خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

قانون تجارت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را به دو گروه تقسیم کرده است: شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری
شرکت ها معمولاً برای مقاصد انتفاعی تشکیل می شوند بنابراین از نظر قانون تجارت، یا اصلاً تاسیس شرکت برای مقاصد غیرتجاری ممکن نیست (مانند شرکت های بامسئولیت محدود و تضامنی) و یا اینکه حتی اگر موضوع آن ها تجاری نباشد باز تجاری محسوب می شوند. (مانند شرکت های سهامی)

اما شکل مناسب برای فعالیت های غیرتجاری، معمولاً تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در مواد 584-587 قانون تجارت است.
در ماده ( 1 ) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ( 13/ 2/ 1311) عنوان می شود که مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده (584) قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی ، ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند. اعم از این که موسسین یا تشکیل دهندگان ، قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند. در تبصره ذیل ماده ( 1 ) آیین نامه مذکور قید شده است که تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل کانون ، انجمن و امثال آن را اختیار نمایند. لیکن انتخاب عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد، از طرف این موسسات ممکن نیست.
در ماده ( 2 ) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، این موسسات به دو بخش تقسیم شده اند :
1) موسساتی که به قصد انتفاع و تقسیم سود بین اعضاء تشکیل نمی شوند.
2) موسساتی که به قصد جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضاء تشکیل می شوند.
لازم به یادآوری است که موسسات مندرج در بند ” 1 ” باید از وزارت کشور و سایر ارگان های ذیربط مجوزهای لازم را دریافت دارند. از آن جمله ” موسسات آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی ” می باشند که به استناد مصوبه جلسه ( 41 ) شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 7 / 6/ 1366 باید مجوز لازم را حسب مورد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دریافت دارند. یا مراکز فرهنگی که بر اساس ضوابط عام تاسیس مراکز، موسسات ، انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن ها مصوب 20/ 2/ 1367 شورای مشترک کمیسیون های ( 1 ) و ( 2 ) شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوز لازم را می باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نمایند و یا مدارس غیرانتفاعی که می باید از وزارت آموزش و پروزش مجوز لازم را اخذ کنند.
حداقل تعداد شرکا برای مؤسسات ، ۲ نفر و حداقل سرمایه جهت ثبت یکصد هزار تومان می باشد.
در موسسات غیر تجاری انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد. حداقل تعداد مدیران در این موسسات 2 نفر عضو می باشد که می بایست به سن قانونی 18 سال رسیده باشند.
قانون تجارت بیان می دارد که تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد ؛ ” شخصیت حقوقی ” پیدا می کنند.
برای ثبت موسسات غیر تجاری، ارائه مدارک ذیل در تهران به ” اداره ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” به دایره ثبت شرکت ها ” ضروری است.
1- تقاضانامه تکمیل شده  ( دو نسخه )
2- اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
3- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( دو نسخه )
4- صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده ( دو نسخه )
5- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
6- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
7- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس ، مبنی بر غیردولتی بودن آن .
8- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
نکته : اوراق تقاضانامه به دلیل بهادار بودن می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.
سوالات خود را از ما بپرسید.
مشاورین ثبت نیک ، پاسخگوی شما خواهند بود.