خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

هر گونه تغییر در شکل ظاهر یا نوع بسته بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی شما گردد و به جذابیت آن بیفزاید می تواند منجر به ایجاد یک طرح صنعتی گردد.
در همین رابطه، قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد : هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.
طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل، طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی به شرح ذیل است  :
۱- تکمیل دونسخه اظهارنامه طرح صنعتی ،
۲- مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آگهی تاسیس و آخرین تغییرات
۳- مدارک نماینده قانونی:  چنانچه امور توسط نماینده قانونی انجام شود مدارک آن ضمیمه گردد.
۴- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی طراح ،
5- اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، 5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح موردتقاضا ،
6- در طرح صنعتی 3 بعدی، مرجع ثبت می‌تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می‌دهد، باید حداکثر ۲۰×20×20 سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده‌ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد.
7- چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه ،
8- درصورتیکه متقاضی بخواهد طرح مورد درخواست وی منتشر نگردد، همراه مدارک درخواست کتبی مبنی بر تاخیر انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی با تعیین مدت تاخیر (حداکثر یک سال).
9- چنانچه طراح مالک نباشد و همچنین نخواهد نام وی در مدارک و آگهی طرح صنعتی قید شود ارائه درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح ضروری است.
۱۰- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ ۵۰٫۰۰۰ریال برای اشخاص حقوقی ۱۵۰٫۰۰۰ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۵۰۰۱ بانک ملی به نام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) را ضمیمه نماید ” .
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی ۷۴۰۰۰۱ نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(۸۰۳) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.
۱۱- چنانچه متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
نکته :
۱- طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، موضوع بندهای ۴ و۵ فوق، باید حداکثر در ابعاد ۲۰×20 سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
۲- در صورت نیاز به ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می‌تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید. (تشخیص ارائه ماکت با مرجع ثبت می باشد.)
3- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد تصاویر یا مدل هابه صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند.
مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید نمود.
موسسه حقوقی ثبت نیک با کادری متخصص و مجرب در زمینه های

  • ثبت شرکت
  • ثبت تغییرات شرکت
  • ثبت طرح صنعتی
  • ثبت برند و علائم تجاری
  • ثبت اختراع
  • خدمات کارت بازرگانی
  • خدمات رتبه بندی
  • و …

خدمات خود را به صورت گسترده  ارائه می نماید.
برای این منظور کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.