خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

سازماندهی شرکت سهامی ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

هیات مدیره : هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند و دارای خصوصیات ذیل اند :
_ حتماَ باید از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، نه از خارج از شرکت .
_ انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است.
_ اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از بین اشخاص حقیقی باشند و هم از بین اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد.

  • عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره

در این خصوص الزامات ذیل برقرار است : ( ماده 110 ل. ا.ق. ت )
1- اگر یک شخص حقوقی به عنوان عضو هیات شرکت سهامی انتخاب گردد، آن شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
2- شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباَ به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.
3- شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره انتخاب می گردد، مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره می باشد.
4- شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره انتخاب می گردد، از جنبه مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت، اما مسئولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی است.

  • تعداد اعضاء هیات مدیره : ماده 107 ل. ا. ق. ت

تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های سهامی عام را حداقل 5 نفر می داند. حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون بیان حکم نکرده است و از این رو اختلاف نظر است :
1- برخی به استناد این که در هیات مدیره بنا بر ماده 119 ل. ا. ق. ت باید یک رئیس و یک نایب رئیس تعیین گردد، حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره را در شرکت های سهامی خاص، 2 نفر می دانند.
2- برخی دیگر به استناد این که بنابر ماده 1121 ل. ا. ق. ت ، تصمیمات هیات مدیره باید به اکثریت آراء هیات مدیره اتخاذ گردد و بنا بر ظاهر عبارت ” هیات ” ، حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره را در شرکت های سهامی خاص، 3 نفر می دانند.
نظر دوم ، اقوی به نظر می رسد.

  • مدت مدیریت

در اساسنامه معین می شود . البته این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد.

  • شیوه عزل

عزل مدیران به رای اکثریت مطلق ( نصف بعلاوه یک ) حاضرین در جلسه مجمع است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.