خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی ، حداقل میزان سرمایه و سهام شرکت ، موضوع شرکت های تضامنی ، مراحل و مدارک مورد نیاز و تمامی موارد مربوط به آن بپردازیم .
پس از ثبت شرکت تضامنی اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند .
چنانچه در قانون تجارت ” شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود “.

آشنایی با مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود و یا به عبارت دیگر : شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نیست بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود ، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت ، علاوه بر سرمایه می باشند .
شرکت تضامنی از حیث اعتبار در راس تمام شرکت های تجاری قرار دارد و بیشتر بین اقربا و نزدیکان تشکیل می شود .

مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

شرکاء شرکت تضامنی

شرکت تضامنی حداقل از دو شریک تشکیل می شود که این شرکت را اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند ( مثل ورشکسته در زمانی که ممنوع از دخالت در اموال خود است ) می توانند تشکیل دهند .
شرکت تضامنی می تواند حتی از مشارکت دو یا چند شرکت دیگر نیز تشکیل شود .

سرمایه شرکت تضامنی

آورده های شرکاء در مجموع ، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه یا غیر نقد و حتی فعالیت باشند و شرکاء باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند .
آورده های غیرنقدی ( مال ) باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود .
( ماده 118 ق. ت ) تقویم آورده های غیر پولی توسط خود شرکاء به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود ، پس از توافق بر تقویم ، شرکاء حق رجوع از ان را ندارند و تقویم تابع تشریفات خاصی نیست و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود .

قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد که این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت ، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است .
سرمایه نقدی تعهد شده شرکت باید حتما با پول پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک ، پرداخت تلقی نمی شود مگر آن که سفته یا چک نقد شده و به حساب شرکت ریخته شود .

هر گاه مدیران و شرکاء برای تاسیس شرکت ، به جای وجه نقد ، اسناد تجاری قبول یا تسلیم کنند ، کلاهبردار تلقی خواهند شد ، چه این گونه اقدامات ، اشخاص ثالث را به امور غیر واقع امیدوار می کند ، ضمن اینکه شرکت را نمی توان تشکیل شده تلقی کرد ، چرا که سرمایه نقدی آن پرداخت نشده است.

موضوع شرکت تضامنی

شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است که هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی لذا ، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد .
به موجب این محدودیت ، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف که در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند .

البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند ، زیرا هرگاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او به عنوان وکیل باشد اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت.
برعکس ، شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود ، خود باید جوابگو باشد .

اسم شرکت تضامنی

شرکت تضامنی که در فرانسه به societe en nom collectif  و در انگلستان به partnership تعبیر می شود ، ” تحت اسم مخصوصی ” تشکیل می شود و به موجب ماده 117 قانون تجارت : ” در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ” شرکت تضامنی ” و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود .
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، عبارتی از قبیل ” و شرکا ” یا ” و برادران  ” قید شود.

ماده اخیر ، در واقع یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن ، شرکاء ” تحت نام جمعی ” متعهد می شوند .
نکته : از آنجا که اسم شرکت تضامنی مستلزم معرفی نام شریک یا شرکاء است بنابراین چنانچه شریک مندرج در اسم شرکت فوت نماید یا از جمع شرکاء خارج شود باید نام یکی دیگر از شرکاء در اسم شرکت قید شود ، چنانچه شرکت در خصوص جایگزینی نام یکی از شرکاء به توافق نرسند شرکت منحل می شود .

مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی

مسئولیت شرکاء در این شرکت نامحدود است و طبق ماده 116 قانون تجارت ، شرکاء این شرکت ضامن محسوب می شوند و هر قراری برخلاف این ترتیب دهند در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ، مانند آن که مسئولیت خود را با توجه به قرارداد کاهش دهند .
تضامنی بودن مسئولیت در برابر ثالث قاعده آمره می باشد و مسئولیت شرکاء در برابر ثالث ، همیشه تضامنی است .

طبق ماده 124 قانون تجارت ، مسئولیت در روابط میان شرکاء به ترتیب ذیل است :

1. بر طبق شرکتنامه : مثلاَ در شرکتنامه تصریح شود حسن با وجود داشتن یک دهم سرمایه شرکت ، مسئول نصف زیان های وارده به شرکت می باشد .
2. سکوت شرکتنامه : به نسبت ( نه میزان ) سرمایه ، مثلا اگر حمید مالک یک پنجم سرمایه شرکت باشد ، نسبت به یک پنجم بدهی مسئول است .

مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که :

 • شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد .
 • تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد .
 • سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم ( ارزیابی ) و تسلیم شده باشد که در این مورد رضایت کلیه شرکاء شرکت شرط است یعنی باید همه شرکاء رضایت داشته باشند.
 • در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء
 • در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود ، مگر اینکه به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
 • چون شرکتنامه ، گویا مقدار سرمایه هر شرکت می باشد ، به این جهت چند نکته از موارد مندرج در اساسنامه باید در آن قید گردد .
مدارک ثبت شرکت تضامنی
 • دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 • دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 • دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
 • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
شرکتنامه شرکت تضامنی

در شرکتنامه نکات ذیل باید درج گردد :
اسم شرکت ، موضوع شرکت ، مدت شرکت ، میزان سرمایه و سهم الشرکه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیر نقدی ، ذکر نام شریک ، نحوه تقسیم سود و زیان و مسائل دیگری که برابر اساسنامه تجویز شده باشد .

مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
نکمیل مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

برای ثبت شرکت تضامنی قدم اول ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir  می باشد که پس از پذیرش نهایی و تکمیل ثبت نام ( در صورت عدم نقص و ایراد ثبت نام) تاییدیه نام شرکت در سامانه اعلام می گردد .

اطلاعاتی که در سامانه می بایست وارد گردد عبارت است از :

اطلاعات متقاضی ، نام های درخواستی شرکت ، موضوع فعالیت شرکت ، آدرس دفتر مرکزی شرکت ، سرمایه اولیه شرکت، اشخاص شرکت ، سهام یا سرمایه هر شخص ، سمت اشخاص ، ارتباط بین اشخاص ، شعب شرکت ، روزنامه و سال مالی ، متن صورتجلسه ، تقاضانامه یا اظهارنامه ، اساسنامه شرکت ، شرکتنامه و در انتها تایید مدارک ( لازم به ذکر است در زمان ثبت اینترنتی شرکت ، در بالای صفحه یک کد پیگیری ظاهر می شود .)

پس از تایید نام شرکت می بایست اوراق چاپی از سامانه ثبت شرکت ها پرینت گرفته شده و به امضاء کلیه اعضاء شرکت برسد ، سپس اوراق امضا شده به همراه رونوشت برابر با اصل مدارک شناسایی اعضاء و گواهی های عدم سوء پیشینه هیئت مدیره از طریق پست سفارشی و پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها به این اداره ارسال و پس از ارسال بار کد پستی در سامانه ثبت شرکت ها تا زمان اعلام نتیجه ، پیگیری می گردد .

پس از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها ، در حالت ( صدور آگهی ) یعنی اداره ثبت شرکت ها با درخواست شما موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید .
در این صورت شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت می بایست جهت اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نموده و پس از امضاء ذیل دفاتر و اخذ اصل آگهی تاسیس و دیگر مدارک ثبتی شرکت ، نسبت به درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و پرداخت هزینه آن اقدام نماید .

سامانه ثبت شرکت نیک
راهنما مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر از مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .