خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکاء ، طریقه اداره  ، اساسنامه ، شرکتنامه و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود را توضیح دهیم .
شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکاء می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود .

اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

کلیات اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

به موجب ماده 95 ق . ت ، شرکت با مسئولیت محدود الزاما برای امور تجاری تشکیل می شود ، اما به موجب ماده 2 لایحه قانون تجارت ، شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود .

نکات اساسی در شرکت با مسئولیت محدود :

 • در قانون تجارت ، برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است ، با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد . ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ) .
 • حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد . ( برخلاف شرکت های سهامی اولا مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند و ثانیا مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ) .
 • اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند .
 • در نام شرکت با مسئولیت محدود ، می بایست عبارت با مسئولیت محدود قید شود و در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.
  همچنین ، در نام شرکت نبایستی اسم هیچ یک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت .
 • در شرکت با مسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود ، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .
 • مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر باید تعیین شود که اولین وظیفه آن ها ، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیر نقدی می باشد.
  این هیئت می بایست دفاتر ، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید .

زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی عام و خاص تشریفات پیچیده ای ندارد و به موجب ماده 96 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .
در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود .

در ماده 115 ق . ت برای اشخاصی که به طور غیرواقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند ، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است .
در شرکت سهامی لحظه ایجاد شخصیت حقوقی ، قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان می باشد و پرداخت تمام سرمایه ایجاد شرکت نیست و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه کفایت می کند .

مسئولیت شرکاء و اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت شرکاء

مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود ، فقط تا میزان ( نه نسبت ) سرمایه خود در برابر قروض و تعهدات شرکت است ، زیرا شرکت با مسئولیت محدود از شرکت های سرمایه ای می باشد . مثلا با فرض وجود 4 شریک و 100 میلیون سرمایه برای هر شریک ، شرکت یک میلیارد بدهی داشته باشد ، مسئولیت شرکاء فقط تا میزانی است که در شرکت وارد کرده اند و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارند و امکان مراجعه طلب کاران به شرکاء نیز وجود ندارد .

پس از انحلال شرکت نیز ، حتی به میزان سرمایه امکان مراجعه به اموال شخصی شرکای شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که به مسئولیت تضامنی یا ضامن بودن شریک تصریح شده باشد ، مانند 101 ق . ت

از نظر نوع مسئولیت ، میان شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی شباهت وجود دارد اما باید توجه کرد که در ماده یک لایحه ، حد مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد زیرا در شرکت سهامی سرمایه به سهام تقسیم می شود .

اساسنامه و شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکتنامه قرارداد تشکیل شرکت است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود .
اساسنامه قانون اداره شرکت است که به عقیده دکتر اسکینی در شرکت با مسئولیت محدود ، اساسنامه برخلاف شرکت سهامی الزامی نمی باشد ، البته این نظر قابل تامل است زیرا به موجب ماده 108 ق . ت روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است .
در شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط ، اساسنامه الزامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است .

اداره شرکت و اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اداره شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده 104 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد .
لذا مدیر با مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند چند حالت داشته باشند :

 • از بین شرکاء و حقوق بگیر شرکت
 • از بین شرکاء بدون اخذ حقوق
 • خارج از شرکاء و حقوق بگیر
 • خارج از شرکاء بدون اخذ حقوق

ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است که مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.
هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است .

بطلان شرکت با مسئولیت محدود

به موجب ماده 100 ق . ت ، هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند .

در موارد ذیل شرکت با مسئولیت محدود باطل است :

 • اگر تمام سهم الشرکه نقدی تادیه نشود و یا تمام آورده غیر نقد تقویم یا تسلیم نشود .
 • عدم تعیین آورده غیر نقد
  رفع موجبات بطلان توسط شرکاء موجب می شود که شرکت تشکیل شود اما شرکت از روزی تشکیل شده محسوب می شود که موجب بطلان مرتفع شود نه از روزی که شرکاء شرکت را تشکیل شده اعلام کرده اند .
  اشخاص ذینفع نیز می توانند از آثار بطلان تا قبل از تاریخ برطرف شدن موجب بطلان استفاده کنند .
مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 1. دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 2. دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
 3. دو جلد اساسنامه تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
 5. دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
 6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ،مدیران و هیئت نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از دوازده نفر باشد )
 7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل
 8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهام دار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 9. معرفی نامه نمایندگان ، در صورتی که سهام داران و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 10. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد .
 11. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد .

سامانه ثبت شرکت نیک

مشاوره اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شما میتوانید جهت آگاهی در مورد اقدامات پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .