خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

به موجب ماده 6 ق. ت ، هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.
1-  دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارائی 4- دفتر کپیه.
با توجه به اهمیت ویژه دفاتر تجاری و سندیت این گونه دفاتر بین تجار، قانون گذار برای جلوگیری از تقلب و وارد کردن پاره ای از اقلام به تاریخ های بعد، تشریفاتی پیش بینی کرده است که حتی المقدور تجار نتوانند بعداَ ارقامی را در دفاتر خود وارد کنند. ماده 11 قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد : ” دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آن که در آن چیزی نوشته شده باشد توسط نماینده اداره ثبت که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ( دادگستری) معین می شود، امضا خواهد شد. برای دفتر کپیه امضای مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد…”
به موجب ماده 12 قانون تجارت : ” دفتری که برای امضا به متصدی امضا تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضا مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضا و دو قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه ( دادگستری) برای این مقصود تهیه می نماید، منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ حروف نوشته شود.”
یادآوری می گردد که :
– دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل ، توسط اداره ثبت ، شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند . لذا در شروع هر سال مالی باید دفتر سال قبل پلمپ شده باشد.

  • مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)

1- تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
2- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
3- کپی روزنامه رسمی
4- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
5- اصل یا کپی تصویر وکالتنامه ( در رابطه با اشخاص دولتی)
6- مهر شرکت

  • مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)

1- تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
2- کپی کارت ملی متقاضی
3- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

  • نمونه فرم گواهی پلمپ دفاتر

شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ……………تحت شماره…………………در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به …………………………صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
خدمات نیک را از شرکت نیک بخواهید..
شماره تماس : 02188888822