خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

شرکت بامسئولیت محدود، به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود.
ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
” شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. “

  • مدیران شرکت بامسئولیت محدود

مدیران شرکت بامسئولیت محدود، ارکان اداره کننده ی شرکت بامسئولیت محدود می باشند. مدیران باید اشخاص حقیقی بوده و اهلیت قانونی برای انجام مدیریت داشته باشند.
در این رابطه ماده 105 قانون تجارت مقرر می دارد :  ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت ” با توجه به نکات ذیل :
1- شرکت به وسیله مدیر یا مدیران ( یک یا چند نفر ) اداره می شود.
2- مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء و یا خارج از آنان انتخاب شوند.
3- مدیر یا مدیران ممکن است موظف یا غیرموظف باشند.
4- مدت تصدی ممکن است محدود یا نامحدود باشد. برخلاف شرکت سهامی که مدت خدمت مدیران بیش از دو سال نیست.
در صورتی که مدیر شرکت برای مدت محدودی تعیین شده باشد؛ انتخاب مجدد به وسیله مجمع عمومی شرکاء به عمل می آید. البته باید دانست اگر شرکاء در مجمع عمومی قرار یا تصمیمی در مورد محدود کردن اختیارات مدیران برخلاف اساسنامه اتخاذ نمایند، در برابر اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد. چون مدیران شرکت طبق اساسنامه باید انجام وظیفه کنند و هر اختیاری به آن ها تفویض یا سلب شود باید به موجب اساسنامه باشد.
مسئولیت مدیر شرکت بامسئولیت محدود در مقابل شرکاء، همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد.
توجه داشته باشید در شرکت های غیر سهامی مانند شرکت بامسئولیت محدود ، برخلاف شرکت های سهامی :
1- تعداد مدیران حداقل خاصی ندارد و ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند.
2- ممکن است مدیران از بین شرکاء باشند یا از خارج شرکت.
3- مدت ماموریت مدیران محدودیت خاصی ندارد و ممکن است برای هر چند سال یا حتی به صورت نامحدود تعیین گردند.

  • تصمیمات شرکاء

تصمیمات شرکاء درباره شرکت زمانی رسمیت داشته و معتبر است که لااقل نصف کسانی که سرمایه شرکت متعلق به آن هاست و موافقت نموده باشند. و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نگردید باید دوباره تمام شرکاء دعوت بشوند در این صورت هر گونه تصمیمی که اکثریت عددی شرکاء بگیرند معتبر خواهد بود هر چند دارای نصف سرمایه شرکت نباشند. لازم به توضیح است که روابط بین شرکاء تابع اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه در خصوص تقسیم نفع و ضرر ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد تقسیم نفع و ضرر به نسبت سرمایه شرکت خواهد بود.

  • هیئت نظار و وظایف آن

برابر ماده 109 در صورتی که شرکاء شرکت بامسئولیت محدود بیش از دوازده نفر باشند باید دارای هیئتی به نام نظار بوده که در حقیقت همان هیئت بازرسی یا بازرسان شرکت می باشند و حداقل هر سال یک مرتبه باید مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهند و مهم ترین وظایف هیئت نظار به قرار ذیل است :
1- پس از انجام انتخابات هیئت مزبور ضمن تحقیق باید اطمینان حاصل نماید که
اولاَ : سهم الشرکه نقدی شرکت تسلیم گردیده است.
ثانیاَ : سرمایه غیرنقدی شرکت تقویم و تسلیم شده است.
2- آیا در شرکت نامه میزان سهم الشرکه غیر نقدی شرکت قید گردیده که به چه میزان تقویم شده است ؟
3- در صورتی که لازم باشد هیئت نظار می تواند مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید.
  سوالات خود را از ما بپرسید.
مشاورین ثبت نیک ، از نخستین گام های ثبت شرکت همراه و مشاور شما خواهند بود.