسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام دارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آن ها خواهد نمود .
 • اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود باشد .
 • تشکیلات مذکور می توانند تحت عناوین انجمن ، بنگاه ، موسسه ، کانون و نظایر آن تاسیس شوند لیکن استفاده از عناوینی که مختص تشکیلات دولتی است نظیر سازمان ، وزارت یا اداره و دایره میسر نیست .
 • انحلال موسسات می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حکم دادگاه باشد .
 • تصفیه به وسیله مدیر یا مدیران شرکت بر طبق اساسنامه می باشد .
  اگر متصدی تصفیه تعیین نشده باشد در صورت انحلال اختیاری مجمع عمومی فوق و در صورت انحلال اجباری دادگاه آن را تعیین می کند .
 • تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معیت خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و شرایط ثبت این قبیل موسسات نیز به موجب نظامنامه وزارت مذکور تعیین می شود .

 

مدارک و اقدامات قبل از ثبت موسسات غیرتجاری

مدارک ثبت موسسات غیرتجاری :

 • اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها و تکمیل و امضا توسط شرکاء
 • تنظیم اساسنامه حداقل دو جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء یا اعضا ( اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود باشد ) .
 • تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل دو نسخه
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
 • اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • چنانچه موسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی ( دو نسخه )
 • ارائه اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد .

 

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای اقدامات قبل از ثبت موسسات غیرتجاری

شما میتوانید جهت آگاهی در مورد اقدامات قبل از ثبت موسسات غیرتجاری و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .