خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

تصفیه شرکت متعاقب بحث انحلال یا ورشکستگی مطرح می شود و از آن جا که یک شرکت به محض اعلام ورشکستگی یا انحلال نمی تواند به امور مربوط به شرکت به فوریت خاتمه دهد و شناسایی و محاسبه بدهی و مطالبات و تعیین اولویت پرداخت و وصول مطالبات و انجام امور ناتمام مستلزم مطالعه، بررسی ، تدقیق و تدبیر امور مختلف است بر این اساس قانونگذار موضوع تصفیه را جهت تدبیر و تمشیت امور شرکت پس از اعلام انحلال و ورشکستگی تمهید و تعیین کرده است.
تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود. لازم به ذکر است انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

  • مدیر تصفیه در شرکت های غیر سهامی

مدیر تصفیه ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد. معمولاَ در اساسنامه شرکت ترتیب تصفیه و تکلیف مدیر تصفیه معین شده و یا به انتخاب شرکاء موکول می شود، قانون تکلیف مدیر تصفیه را بر حسب نوع شرکت در سه ردیف معین کرده است :
1. طبق ماده 203 قانون تجارت ” در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است ، مگر آن که شرکاء ضامن اشخاص دیگری از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند ” اگر در اساسنامه شرکت مدیر تصفیه تعیین نشده بود تمام شرکاء ضامن ، خودشان مسئول تصفیه هستند و ممکن است بالاتفاق یک یا چند نفر از بین خود برای امر تصفیه انتخاب نمایند . در این مورد اکثریت مناط اعتبار نیست.
هر گاه شرکاء ضامن زیاد بودند به نحوی که دخالت کلیه آن ها باعث رکود عمل تصفیه باشد و در انتخاب یک یا چند نفر بین شرکاء ضامن توافق حاصل نشود ماده 204 قانون تجارت تکلیف را معین کرده ” اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوصی برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد “.
2. در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده آخرین مدیران شرکت است ، مگر اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته است.
3. در شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با شرکاء ضامن است ، ولی چون شرکاء سهامی و با مسئولیت محدود دخالتی در تعیین متصدی ندارند، قانون حق نظارت به آن ها داده و در ماده 206 مقرر داشته ” در شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند “.
در صورتی که طبق اساسنامه یا تراضی شرکاء یا تصمیم مجمع عمومی اشخاص دیگری غیر از مدیران شرکت به سمت مدیریت تصفیه انتخاب شوند، باید اشخاص ثالث از این تصمیم اطلاع داشته باشند لذا طبق ماده 205 قانون ” در هر مورد اشخاصی که غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد”.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت  نیک ، با بهره گیری از متخصصان کارا و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.