خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

از اقدامات اولیه برای تاسیس شرکت تصمیم گیری جهت تعیین موضوع شرکت می باشد.موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد .

  • ضرورت و نحوه تعیین موضوع فعالیت شرکت :

شرکا ممکن است با توجه به تخصص و امکانات خویش و شرایط بازار، موضوع محدودی را برای فعالیت شرکت تجاری برگزینند . مثلاَ موضوع شرکت را تولید و فروش مجتمع های مسکونی قرار دهند. مفهوم چنین توافقی آن است که شرکا صرفاَ برای انجام همین فعالیت اقتصادی آورده خویش را در معرض خطر قرار داده اند. متقابلاَ ممکن است شرکا فعالیت معینی را مد نظر نداشته و موضوع فعالیت شرکت را انجام هرگونه فعالیت شرکت، همین معنا را اراده کنند، بنابراین ، تعیین موضوعی وسیع نظیر ” انجام هرگونه فعالیت سودآور ” را نمی توان منشاء غرر دانست. به علاوه ، گستردگی و وسعت موضوع فعالیت شرکت را نمی توان منشاء ورود زیان به اشخاص ثالث نیز دانست زیرا آنچه برای اشخاص ثالث اهمیت دارد صلاحیت شخص برای انجام فعالیتی معین است و نباید صلاحیت شرکت تجاری برای انجام فعالیتی معین را با موضوع فعالیت شرکت یکی دانست.

  • مطالعه قانون راجع به موضوع فعالیت شرکت

قانون تجارت راجع به نحوه تعیین موضوع فعالیت شرکت حکمی ندارد اما لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 8، تعیین موضوع شرکت به طرز صریح و منجز را از مندرجات الزامی طرح اساسنامه شرکت سهامی عام دانسته است. تاکید بر ضرورت صریح و منجز بودن موضوع در این نوع شرکت به جهت رعایت احتیاط نسبت به حفظ حقوق پذیره نویسان است که معمولاَ سرمایه های کوچک خویش را در معرض خطر قرار می دهند. بنابراین بیان شفاف و خالی از ابهام موضوع فعالیت شرکت مورد توجه مقنن است و نه لزوماَ محدو.د بو.دن آن به فعالیتی معین.
معذلک به نظر می رسد که تفسیر مرجع ثبت شرکت ها جز این است و پدید آورندگان هر یک از انواع شرکت خود را ناگزیر از تکلفی بیهوده دانسته و کم و بیش نظاهر به معیت و محدود بودن موضوع فعالیت شرکت می نمایند هر چند که در بسیاری موارد خواسته مشترک شرکا انجام هر گونه فعالیت سودآور است.
آیا موضوع شرکت محدود به معاملات تجاری است ؟
منطقاَ قالب شرکت تجاری برای هرگونه فعالیت سودآور تولیدی یا خدماتی مناسب است هر چند که این اعمال عرفاَ تجارت محسوب نگردند مانند خدمات پزشکی، خدمات حقوقی و یا زراعت.

  • مطالعه قانون

ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد :
” شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشند “.
این ماده صراحتاَ محدودیت موضوع فعالیت شرکت های سهامی به اعمال احصا شده در ماده 2 قانون تجارت را از میان برداشته و انجام هر گونه فعالیت سودآور را در این قالب پذیرفته است. متقابلاَقانون تجارت قید ” برای امور تجاری ” را در تعریف هر یک از انواع شرکت به کار برده است. مثلاَ ماده 94 مقرر می دارد :
” شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده …”
ظاهر این حکم و احکام مشابه دلالت بر آن دارند که از منظر قانون تجارت قالب شرکت تجاری صرفاَ برای امور تجاری احصا شده در ماده 2 طراحی شده است و برگزیدن سایر موضوعات مانع از ایجاد شرکت تجاری مورد نظر شرکا خواهد شد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت نیک، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.