خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

در این مقاله قصد داریم در مورد مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود ، حق رای و حدود اختیارات شرکاء و هر آنچه که باید پیش از ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود بدانید توضیح دهیم .

مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

آشنایی با مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .

اصل محدود بودن مسئولیت شرکاء به میزان سرمایه خود ، یکی از اوصاف بنیادین شرکت های سرمایه به شمار می رود .
این ویژگی در شرکت با مسئولیت محدود از دید قانون گذار آن چنان مهم دیده شده که نام شرکت یاد شده متضمن همان ویژگی اصلی آن ، یعنی مسئولیت محدود است .

آشنایی با مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی عادی و فوق العاده داشته باشد و در مورد تصمیمات راجع به شرکت ، قانون دو قسم اکثریت رای را پیش بینی نموده است که یکی اکثریت در مورد سرمایه و دیگری در مورد تعداد شرکاء است .

1- اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می شود و اگر در جلسه اول اکثریت حاصل نشد ، در مرحله بعد ، اکثریت با حضور نصف عده شرکاء خواهد بود ، اگر چه نصف سرمایه را هم نداشته باشند .

ولی اگر اساسنامه غیر از این ترتیبی پیش بینی کرده باشد ، اساسنامه معتبر است که این موضوع در ماده ( 106 ) قانون تجارت اشاره شده است ، همچنین در ماده ( 107 ) قانون تجارت چنین مقرر می دارد که هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند ، دارای رای خواهند بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .

منظور از سهم همان حصه و مقدار سرمایه ای است که هر یک در شرکت دارند که البته روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است و اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر ، مقررات خاصی نباشد ، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد .

2- اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه اعم از جزئی و کلی باید بدین ترتیب انجام شود که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هم داشته باشند ، مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد .
این نوع اکثریت امکان دارد در اغلب موارد حاصل نشود ، مثلاً یک نفر 75% و دو نفر دیگر هر کدام 10% و 15% از سرمایه شرکت را دارند .

در این صورت نفر اول اکثریت سه ربع سرمایه را دارد ولی اکثریت عددی را در برابر دو نفر دیگر ندارد و نفر دوم و سوم هر یک به تنهایی نه اکثریت سرمایه ای را دارند و نه اکثریت عددی را و اگر با هم باشند ، اکثریت عددی دارند ولی اکثریت سرمایه را ندارند .
اگر یک شرکت چنین وضعی داشته باشند و دارنده سه ربع سرمایه بخواهد اساسنامه را تغییر دهد ولی دو نفر دیگر حاضر نباشند ، طبق اصول قانون تجارت این امر امکان پذیر نیست .

ولی معمولاً در این گونه موارد در شرکت های سرمایه ای ، آن که سرمایه بیشتر و اکثریت سرمایه را در اختیار دارد ، تصمیم می گیرد و سایر شرکاء هم برای این که شرکت منحل نشود ، بالاجبار تسلیم می شوند .
چنان که در انحلال شرکت با مسئولیت محدود چنین است ، مثلاً در صورتی که عده ای از شرکاء که بیش از نصف سهم الشرکه را دارند ، رای به انحلال بدهند .

در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد ذیل با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخاذ تصمیم نمایند :

  • در مورد تغییر تابعیت شرکت
  • در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه

سامانه ثبت شرکت نیک

راهنمای مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

شما میتوانید جهت آشنایی بیشتر با مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود و همچنین مشاوره در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت برند تجاری ، ثبت تغییرات شرکت و دیگر امور ثبتی ، با شماره 02188888822 تماس حاصل فرمایید .
همچنین برای دیدن کلیپ های آموزشی میتوانید ما را در اینستاگرام ثبت نیک دنبال نمایید .